เปลี่ยนงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอ

ขณะนี้คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 ของคุณให้เป็นวิดีโอได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการแจกจ่ายและผู้รับก็สามารถดูงานนำเสนอนั้นได้ง่ายขึ้นด้วย

ในบทความนี้


ทำไมจึงต้องเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอ

เมื่อคุณต้องการมอบงานนำเสนอของคุณในรูปแบบที่มีความเที่ยงตรงสูงให้แก่เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสิ่งที่แนบมากับอีเมล ประกาศไปยังเว็บ เป็นซีดีหรือดีวีดี) ให้บันทึกงานนำเสนอและเปิดเล่นในรูปแบบวิดีโอ

ใน PowerPoint 2010 คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์ Windows Media Video (.wmv) และแจกจ่ายงานนำเสนอนั้นได้อย่างความมั่นใจว่างานนำเสนอมัลติมีเดียของคุณที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยายจะทำงานได้โดยไม่ติดขัด ถ้าคุณไม่ต้องการใช้รูปแบบไฟล์ .wmv คุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมจากผู้ผลิตอื่นที่คุณต้องการเพื่อแปลงไฟล์ของคุณให้เป็นรูปแบบอื่น (.avi, .mov และอื่นๆ)

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างที่ควรรู้เมื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

 • คุณสามารถบันทึกและกำหนดเวลาการให้เสียงบรรยายและการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์ในวิดีโอของคุณได้
 • คุณสามารถควบคุมขนาดของไฟล์มัลติมีเดียและคุณภาพของวิดีโอได้
 • คุณสามารถใช้ภาพเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนภาพในภาพยนตร์ของคุณได้
 • ผู้ชมสามารถดูงานนำเสนอได้โดยไม่จำเป็นต้องมี PowerPoint ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์
 • ถ้างานนำเสนอของคุณมีวิดีโอแบบฝังตัว วิดีโอนั้นจะเล่นได้อย่างถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องให้คุณควบคุม
 • การสร้างวิดีโออาจต้องใช้เวลาบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหางานนำเสนอของคุณ งานนำเสนอที่ยาวมากและงานนำเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยนภาพ และเนื้อหาสื่อมีแนวโน้มว่าจะใช้เวลาในการสร้างมากขึ้น โชคดีที่คุณสามารถใช้ PowerPoint ต่อไปได้ในขณะที่กำลังสร้างวิดีโอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บันทึกและกำหนดเวลาการให้เสียงบรรยายและการเคลื่อนไหวของตัวชี้

 หมายเหตุ    เมื่อต้องการบันทึกและเปิดเล่นเสียงบรรยาย คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

งานนำเสนอที่ดีจะต้องมีเนื้อหาของสไลด์ที่กระชับ โดยมีการแสดงท่าทางและการอภิปรายของผู้นำเสนอเกื้อหนุนด้วย เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอในรูปแบบวิดีโอ คุณอาจจะต้องการที่จะ "เก็บ" องค์ประกอบของมนุษย์ในงานนำเสนอโดยการบันทึกและกำหนดเวลาการให้เสียงบรรยาย และแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์

คุณสามารถบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณก่อนที่จะแสดงการนำเสนอนั้นแก่ผู้ชม หรือคุณสามารถบันทึกเสียงบรรยายขณะที่กำลังนำเสนอแก่ผู้ชมแบบสดๆ และรวมข้อคิดเห็นและคำถามจากผู้ชมไว้ในการบันทึกก็ได้

สำหรับขั้นตอนของวิธีการบันทึกและกำหนดเวลาการบรรยายในการนำเสนอสไลด์ โปรดดูที่ เพิ่มเสียงบรรยายในงานนำเสนอ และสำหรับขั้นตอนวิธีการใช้งานตัวชี้แบบเลเซอร์ ให้ดูที่ เปลี่ยนเมาส์ของคุณให้เป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

