มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010

มาดูคุณลักษณะใหม่ๆ ที่มีใน PowerPoint 2010!

คุณลักษณะใหม่ใน PowerPoint 2010 มีดังนี้


การสร้าง การจัดการและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

PowerPoint 2010 แนะนำเครื่องมือใหม่ๆ ที่น่าสนใจที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้าง จัดการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นในงานนำเสนอของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล

การจัดการแฟ้มของคุณในมุมมอง Backstage ใหม่

มุมมอง Microsoft Office Backstage ใหม่นี้ช่วยให้คุณเข้าถึงงานทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดการแฟ้มได้อย่างรวดเร็ว เช่น การดูคุณสมบัติของเอกสาร การตั้งค่าสิทธิ์ รวมทั้งการเปิด การบันทึก การพิมพ์ และการใช้งานนำเสนอของคุณร่วมกัน

แท็บ ข้อมูล

ดูแท็บข้อมูลอย่างคร่าวๆ ในมุมมอง Backstage ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง Backstage ให้ดูที่ มุมมอง Backstage คืออะไร และอยู่ที่ใด นอกจากนี้ เนื่องจากมุมมอง Backstage จะนำมาใช้แทนที่สิ่งที่เคยอยู่ภายใต้ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม โปรดดูที่ เกิดอะไรขึ้นกับปุ่ม Microsoft Office

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเขียนงานนำเสนอร่วมกับผู้ร่วมงานของคุณ

การเขียนร่วมกันช่วยให้คุณและผู้ที่ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอได้ในเวลาเดียวกัน แทนที่จะต้องทำแยกกัน และยังช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ "ถูกล็อก" จากแฟ้มที่กำลังถูกใช้งานโดย หรือที่ถูกเช็คเอาท์ให้กับผู้อื่น คุณและผู้เขียนร่วมของคุณไม่จำเป็นต้องผลัดกันแก้ไขงานนำเสนอแล้วนำรุ่นต่างๆของงานนำเสนอนั้นมาผสานเข้าด้วยกันอีกต่อไป

การใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SharePoint ทำให้ทุกคนจะสามารถสร้างเนื้อหาร่วมกันได้เมื่อใดก็ได้ และจากที่ใดก็ได้ Office 2010 ทำให้สามารถสนับสนุนลักษณะของเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมได้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยทำให้การเขียนร่วมกันสามารถทำผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

แก้ไขงานนำเสนอ

บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิกที่ ข้อมูล เพื่อดูชื่อของผู้เขียนร่วม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนงานนำเสนอร่วมกัน ให้ดู ทำงานกับงานนำเสนอในเวลาเดียวกันกับผู้ร่วมงานของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การบันทึกรุ่นของงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติ

ด้วยคุณลักษณะการสร้างรุ่นเอกสารโดยอัตโนมัติของ Office คุณสามารถบันทึกรุ่นต่างๆ ที่แสดงความคืบหน้าของงานนำเสนอของคุณได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้คุณสามารถเรียกดูเนื้อหาบางส่วนหรือเนื้อหาทั้งหมดของรุ่นก่อนหน้าได้ การดำเนินการนี้จะมีประโยชน์มากถ้าคุณลืมบันทึกด้วยตนเอง มีผู้เขียนรายอื่นเขียนทับเนื้อหาของคุณ คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือคุณเพียงต้องการย้อนกลับไปรุ่นก่อนหน้าของงานนำเสนอของคุณ คุณต้องเปิดการตั้งค่า การกู้คืนอัตโนมัติ หรือ การบันทึกอัตโนมัติ เพื่อใช้ประโยชน์ของความสามารถนี้

การตั้งค่า การกู้คืนอัตโนมัติ หรือ การบันทึกอัตโนมัติ

Snapshot ของการตั้งค่าที่คุณสามารถตั้งค่าเพื่อเปิดหรือปิดการตรวจทานอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกรุ่นของงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ดูที่ ทำงานกับเซฟโหมดของ Office

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การจัดระเบียบภาพนิ่งของคุณเป็นส่วนต่างๆ

