การนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์ไปใช้กับรูปภาพ

คุณสามารถนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์ไปใช้กับรูปภาพหรือเติมรูปภาพ เพื่อทำให้รูปภาพดูเหมือนภาพร่าง รูปวาด หรือรูปสีน้ำ การเติมรูปภาพคือรูปร่างหรือวัตถุอื่นที่มีรูปภาพที่นำไปใช้เพื่อ "เติมลงในรูปร่าง"

คุณสามารถนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์หนึ่งลักษณะไปใช้กับรูปภาพได้ทีละครั้งเท่านั้น ดังนั้นการนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์อื่นไปใช้จะทำให้ลักษณะพิเศษแนวศิลป์ที่นำมาใช้ก่อนหน้านั้นถูกเอาออกไป

รูปภาพใบไม้

รูปภาพต้นฉบับ

ใบไม้ที่มีลักษณะพิเศษการถ่ายสำเนา

รูปภาพเดียวกันที่มีลักษณะพิเศษ การถ่ายสำเนา

รูปภาพที่มีลักษณะพิเศษระดับสีเทา

รูปภาพเดิมที่มีลักษณะพิเศษ ระดับสีเทาของดินสอ

การนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์ไปใช้

 สิ่งสำคัญ   การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดของแฟ้มจะเปลี่ยนจำนวนรายละเอียดที่เก็บไว้ที่รูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการบีบอัด รูปภาพสามารถมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมก่อนที่ถูกบีบอัด ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควร บีบอัดรูปภาพ และบันทึกแฟ้ม ก่อนที่จะนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์มาใช้ คุณสามารถทำซ้ำการบีบอัดแม้หลังจากบันทึกแฟ้มแล้ว ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ปิดโปรแกรมที่คุณกำลังทำงานนี้อยู่ ถ้าการบีบอัดและลักษณะพิเศษแนวศิลป์มีลักษณะที่คุณไม่ต้องการ

  1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์ไปใช้
  2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก ลักษณะพิเศษแนวศิลป์

กลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

กลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกและเปิดแท็บ รูปแบบ

  1. คลิกลักษณะพิเศษแนวศิลป์ที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ลักษณะพิเศษใดๆ และใช้ แสดงตัวอย่างแบบสด เพื่อดูว่ารูปภาพของคุณจะปรากฏอย่างไรหลังจากที่นำลักษณะพิเศษนั้นไปใช้ก่อนที่คุณจะคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

  1. เมื่อต้องการปรับคุณลักษณะพิเศษแนวศิลป์ ให้คลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษแนวศิลป์

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านั้น ให้ดู การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างลักษณะพิเศษแนวศิลป์)

 เคล็ดลับ   ในกรณีที่คุณกำลังใช้ PowerPoint คุณยังคงสามารถ บันทึกรุ่นเดิมของรูปภาพ แม้หลังจากที่คุณได้เพิ่มลักษณะพิเศษแนวศิลป์ในรูปภาพแล้ว

การลบลักษณะพิเศษแนวศิลป์

  1. คลิกรูปภาพที่มีลักษณะพิเศษแนวศิลป์ที่คุณต้องการเอาออก
  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก ลักษณะพิเศษแนวศิลป์
  3. ในแกลเลอรี ลักษณะพิเศษแนวศิลป์ คลิกลักษณะพิเศษแรก ไม่มี

เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษทั้งหมดที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไปในรูปภาพออก ซึ่งรวมถึงลักษณะพิเศษจากแกลเลอรีอื่น โดยไม่ใช่แค่จากแกลเลอรี ลักษณะพิเศษแนวศิลป์ ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่

 เคล็ดลับ   คุณยังสามารถ เพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น เงา การสะท้อน และเรืองแสงเปลี่ยนความสว่างหรือความคมชัดของรูปภาพของคุณ หรือ ปรับสีของรูปภาพของคุณ

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010