การเปิดงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ใน PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า

ใน Microsoft PowerPoint 2010 คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบแฟ้มรุ่นก่อนหน้า (.ppt) เพื่อดูงานนำเสนอนั้นใน PowerPoint 2003 หรือรุ่นเก่ากว่าได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint 2010 เป็นแฟ้ม PowerPoint 97 - 2003 คุณอาจสูญเสียคุณลักษณะและลักษณะพิเศษบางประการที่มีในรุ่นที่ใหม่กว่า (PowerPoint 2007 และ 2010) ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งการปรับปรุงและตัวแปลงที่จะทำให้คุณสามารถดูรูปแบบแฟ้ม PowerPoint 2007 และ 2010 (.pptx) ใน PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าได้

 หมายเหตุ   แต่คุณอาจยังสูญเสียคุณลักษณะและลักษณะพิเศษบางประการของ PowerPoint 2010 ได้ แม้เมื่อใช้ตัวแปลงก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ให้ดู คุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ใน PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า

 หมายเหตุ 

คุณต้องการทำสิ่งใด


บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ในรูปแบบ PowerPoint 97-2003

 สิ่งสำคัญ   PowerPoint 97-2003 ไม่รู้จักกราฟิก SmartArt และวัตถุแบบเป็นภาพที่ใหม่กว่า ซึ่งมีอยู่ใน PowerPoint 2010 และจะแปลงให้เป็นบิตแมปเพื่อรักษาลักษณะที่ปรากฏเอาไว้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะบางประการของบิตแมปได้ เช่น ความหนาของเส้น สีเติม และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ของ PowerPoint 2010

  1. ใน PowerPoint 2010 ให้เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกเป็นแฟ้ม PowerPoint 97-2003
  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage
  1. คลิก บันทึกเป็น

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกชนิดแฟ้มที่คุณต้องการจากเมนู บันทึกเป็นชนิด

  1. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับชื่อแฟ้มที่แนะนำโดยไม่ต้องทำสิ่งใด
  2. ใน แถบนำทาง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำโดยไม่ต้องทำสิ่งใด
  3. ทางด้านขวาของ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก งานนำเสนอ PowerPoint และเลือก งานนำเสนอ PowerPoint 97-2003
  4. คลิก บันทึก

แฟ้มถูกบันทึกเป็นแฟ้ม PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt) ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง 2003

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงและตัวแปลงสำหรับ PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า

Microsoft Office 2010 สนับสนุนตัวแปลงสำหรับโปรแกรม Office 2000, Office XP และ Office 2003 และตัวแปลงเหล่านี้สนับสนุน Microsoft Windows 2000 เมื่อต้องการเปิด แก้ไข และบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ของคุณใน PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าโดยไม่บันทึกในรูปแบบแฟ้มอื่นก่อน คุณสามารถดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint 2007 ได้

บนคอมพิวเตอร์ที่มี PowerPoint รุ่นก่อนหน้า PowerPoint 2007 ติดตั้งไว้ ให้ทำดังนี้

  1. นำทางไปยังเว็บไซต์ การดาวน์โหลดและการปรับปรุง Microsoft Office
  2. ดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft สำหรับ Word, Excel, และ PowerPoint

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงและตัวแปลงแล้ว งานนำเสนอ PowerPoint 2010 ทั้งหมดที่คุณเปิดอยู่จะถูกแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขและบันทึกได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพียงแต่เปิดงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ของคุณได้ด้วย ถ้าคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดและติดตั้งแพคความเข้ากันได้ คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการดังกล่าว

 สิ่งสำคัญ   PowerPoint 97-2003 ไม่รู้จักกราฟิก SmartArt และวัตถุ (วัตถุ: ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ สมการ หรือฟอร์มข้อมูลอื่น สำหรับวัตถุที่ถูกสร้างในโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น กระดาษคำนวณ และถูกเชื่อมต่อหรือฝังตัวอยู่ในโปรแกรมประยุกต์อื่น คือ OLE Object)แบบเป็นภาพแบบใหม่ ซึ่งมีใน PowerPoint 2010 และจะแปลงให้เป็นบิตแมป (บิตแมป (bitmap): รูปภาพที่สร้างจากชุดข้อมูลของจุดเล็กๆ ชุดหนึ่ง คล้ายกับแผ่นกระดาษกราฟที่มีสี่เหลี่ยมบรรจุอยู่เพื่อใช้สร้างขึ้นเป็นรูปทรงหรือเส้น เมื่อเก็บลงเป็นแฟ้มแล้ว บิตแมปจะใช้ส่วนขยาย .bmp)เพื่อรักษาลักษณะที่ปรากฏเอาไว้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะบางประการของบิตแมปได้ เช่น ความหนาของเส้น สีเติม และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ของ PowerPoint 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะและการจัดรูปแบบที่อาจไม่ปรากฏ ให้ดู คุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ใน PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010