คุณสามารถจัดระเบียบชุดภาพนิ่งที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้น และสามารถนำทางได้ง่ายขึ้นโดยการกำหนดเป็นส่วนต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างงานนำเสนอโดยการกำหนดป้ายชื่อ และจัดกลุ่มภาพนิ่งของคุณเป็นส่วนๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมงานแต่ละรายสามารถรับผิดชอบการเตรียมภาพนิ่งสำหรับแต่ละส่วนแยกกันได้

คุณสามารถตั้งชื่อ พิมพ์ และนำลักษณะพิเศษไปใช้ตลอดทั้งส่วนได้

สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีจัดการภาพนิ่งของคุณโดยการใช้ส่วน ให้ดูที่ การจัดระเบียบภาพนิ่งของคุณให้เป็นส่วนต่างๆ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การผสานและเปรียบเทียบงานนำเสนอ

คุณสามารถเปรียบเทียบงานนำเสนอปัจจุบันของคุณกับงานนำเสนอของผู้อื่น และรวมงานนำเสนอเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ในทันทีโดยใช้คุณลักษณะ ผสานและเปรียบเทียบใน PowerPoint 2010 การทำเช่นนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณทำงานนำเสนอร่วมกับผู้อื่น และใช้อีเมลหรือเครือข่ายร่วมกันเพื่อสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงกับผู้อื่น

คุณลักษณะนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบงานนำเสนอสองงานเพียงเพื่อดูว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้าง โดยไม่มีเป้าหมายเพิ่มเติมที่จะบันทึกงานนำเสนอที่ได้รวมกัน (ผสาน)

คุณสามารถจัดการและเลือกการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดที่คุณต้องการรวมลงในงานนำเสนอสุดท้ายได้ คุณลักษณะ ผสานและเปรียบเทียบ จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องใช้ในการปรับการแก้ไขรุ่นต่างๆ ของงานนำเสนอเดียวกันให้มีข้อมูลตรงกัน

เปรียบเทียบและผสาน

การผสานและเปรียบเทียบงานนำเสนอที่แก้ไขโดยผู้เขียนตั้งแต่สองรายขึ้นไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานและการเปรียบเทียบงานนำเสนอ ให้ดูที่ การทำงานบนงานนำเสนอในเวลาเดียวกันกับผู้ร่วมงานของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การทำงานกับแฟ้มงานนำเสนอ PowerPoint ที่อยู่แยกกันในหลายหน้าต่าง

คุณสามารถเรียกใช้การนำเสนอหลายงานบนจอภาพเดียวโดยวางเคียงข้างกันได้ งานนำเสนอของคุณไม่ได้ถูกจำกัดโดยหน้าต่างหลักหรือหน้าต่างแม่อีกต่อไป คุณจึงสามารถทำงานกับงานนำเสนอชุดหนึ่งโดยอ้างอิงกับงานนำเสนออีกชุดหนึ่งได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มุมมอง การอ่าน ซึ่งเป็นมุมมองใหม่ในการแสดงการนำเสนอภาพนิ่งของงานนำเสนอสองงานในหน้าต่างที่มีการจัดการสองหน้าต่างแยกกันในเวลาเดียวกันได้ โดยจะสนับสนุนลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์ และสนับสนุนการใช้สื่ออย่างเต็มรูปแบบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การทำงานได้จากทุกสถานที่: PowerPoint Web Apps

ทำงานบนงานนำเสนอของคุณได้แม้ไม่ได้ใช้งาน PowerPoint อยู่ เก็บงานนำเสนอของคุณไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ Microsoft Office Web App จากนั้น คุณสามารถใช้ PowerPoint Web App เพื่อเปิดงานนำเสนอในเบราว์เซอร์ของคุณได้ ซึ่งทำให้คุณสามารถดูงานนำเสนอ รวมทั้งทำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย Office Web App จะพร้อมใช้งานโดยการเข้าสู่ระบบ Windows Live หรือโดยการเข้าถึงไซต์ Microsoft SharePoint Foundation 2010 ขององค์กรของคุณที่ได้ติดตั้ง Office Web Apps ไว้

PowerPoint Web App

PowerPoint Web App

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PowerPoint Web App ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint PowerPoint Mobile 2010 for Windows Phone 7: แก้ไขและดูข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณ

