การตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณ

เช่นเดียวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ คุณควรตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณในทันที แล้วจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณบ่อยๆ ขณะที่คุณทำงาน

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage
  1. คลิก บันทึกเป็น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • สำหรับงานนำเสนอที่สามารถเปิดได้เฉพาะใน PowerPoint 2010 หรือ PowerPoint 2007 ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก PowerPoint Presentation (*.pptx)
    • สำหรับงานนำเสนอที่สามารถเปิดได้ใน PowerPoint 2010 หรือ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ให้เลือก PowerPoint 97-2003 Presentation (*.ppt)
  2. ที่บานหน้าต่างด้านซ้ายมือ ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิกโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ
  3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับชื่อแฟ้มเริ่มต้นโดยไม่ต้องทำสิ่งใด แล้วคลิก บันทึก

หลังจากนี้ คุณสามารถกด CTRL+S หรือคลิก บันทึกรูปปุ่ม ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา

เชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบแฟ้มอื่น

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010