การจัดระเบียบภาพนิ่งของคุณเป็นส่วนต่างๆ

ในบทความนี้


ภาพรวมของส่วนต่างๆ

คุณเคยประสบปัญหาในการใช้งานนำเสนอซึ่งมีขนาดใหญ่มากจนชื่อและหมายเลขภาพนิ่งสับสนปนเปกันไปหมด จนคุณไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ใดแล้วหรือไม่

ใน Microsoft PowerPoint 2010 คุณสามารถใช้คุณลักษณะส่วนเพื่อจัดระเบียบภาพนิ่งของคุณ แบบกับที่คุณใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบแฟ้มของคุณนั่นเอง คุณสามารถใช้ส่วนที่ตั้งชื่อไว้แล้วเพื่อติดตามภาพนิ่งเป็นกลุ่มๆ และยังสามารถกำหนดส่วนให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อกำหนดความเป็นเจ้าของให้ชัดเจนระหว่างการทำงานร่วมกัน ถ้าคุณเริ่มต้นที่ภาพนิ่งเปล่า คุณสามารถใช้ส่วนเพื่อจัดเค้าร่างของหัวข้อในงานนำเสนอของคุณได้

แม้ว่าคุณจะสามารถดูส่วนต่างๆ ในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งหรือมุมมองปกติ แต่มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งจะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องการจัดระเบียบหรือเรียงลำดับภาพนิ่งของคุณเป็นประเภทแบบตรรกะที่คุณกำหนดไว้

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีที่คุณสามารถใช้ดูส่วนต่างๆ ในมุมมองปกติ

ส่วนต่างๆ ในมุมมองปกติ

และด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีที่คุณสามารถดูส่วนต่างๆ ในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

การใช้ส่วนเพื่อแยกชนิดเนื้อหาที่แตกต่างกัน

บรรยายภาพ 1 แสดงส่วนที่เลือกไว้ในชุดภาพนิ่ง
บรรยายภาพ 2 อีกส่วนหนึ่งในชุดภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มและตั้งชื่อส่วน

  1. ในมุมมอง ปกติ หรือมุมมอง ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง ให้คลิกขวาระหว่างภาพนิ่งสองภาพที่คุณต้องการเพิ่มส่วน

เพิ่มส่วน

ในตัวอย่างนี้ ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกขวาระหว่างภาพนิ่งสองภาพ แล้วคลิก เพิ่มส่วน
  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนให้มีความหมายยิ่งขึ้น ให้คลิกขวาที่เครื่องหมาย ส่วนที่ไม่มีชื่อ และคลิก เปลี่ยนชื่อส่วน ตามที่แสดงด้านล่าง
  2. ใส่ชื่อที่มีความหมายสำหรับส่วนนั้น แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ (ตามที่แสดงไว้ด้านล่างใน การเปลี่ยนชื่อส่วน)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนชื่อส่วน

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนที่มีอยู่ ให้คลิกขวาที่ ส่วนที่ไม่มีชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อส่วน ตามที่แสดงด้านล่าง

เปลี่ยนชื่อส่วน

  1. ใส่ชื่อที่มีความหมายสำหรับส่วนนั้น แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การย้ายส่วนขึ้นหรือลงในรายการของภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

  • คลิกขวาที่ส่วนที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายส่วนขึ้น หรือ ย้ายส่วนลง

การเอาส่วนออก

  • คลิกขวาที่ส่วนที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาส่วนออก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010