ถ้าคุณมีโปรแกรม Windows Phone 7 คุณสามารถใช้ Microsoft Office Mobile 2010 เพื่อทำงานกับแฟ้มของคุณได้จากทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ทำงาน ที่บ้าน หรือระหว่างการเดินทาง PowerPoint Mobile 2010 เป็นส่วนหนึ่งของ Office Mobile และมีอยู่แล้วบนโทรศัพท์มือถือของคุณใน Office Hub ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งสิ่งอื่นเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

PowerPoint Mobile 2010 for Windows Phone 7: แก้ไขและดูข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณ

ใช้ PowerPoint Mobile 2010 เพื่อดูและแก้ไขงานนำเสนอ (รวมทั้งบันทึกย่อของผู้นำเสนอ) ที่เก็บอยู่ในในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งส่งมาให้คุณเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล หรือโฮสต์ไว้บนไซต์ SharePoint 2010 ผ่านทาง SharePoint Workspace Mobile 2010 เมื่อคุณแก้ไขงานนำเสนอผ่าน SharePoint Workspace Mobile คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณกลับไปยังไซต์ SharePoint เมื่อคุณออนไลน์

ด้วย PowerPoint Mobile คุณสามารถดูหรือแก้ไขงานนำเสนอของคุณโดยใช้เครื่องมือจำนวนมากที่คุณคุ้นเคยจากใน PowerPoint รุ่นสำหรับเดสก์ท็อป ได้แก่

  • กำหนดงานนำเสนอเองโดยการเพิ่มหรือแก้ไขบันทึกย่อ หรือการแก้ไขข้อความในภาพนิ่ง
  • ดูกราฟิก SmartArt และการจัดรูปแบบอื่นๆ ที่มีมากมายเช่น ตารางและแผนภูมิ อย่างละเอียดเที่ยงตรง
  • ดูงานนำเสนอของคุณแบบเต็มหน้าจอ ที่เต็มด้วยไปกราฟิกและลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
  • เปิดและดูการนำเสนอแบบกำหนดเอง (การนำเสนอแบบกำหนดเองช่วยให้คุณปรับใช้งานนำเสนออันเดียวให้เหมาะกับผู้ชมที่หลากหลายได้)
  • เข้าร่วมการประชุมจากระยะไกลได้ด้วยการดูการออกอากาศงานนำเสนอบนโทรศัพท์ของคุณ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office Mobile 2010 for Windows Phone 7

ถ้าคุณมีโปรแกรม Windows Phone 7 ดูวิธีใช้ทีละขั้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

การตกแต่งงานนำเสนอของคุณด้วยวิดีโอ ภาพ และภาพเคลื่อนไหว

PowerPoint 2010 มีการเพิ่มและการปรับปรุงด้านการแก้ไขวิดีโอและรูปภาพอยู่มากมาย นอกจากนี้ การเปลี่ยนภาพและภาพเคลื่อนไหวจะมีแท็บแยกกัน โดยมีการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และมีความสามารถมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา และยังเพิ่มคุณสมบัติการใช้ภาพถ่ายให้กับกราฟิก SmartArt ซึ่งอาจทำให้คุณประหลาดใจในประสิทธิภาพของคุณลักษณะนี้

การฝัง แก้ไข และเล่นวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

ด้วย PowerPoint 2010 เมื่อคุณแทรกวิดีโอลงในงานนำเสนอของคุณ วิดีโอนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มงานนำเสนอ จึงไม่มีการสูญหายของแฟ้มวิดีโอเมื่อคุณเคลื่อนย้ายการนำเสนอของคุณ

คุณสามารถตัดแต่งคลิปวิดีโอของคุณ เพิ่มการวางซ้อนข้อความที่ตรงจังหวะ เพิ่มเฟรมโปสเตอร์ ที่คั่น และการเลือนให้กับวิดีโอของคุณ และคุณยังสามารถนำขอบ เงา การสะท้อน การเรืองแสง ขอบนุ่ม การหมุนสามมิติ การยกนูน และลักษณะพิเศษอื่นๆ ที่คุณสามารถทำกับรูปภาพ มาใช้กับคลิปวิดีโอของคุณได้อีกด้วย นอกจากนั้น เมื่อคุณเล่นวิดีโอของคุณ ลักษณะพิเศษทั้งหมดนี้ก็จะทำงานด้วย

