การสร้างงานนำเสนอ PowerPoint พื้นฐาน

บทความนี้มีประโยชน์อย่างมากในการเริ่มต้นการเรียนรู้ (หรือการจดจำ) วิธีใช้งาน PowerPoint

เมื่ออ่านบทความนี้จบแล้ว คุณจะสามารถสร้างงานนำเสนอ PowerPoint แบบใหม่ และมีพื้นฐานความรู้ที่ครอบคลุม รวมทั้งมีความมั่นใจเกี่ยวกับการใช้ PowerPoint 2010 บทความนี้จะเสนอแนะขอบข่ายของงานต่างๆ รวมถึงคำอธิบายของแต่ละงานพร้อมการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังกระบวนงานแต่ละอย่าง ซึ่งคุณสามารถใช้ในการสร้างงานนำเสนอของคุณได้

 หมายเหตุ   คุณอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนงานทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานนำเสนอของคุณ แม้ว่าคุณจะสามารถดำเนินการตามกระบวนงานต่างๆ โดยไม่เรียงตามลำดับได้ แต่ขอแนะนำให้คุณดำเนินการตามลำดับที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

การเชื่อมโยงไปยังบทความวิธีใช้

บทความนี้ประกอบด้วย

การทำความคุ้นเคยกับพื้นที่ทำงาน PowerPoint ด้วยตัวคุณเอง การแนะนำด่วนเกี่ยวกับการทำงานในหน้าต่าง PowerPoint
การตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณ ขั้นตอนในการดำเนินการตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณ
การเพิ่ม การจัดเรียงใหม่ และการลบภาพนิ่ง ขั้นตอนในการดำเนินการเพิ่ม จัดเรียงใหม่ หรือลบภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ
การเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่ง

ขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่

 • เพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความ
 • เพิ่มข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง
 • เพิ่มข้อความที่เป็นอิสระจากรูปร่าง
การนำแม่แบบไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

ขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่

 • นำแม่แบบที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้กับ PowerPoint
 • นำแม่แบบที่คุณสร้างไว้ไปใช้และบันทึกแม่แบบนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ดาวน์โหลดแม่แบบ PowerPoint โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก Office.com หรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่น และนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

 เคล็ดลับ   การนำแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าไปใช้ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้

การนำชุดรูปแบบไปใช้เพื่อเพิ่มสีและลักษณะให้กับงานนำเสนอของคุณ

ขั้นตอนในการดำเนินการเพิ่มสี จัดรูปแบบ และนำลักษณะพิเศษไปใช้กับข้อความและองค์ประกอบอื่นๆ ในงานนำเสนอ

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณนำแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าไปใช้ คุณแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนสีของชุดรูปแบบ แบบอักษร และลักษณะต่างๆ

การแทรกรูปภาพหรือภาพตัดปะ ขั้นตอนในการดำเนินการเพิ่มรูปภาพหรือรูปจากไลบรารีภาพตัดปะ
การเพิ่ม การเปลี่ยนแปลง หรือการลบรูปร่าง ขั้นตอนในการดำเนินการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง และลบรูปร่างต่างๆ จำนวนมาก
การแทรกเนื้อหาหรือการแทรกภาพหน้าจอ ขั้นตอนในการดำเนินการแทรกการจับภาพจากหน้าจอหรือเนื้อหาอื่น
การสร้างกราฟิก SmartArt ขั้นตอนในการดำเนินการสร้างภาพประกอบที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบด้วยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง
การเพิ่มหมายเลขภาพนิ่ง หมายเลขหน้า หรือวันที่และเวลา ขั้นตอนในการดำเนินการเพิ่มหมายเลขภาพนิ่ง หมายเลขหน้า หรือวันที่และเวลา หน้าบันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยาย
การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

ขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่

 • สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอเดียวกัน
 • สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น
 • สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเพจหรือแฟ้มบนเว็บ
 • สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังที่อยู่อีเมล
 • สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้มใหม่
การส่งและแจกจ่ายงานนำเสนอของคุณ ให้การเชื่อมโยงไปยังกระบวนงานที่มีวิธีการต่างๆ จำนวนมากที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งหรือแจกจ่ายงานนำเสนอของคุณได้
การดูบันทึกย่อของผู้บรรยายโดยส่วนตัวขณะส่งงานนำเสนอบนหลายจอภาพ วิธีการดูงานนำเสนอของคุณและบันทึกย่อของผู้บรรยายบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น แล็ปท็อปของคุณ) ขณะที่ผู้ชมของคุณกำลังดูงานนำเสนอที่ไม่แสดงบันทึกย่อบนหน้าจออื่น (ตัวอย่างเช่น การฉายบนจอภาพขนาดใหญ่) และวิธีการตั้งค่ามุมมองของผู้นำเสนอ
การพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

ขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่

 • ตั้งค่าขนาดภาพนิ่ง การวางแนวหน้า และหมายเลขเริ่มต้นของภาพนิ่ง
 • ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ แล้วพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ
 • บันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ของคุณ
การสร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

ขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่

 • สร้างหน้าบันทึกย่อ
 • สร้างพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อของคุณ
 • เพิ่มงานศิลป์หรือการจัดรูปแบบให้กับหน้าบันทึกย่อทั้งหมด
 • แสดงหน้าบันทึกย่อบนเว็บเพจ
 • พิมพ์หน้าบันทึกย่อที่มีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง
 • พิมพ์หน้าบันทึกย่อโดยไม่มีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง
การพิมพ์ภาพนิ่งของคุณ ภาพรวมของการพิมพ์ใน PowerPoint และขั้นตอนในการดำเนินการตั้งค่าขนาดภาพนิ่งและการวางแนวสำหรับการพิมพ์และวิธีการพิมพ์ภาพนิ่งของคุณ
มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ใน PowerPoint 2010
 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010