การสร้างแม่แบบ PowerPoint

เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่แบบ PowerPoint ให้ดู แม่แบบ PowerPoint คืออะไร

 หมายเหตุ   คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มสร้างแม่แบบจากจุดที่ไม่มีอะไรเลย มีแม่แบบ PowerPoint นับพันแม่แบบบน Office.com ที่คุณสามารถใช้หรือแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของคุณได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อต้องการเริ่มต้นสร้างแม่แบบที่คุณจะใช้ในงานนำเสนอของคุณ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. เปิดงานนำเสนอเปล่า จากนั้นบนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

 เคล็ดลับ   ในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ (รูปขนาดย่อ: การแสดงรูปภาพขนาดย่อส่วน)ของภาพนิ่ง ต้นแบบภาพนิ่งจะแสดงรูปภาพนิ่งขนาดใหญ่ และเค้าโครงที่เกี่ยวข้องขนาดเล็กกว่าอยู่ภายใต้ต้นแบบภาพนิ่งนั้น

ต้นแบบภาพนิ่งกับเค้าโครง

บรรยายภาพ 1 ต้นแบบภาพนิ่ง
บรรยายภาพ 2 เค้าโครงที่เกี่ยวข้อง
 1. เมื่อต้องการกำหนดต้นแบบภาพนิ่งและเค้าโครงที่เกี่ยวข้องเอง ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเอาพื้นที่ที่สำรองไว้เริ่มต้นที่ไม่ต้องการออกจากเค้าโครง ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง ให้คลิกเค้าโครงภาพนิ่งที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้คลิกเส้นขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้ในหน้าต่างงานนำเสนอ แล้วกด DELETE
  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวแทนข้อความ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง ให้คลิกเค้าโครงภาพนิ่งที่คุณต้องการให้มีตัวแทนนั้น แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม เค้าโครงต้นแบบ ให้คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วคลิก ข้อความ
   2. คลิกที่ตำแหน่งหนึ่งบนต้นแบบภาพนิ่ง จากนั้นลากเพื่อวาดพื้นที่ที่สำรองไว้

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการปรับขนาดพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้ลากมุมใดมุมหนึ่งของเส้นขอบ

 1. พิมพ์ข้อความอธิบายที่จะพร้อมท์ผู้ใช้แม่แบบของคุณใส่ข้อมูลที่จำเพาะเจาะจง เมื่อต้องการเพิ่มข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง ให้ดู การเพิ่มตัวแทนข้อความด้วยข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง
 • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ชนิดอื่นที่มีเนื้อหา เช่น รูปภาพ, ภาพตัดปะ, ภาพหน้าจอ, กราฟิก SmartArt, แผนภูมิ, ภาพยนตร์, เสียง และตาราง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม เค้าโครงต้นแบบ ให้คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วคลิกชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเพิ่ม
 • เมื่อต้องการเพิ่มความเด่นโดยใช้สีหรือพื้นหลัง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวของหน้าสำหรับภาพนิ่งทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนวภาพนิ่ง แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน
 1. เมื่อต้องการบันทึกแม่แบบของคุณ ให้คลิก ปุ่ม Office ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก บันทึกเป็น
 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม หรือไม่ต้องพิมพ์เพื่อยอมรับชื่อแฟ้มที่แนะนำ
 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ PowerPoint แล้วคลิก บันทึก

 เคล็ดลับ   บันทึกแม่แบบของคุณลงในโฟลเดอร์แม่แบบที่ C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ เพื่อให้ง่ายในการค้นหา

 1. ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการนำแม่แบบใหม่ของคุณไปใช้กับงานนำเสนอ ให้ดู การนำแม่แบบไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบ PowerPoint

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010