สำหรับบทความแสดงวิธีการใช้วิดีโอและขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีใช้วิดีโอในงานนำเสนอของคุณ ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การตัดแต่งคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ

ตัดแต่งคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงของคุณ เพื่อเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อความของคลิปของคุณออกไป และทำให้คลิปกระชับมากขึ้น

สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีตัดแต่งคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียง ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การใช้ที่คั่นในคลิปเสียงและคลิปวิดีโอของคุณ

คุณสามารถเพิ่มที่คั่นเพื่อแสดงตำแหน่งเวลาที่น่าสนใจในคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงได้ ใช้ที่คั่นในการทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว หรือข้ามไปยังตำแหน่งที่ระบุในวิดีโอ

ในขณะที่คุณนำเสนองาน ที่คั่นจะมีประโยชน์ในการช่วยให้คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ระบุในคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ

เพิ่มที่คั่น

ใช้ที่คั่นเพื่อบ่งชี้จุดเวลาที่น่าสนใจในคลิปเสียงหรือวิดีโอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่คั่นในคลิปวิดีโอและคลิปเสียง ให้ดูที่ การเพิ่มหรือเอาที่คั่นสำหรับคลิปเสียงและคลิปวิดีโอออก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเชื่อมโยงไปยังวิดีโอจากเว็บไซต์

ในขณะนี้ คุณสามารถแทรกวิดีโอจากเว็บไซต์สื่อทางสังคม เช่น YouTube หรือ hulu และอื่นๆ ลงในภาพนิ่งของคุณได้ โดยทั่วไป แต่ละเว็บไซต์จะให้โค้ดฝังตัวที่อนุญาตให้คุณเชื่อมโยงไปยังวิดีโอจากงานนำเสนอของคุณได้

หาตำแหน่งและคัดลอกโค้ดฝังตัว

ให้หาตำแหน่งและคัดลอกโค้ดฝังตัวนั้น แล้ววางลงใน PowerPoint

เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังวิดีโอบนเว็บไซต์ ให้ดูที่ การฝังวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ และดูส่วนที่ชื่อว่า 'การเชื่อมโยงไปยังแฟ้มวิดีโอบนเว็บไซต์'

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การนำพื้นผิวและลักษณะพิเศษแนวศิลป์ไปใช้กับภาพของคุณ

ด้วย PowerPoint 2010 คุณสามารถนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์มาใช้กับรูปภาพของคุณ เพื่อทำให้รูปภาพดูเหมือนเป็นภาพร่าง ภาพวาด หรือภาพระบายสี ลักษณะพิเศษใหม่เหล่านี้ได้แก่ ภาพร่างด้วยดินสอ รูปวาดที่เป็นเส้น ภาพร่างด้วยชอล์ก ฟองน้ำสีน้ำ ฟองโมเสค แก้ว ซีเมนต์ สีซีดแบบเรียบ พลาสติกหุ้ม ขอบเรืองแสง ถ่ายสำเนา และเส้นขีดสี เป็นต้น

ลักษณะพิเศษแนวศิลป์

ตัวอย่างของลักษณะพิเศษแนวศิลป์สี่แบบ (จากด้านบนซ้ายถึงด้านล่างขวา) ได้แก่ รูปวาดที่เป็นเส้น แก้ว ซีเมนต์ ถ่ายสำเนา

สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ลักษณะพิเศษแนวศิลป์กับรูปภาพของคุณ ให้ดูที่ การนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์มาใช้กับรูปภาพ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเอาพื้นหลังและส่วนอื่นๆ ที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพ

ตัวเลือกการแก้ไขภาพขั้นสูงอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีใน PowerPoint 2010 คือความสามารถในการเอาส่วนที่ไม่ต้องการของภาพ เช่น พื้นหลัง ออกจากภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อเน้นหรือทำให้จุดสำคัญของภาพเด่นขึ้น หรือเอารายละเอียดที่เบี่ยงเบนความสนใจออก