สร้างวิดีโอ

 1. สร้างงานนำเสนอของคุณ
 2. (ทำหรือไม่ก็ได้) บันทึกและเพิ่มเสียงบรรยายและการกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์และเปลี่ยนเมาส์ของคุณให้เป็นตัวชี้แบบเลเซอร์
 3. บันทึกงานนำเสนอ
 4. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกและส่ง
 5. ภายใต้ บันทึกและส่ง ให้คลิก สร้างวิดีโอ
 6. เมื่อต้องการแสดงตัวเลือกคุณภาพและขนาดของวิดีโอทั้งหมด ภายใต้ สร้างวิดีโอ ให้คลิกลูกศรลงที่ คอมพิวเตอร์และจอภาพแบบ HD
 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพสูงมาก ซึ่งไฟล์จะมีขนาดใหญ่ ให้คลิก คอมพิวเตอร์และจอภาพแบบ HD
  • เมื่อต้องการสร้างวิดีโอที่มีขนาดไฟล์ปานกลางและมีคุณภาพปานกลาง ให้คลิก อินเทอร์เน็ตและดีวีดี
  • เมื่อต้องการสร้างวิดีโอที่มีขนาดไฟล์เล็กที่สุด แต่มีคุณภาพต่ำ ให้คลิก อุปกรณ์แบบพกพา

 เคล็ดลับ    คุณสามารถทดสอบเพื่อดูว่าตัวเลือกใดที่ตรงกับความต้องการของคุณ

 1. คลิกลูกศรลงที่ ไม่ใช้คำบรรยายและการกำหนดเวลาที่บันทึกไว้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณไม่ได้บันทึกและกำหนดเวลาการให้เสียงบรรยายและการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์ไว้ ให้คลิก ไม่ใช้คำบรรยายและการกำหนดเวลาที่บันทึกไว้

 เคล็ดลับ    เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์ถูกกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ 5 วินาที เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง ทางด้านขวาของ วินาทีที่จะใช้ในแต่ละสไลด์ ให้คลิกลูกศรขึ้นเพื่อเพิ่ม หรือลูกศรลงเพื่อลดจำนวนวินาที

 • ถ้าคุณได้บันทึกและกำหนดเวลาการให้เสียงบรรยายและการเคลื่อนไหวของตัวชี้ไว้ ให้คลิก ใช้คำบรรยายและการกำหนดเวลาที่บันทึกไว้
 1. คลิก สร้างวิดีโอ
 2. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ระบุชื่อไฟล์วิดีโอ แล้วเรียกดูโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์นี้ จากนั้นคลิก บันทึก คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการสร้างวิดีโอโดยการดูที่แถบสถานะทางด้านล่างของหน้าจอของคุณ การสร้างวิดีโออาจใช้เวลาหลายชั่วโมงขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอและความซับซ้อนของงานนำเสนอ

 เคล็ดลับ    สำหรับวิดีโอที่มีความยาวมาก คุณสามารถตั้งค่าให้มีการสร้างในช่วงข้ามคืน ด้วยวิธีนี้ วิดีโอจะพร้อมให้คุณใช้ได้ในเช้าวันถัดมา

 1. เมื่อต้องการเล่นวิดีโอที่สร้างขึ้นใหม่ ให้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่กำหนด แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ส่วนใดของงานนำเสนอที่จะไม่รวมอยู่ในวิดีโอ

รายการต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในวิดีโอที่คุณสร้างโดยใช้ PowerPoint

 • สื่อที่แทรกลงใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการรวมสื่อเหล่านี้ด้วย คุณสามารถแปลงหรืออัปเกรดวัตถุสื่อนี้ได้

   เคล็ดลับ   ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกสื่อโดยใช้ PowerPoint 2007 สื่อดังกล่าวจะถูกลิงก์และจะเล่นในงานนำเสนอ  อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณส่งออกไฟล์เป็นวิดีโอ สื่อที่เชื่อมโยงจะถูกลบ  คุณสามารถแปลงไฟล์เป็นรูปแบบไฟล์ใหม่ (คลิกแท็บ ไฟล์ และภายใต้ ข้อมูล คลิก แปลง) หรือคุณสามารถคลิกขวาที่วัตถุสื่อ แล้วคลิกเพื่ออัปเกรด ซึ่งจะเป็นการฝังไฟล์และส่งออกไฟล์อย่างถูกต้อง

 • สื่อ QuickTime (เว้นแต่คุณจะมี QuickTime code ffdShow ของบริษัทอื่นติดตั้งอยู่) และคุณต้องปรับให้เหมาะสมเพื่อความเข้ากันได้
 • แมโคร
 • ตัวควบคุม OLE/ActiveX

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

จะทำอะไรกับวิดีโอได้บ้างเมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว

หลังจากที่คุณสร้างวิดีโอแล้ว คุณสามารถแชร์วิดีโอกับผู้อื่นด้วยวิธีการดังนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010