การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบรูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างลงในแฟ้มของคุณ หรือรวมหลายๆ รูปร่างเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปวาดหรือรูปร่างที่ซับซ้อนมากขึ้น รูปร่างที่พร้อมใช้งานได้แก่ เส้น รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน ลูกศร รูปร่างสมการ รูปร่างผังงาน ดาว แบนเนอร์ และคำบรรยายภาพ

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างหนึ่งหรือหลายรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลำดับเลข และลักษณะด่วนลงในรูปร่างนั้นๆ ได้

 หมายเหตุ   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิหรือ SmartArt ในเอกสารของคุณ ให้ดูที่ ฉันควรใช้กราฟิก SmartArt เมื่อใดและฉันควรใช้แผนภูมิเมื่อใด

คุณต้องการทำสิ่งใด


เพิ่มหนึ่งรูปร่างลงในแฟ้มของคุณ

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่


Excel

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

แท็บ แทรก ที่มีรูปร่างที่ถูกเน้นใน Excel 2010

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในสมุดงานแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

แท็บ หน้าแรก ที่มีรูปร่างที่ถูกเน้นใน PowerPoint 2010

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในภาพนิ่ง และลากเพื่อวางรูปร่างนั้น

เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

แท็บ แทรก ที่มีรูปร่างที่ถูกเน้นใน Word 2010

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มหลายรูปร่างลงในแฟ้มของคุณ

คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt แทนการเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงรูปร่างและขนาดแบบอักษรในรูปร่างเหล่านั้นจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณเพิ่มหรือเอารูปร่างออกและแก้ไขข้อความของคุณ

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่


Excel

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

แท็บ แทรก ที่มีรูปร่างที่ถูกเน้นใน Excel 2010

 1. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด
 2. คลิกที่ใดก็ได้ในสมุดงาน แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น ทำซ้ำสำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 1. หลังจากคุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

แท็บ หน้าแรก ที่มีรูปร่างที่ถูกเน้นใน PowerPoint 2010

 1. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด
 2. คลิกที่ใดก็ได้บนภาพนิ่ง แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น ทำซ้ำสำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 1. หลังจากคุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง รูปปุ่ม

แท็บ แทรก ที่มีรูปร่างที่ถูกเน้นใน Word 2010

 1. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด
 2. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น ทำซ้ำสำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 1. หลังจากคุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความลงไป และพิมพ์ข้อความของคุณ

 หมายเหตุ    ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในรูปร่าง

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่


Excel

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และบนเมนูทางลัด ชี้ไปที่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกแท็บ ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และบนเมนูทางลัด ให้ทำดังต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้ชี้ไปที่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้ชี้ไปที่ ลำดับเลข จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Word

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และบนเมนูทางลัด ให้ทำดังต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้ชี้ไปที่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้ชี้ไปที่ ลำดับเลข จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มลักษณะด่วนลงในรูปร่าง

ลักษณะด่วนคือการรวมตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ ที่แสดงเป็นรูปขนาดย่อในแกลเลอรีลักษณะด่วนในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณเหนือรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถเห็นวิธีการที่ ลักษณะรูปร่าง (หรือลักษณะด่วน) มีผลต่อรูปร่างของคุณ

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้ลักษณะด่วนใหม่หรือลักษณะด่วนอื่น
 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลักษณะด่วนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ลักษณะรูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ

เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนไปเป็นรูปร่างอื่น

เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 1. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง รูปปุ่มแก้ไขรูปร่าง ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปร่าง แล้วคลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณใช้ PowerPoint 2010 คุณสามารถใช้คุณลักษณะ รวมรูปร่าง เพื่อสร้างรูปร่างใหม่ที่ซับซ้อนขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ ให้ดูที่ การสร้างรูปร่างที่กำหนดเองใน PowerPoint 2010

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบรูปร่างออกจากแฟ้มของคุณ

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการลบหลายรูปร่างพร้อมกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010