การเอาพื้นหลังออก

ภาพที่มีพื้นหลังและไม่มีพื้นหลัง

เมื่อต้องการเอาพื้นหลังของภาพ หรือส่วนที่ไม่ต้องการของภาพออก ให้ดูที่ การเอาพื้นหลังของภาพออก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การครอบตัดภาพของคุณอย่างแม่นยำ

คุณสามารถใช้เครื่องมือการครอบตัดภาพขั้นสูงในการตัดแต่งและเอาส่วนที่ไม่ต้องการของภาพออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ภาพอย่างที่คุณต้องการ และทำให้เอกสารของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น

การครอบตัดภาพใน PowerPoint 2010

การครอบตัดส่วนที่คุณไม่ต้องการของรูปภาพออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือครอบตัดภาพ ให้ดูที่ การครอบตัดรูปภาพ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เค้าโครงภาพกราฟิก SmartArt ใหม่

ใน PowerPoint รุ่นใหม่นี้ เราได้เพิ่มเค้าโครงภาพกราฟิก SmartArt ชนิดใหม่ ซึ่งทำให้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวของคุณด้วยภาพได้ และยังมีเค้าโครงกราฟิก SmartArt ใหม่อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าคุณมีรูปภาพในภาพนิ่งของคุณ คุณจะสามารถแปลงรูปภาพเป็นกราฟิก SmartArt ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับที่คุณทำกับข้อความ

การใช้เค้าโครงนี้ในการสร้างกราฟิก SmartArt สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  • แทรกเค้าโครงภาพกราฟิก SmartArt
  • เพิ่มภาพถ่ายของคุณ
  • เขียนข้อความอธิบาย

มีเค้าโครงภาพมากมายให้คุณเลือกได้

เค้าโครงภาพกราฟิก SmartArt

ตัวอย่างเค้าโครงภาพกราฟิก SmartArt

สำหรับขั้นตอนและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กราฟิก SmartArt ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การใช้การเปลี่ยนภาพด้วยลักษณะพิเศษของกราฟิกเคลื่อนไหวแบบสามมิติ

ด้วย PowerPoint 2010 คุณสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ด้วยการเปลี่ยนภาพนิ่งแบบใหม่ที่ลื่นไหลได้อย่างลงตัว ซึ่งรวมทั้งเส้นทางการเคลื่อนไหวและการหมุนในแบบสามมิติที่สมจริง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาพระหว่างภาพนิ่ง ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การคัดลอกและวางลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุหนึ่ง (ข้อความหรือรูปร่าง) ไปยังอีกวัตถุหนึ่ง

ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint 2010 ทำให้คุณสามารถคัดลอกภาพเคลื่อนไหวได้ในทำนองเดียวกับวิธีที่คุณใช้ตัวคัดวางรูปแบบในการคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ ด้วยตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถคัดลอกลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุหนึ่ง และวางลงในอีกวัตถุหนึ่งได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหวให้ดูที่ การทำซ้ำภาพเคลื่อนไหวด้วยตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มภาพหน้าจอลงในภาพนิ่ง

เพิ่มภาพหน้าจอลงในงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ของคุณอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจาก PowerPoint หลังจากที่คุณเพิ่มภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ในการแก้ไขและปรับปรุงรูปภาพได้

การแทรกการจับภาพหน้าจอ

การจับภาพและเพิ่มภาพหน้าจอลงในภาพนิ่งของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มภาพหน้าจอลงในภาพนิ่งของคุณ ให้ดูที่ การแทรกภาพหน้าจอหรือการคลิปหน้าจอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การนำเสนอและเผยแพร่งานคุณได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ต่อไปนี้คือตัวเลือกใหม่บางส่วนที่มีให้คุณเลือกใช้สำหรับการเผยแพร่และนำเสนองานของคุณ

