การเพิ่มการเปลี่ยนภาพระหว่างภาพนิ่ง

การเปลี่ยนภาพนิ่งเป็นลักษณะพิเศษการเคลื่อนไหวที่เกิดในมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งเมื่อคุณย้ายจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังภาพนิ่งถัดไป คุณสามารถควบคุมความเร็ว เพิ่มเสียง และแม้แต่กำหนดคุณสมบัติลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนภาพเองได้

 หมายเหตุ 

คุณต้องการทำสิ่งใด


เพิ่มการเปลี่ยนภาพให้กับภาพนิ่ง

 1. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง

บานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง

 1. เลือกรูปขนาดย่อภาพนิ่งของภาพนิ่งที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนภาพไปใช้
 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้ ให้คลิกลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนภาพนิ่งที่คุณต้องการสำหรับภาพนิ่งนั้นๆ

เลือกการเปลี่ยนภาพจากแกลเลอรีในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้

เลือกการเปลี่ยนภาพในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้ ในตัวอย่าง มีการเลือกการเปลี่ยน เลือน ไว้

เมื่อต้องการดูลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติมรูปปุ่ม

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการนำ การเปลี่ยนภาพนิ่งเดียวกันไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ข้างต้น จากนั้นบนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าการกำหนดเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพ

เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของการเปลี่ยนภาพระหว่างภาพนิ่งก่อนหน้าและภาพนิ่งปัจจุบัน ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในกล่อง ระยะเวลา ให้พิมพ์หรือเลือกความเร็วที่คุณต้องการ

พิมพ์จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้การเปลี่ยนภาพดำเนินจนจบลงในกล่องข้อความ ระยะเวลา ในกลุ่ม การกำหนดเวลา

เมื่อต้องการระบุระยะเวลาก่อนที่ภาพนิ่งปัจจุบันจะเลื่อนไปยังภาพนิ่งถัดไป ให้ใช้กระบวนงานใดกระบวนงานหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเลื่อนไปยังภาพนิ่งถัดไปเมื่อคุณคลิกเมาส์ บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์
 • เมื่อต้องการเลื่อนไปยังภาพนิ่งถัดไปหลังจากช่วงเวลาที่ระบุ บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในกล่อง หลัง ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มเสียงในการเปลี่ยนภาพนิ่ง

 1. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง
 2. เลือกรูปขนาดย่อภาพนิ่งของภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป
 3. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้คลิกลูกศรถัดจาก เสียง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากรายการ ให้เลือก เสียงที่ต้องการ
  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงที่ไม่พบบนรายการ ให้เลือก เสียงอื่น ให้ระบุตำแหน่งแฟ้มเสียงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

เพิ่มเสียงลงในการเปลี่ยนภาพของคุณด้วยการเลือกเสียงในกลุ่ม การกำหนดเวลา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010