การทำให้งานนำเสนอของคุณพร้อมสำหรับการใช้งานร่วมกัน

คุณสามารถทำให้งานนำเสนอของคุณพร้อมสำหรับการใช้งานร่วมกันยิ่งขึ้นได้โดยการฝังแฟ้มเสียงและวิดีโอลงในงานนำเสนอของคุณโดยตรง แฟ้มฝังตัวช่วยให้ไม่ต้องส่งแฟ้มมากกว่าหนึ่งแฟ้ม ซึ่งทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า งานนำเสนอมัลติมีเดียที่มีคำบรรยายและภาพเคลื่อนไหวของคุณจะเล่นได้โดยไม่มีข้อบกพร่อง

คุณจะประหยัดพื้นที่ดิสก์และปรับปรุงประสิทธิภาพการเล่นโดยการบีบอัดแฟ้มสื่อของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งของคุณลงในดิสก์ได้อีกด้วย ซึ่งทำให้ผู้ใดก็ตามที่มีเครื่องเล่นแผ่นดิสก์หรือดีวีดีทั่วไปสามารถดูและเพลิดเพลินกับงานนำเสนอนั้นได้

การบีบอัดแฟ้มสื่อ

บีบอัดการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ แล้วทำการเผยแพร่

สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีทำให้งานนำเสนอของคุณพร้อมสำหรับการใช้งานร่วมกัน ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

การเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอเป็นวิธีใหม่ในการเผยแพร่และนำเสนองาน เมื่อคุณต้องการส่งมอบงานนำเสนอของคุณในรูปแบบที่มีความเที่ยงตรงสูงให้แก่ผู้ร่วมงานหรือลูกค้า (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสิ่งที่แนบกับอีเมล การประกาศไปยังเว็บ เป็นซีดีหรือดีวีดี ก็ตาม) ให้บันทึกงานนำเสนอนั้นเป็นแฟ้มวิดีโอ

และคุณสามารถควบคุมขนาดของแฟ้มมัลติมีเดียและคุณภาพวิดีโอของคุณได้

การสร้างวิดีโอ

การสร้างวิดีโอโดยใช้เนื้อหางานนำเสนอของคุณ

สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีสร้างวิดีโอจากงานนำเสนอของคุณ ให้ดูที่ การเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่งของคุณไปยังผู้ชมที่อยู่ห่างไกลโดยตรงด้วยการใช้ประโยชน์จากบัญชี Windows Live ของคุณ หรือบริการออกอากาศที่องค์กรของคุณจัดให้

ในขณะนี้ คุณสามารถออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่งโดยสิ่งที่ผู้ชมต้องมีก็เพียงแค่เบราว์เซอร์และโทรศัพท์เท่านั้น ตัวคุณเอง ในฐานะผู้นำเสนอ ต้องมี PowerPoint คุณจะสามารถควบคุมการเลื่อนภาพนิ่งได้อย่างเต็มที่ และผู้ชมของคุณเพียงแต่ดูตามในเบราว์เซอร์ของตัวเอง

การออกอากาศและนำเสนอข้อความของคุณให้กับผู้ชมระยะไกล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีใช้คุณลักษณะ การออกอากาศ ให้ดูที่ การออกอากาศงานนำเสนอของคุณให้กับผู้ชมระยะไกล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การระบุและการแก้ไขปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงช่วยให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงในแฟ้ม PowerPoint ของคุณได้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ทุพพลภาพไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ ถ้าแฟ้ม PowerPoint ของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใดๆ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นในมุมมอง Microsoft Office Backstage เพื่อให้คุณตรวจทานและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น คุณสามารถดูการแจ้งเตือนได้ด้วยการคลิกแท็บ แฟ้ม ภายใต้ เตรียมสำหรับการใช้ร่วมกัน ให้คลิก ตรวจหาปัญหา แล้วคลิก ตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง ให้ดูที่ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

เมื่อคุณต้องการเน้นจุดใดจุดหนึ่งบนภาพนิ่ง คุณสามารถเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์ได้

ในมุมมอง การแสดงภาพนิ่ง ให้กด CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย แล้วเริ่มการชี้

การตั้งค่าสีตัวชี้แบบเลเซอร์ของคุณ

การระบุสีสำหรับตัวชี้แบบเลเซอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ ให้ดูที่ การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์ หรือ แสดงตัวชี้ในระหว่างการนำเสนอเสมอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010