เพิ่มลักษณะพิเศษ, กล่องข้อความ, อักษรศิลป์, รูปภาพ หรือรูปร่าง ในหน้าบันทึกย่อ

คุณต้องการทำสิ่งใด


เรียนรู้เกี่ยวกับต้นแบบบันทึกย่อ, ตัวยึด, หน้าบันทึกย่อ และบานหน้าต่างบันทึกย่อ

ใช้ต้นแบบ (ต้นแบบ: มุมมองภาพนิ่งหรือเพจที่คุณได้กำหนดการจัดรูปแบบสำหรับภาพนิ่งหรือเพจทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ งานนำเสนอแต่ละงานจะมีต้นแบบสำหรับคอมโพเนนต์หลัก เช่น ภาพนิ่ง ภาพนิ่งชื่อเรื่อง บันทึกย่อของผู้บรรยาย และเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชม) บันทึกย่อ เพื่อเลือกว่าจะให้มีข้อมูลอะไรบ้างที่ปรากฏบนหน้าบันทึกย่อทั้งหมดของคุณ และเพื่อจัดเรียงเค้าโครงของข้อมูลเหล่านั้น

นอกจากจะมี ตัวยึด (ตัวยึด: กล่องที่มีเส้นขอบแบบเส้นจุดหรือเส้นประซึ่งเป็นส่วนของเค้าโครงภาพนิ่งโดยส่วนใหญ่ กล่องเหล่านี้จะยึดชื่อเรื่อง ตัวข้อความ หรือวัตถุ เช่น แผนภูมิ ตาราง และรูปภาพ) สำหรับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง), วันที่ และหมายเลขหน้าภาพนิ่งแล้ว ต้นแบบบันทึกย่อยังมีตัวยึดสำหรับรูปของภาพนิ่ง และตัวยึดอื่นๆ สำหรับข้อความบันทึกย่อ ซึ่งเรียกว่าตัวยึด เนื้อความอีกด้วย ในการจำแนกความแตกต่างระหว่างตัวยึด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ
 2. บนแท็บ ต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่ม ตัวยึด ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดออก

ในขณะที่คุณยกเลิกการเลือกในแต่ละกล่องกาเครื่องหมาย ตัวยึดก็จะหายไปทีละอัน จากหน้าบันทึกย่อ และหากต้องการดูตัวยึดก็ให้เลือกที่กล่องกาเครื่องหมายแต่ละอัน

กลุ่มตัวยึดบนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ

ตัวยึดในมุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

หน้าบันทึกย่อและบานหน้าต่างบันทึกย่อ

หน้าบันทึกย่อแต่ละหน้าจะแสดงรูปของภาพนิ่งพร้อมทั้งบันทึกย่อที่มากับภาพนิ่งนั้นด้วย ดังนั้นเมื่อคุณพิมพ์หน้าบันทึกย่อ คุณจะพิมพ์ได้หนึ่งหน้าต่อหนึ่งภาพนิ่งพร้อมทั้งข้อความหรือรูปเพิ่มเติมในภาพนิ่งนั้น

หน้าบันทึกย่อ

บรรยายภาพ 1 หน้าบันทึกย่อประกอบด้วยบันทึกย่อของคุณและภาพนิ่งแต่ละภาพในงานนำเสนอนั้น
บรรยายภาพ 2 ภาพนิ่งแต่ละภาพจะพิมพ์บนหน้าบันทึกย่อของตัวเอง
บรรยายภาพ 3 บันทึกย่อของคุณพร้อมทั้งภาพนิ่ง
บรรยายภาพ 4 คุณสามารถเพิ่มข้อมูล เช่น แผนภูมิ หรือรูปภาพ ให้กับหน้าบันทึกย่อของคุณได้

ตัวยึด เนื้อความบนหน้าบันทึกย่อ เป็นที่สำหรับให้คุณป้อนข้อความเกี่ยวกับภาพนิ่งนั้นๆ ทั้งนี้ข้อความของตัวยึด เนื้อความ จะปรากฏในบานหน้าต่างบันทึกย่อ (บานหน้าต่างบันทึกย่อ: บานหน้าต่างในมุมมองปกติซึ่งคุณพิมพ์บันทึกย่อที่คุณต้องการให้ติดไปกับภาพนิ่ง คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อเหล่านี้ในรูปของหน้าต่างๆ ของบันทึกย่อ หรือจะให้แสดงบันทึกย่อเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบเว็บเพจ) ในมุมมองปกติ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านล่างภาพนิ่งด้วย

บานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ

บรรยายภาพ 1 บานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ

เมื่อคุณป้อนข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ จะเท่ากับว่าคุณได้ป้อนข้อความในตัวยึด เนื้อความ ของหน้าบันทึกย่อของภาพนิ่งด้วยเช่นกัน

ในมุมมองปกติ ในขณะที่คุณแก้ไขภาพนิ่ง ให้ใช้บานหน้าต่างบันทึกย่อสำหรับป้อนและจัดรูปแบบข้อความ ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ ให้ใช้หน้าบันทึกย่อเพื่อดูลักษณะพิเศษทั้งหมดของการจัดรูปแบบข้อความใดๆ และเพื่อควบคุมจัดการว่าจะให้บันทึกย่อมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ออกมาพร้อมกับภาพนิ่ง

รูปของบานหน้าต่างบันทึกย่อในทั้งมุมมองปกติและมุมมองหน้าบันทึกย่อ

บรรยายภาพ 1 บานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ
บรรยายภาพ 2 หน้าบันทึกย่อในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

ในมุมมองต้นแบบบันทึกย่อหรือมุมมองหน้าบันทึกย่อ คุณสามารถสร้างบันทึกย่อเอกสารประกอบคำบรรยายเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจและความพอใจให้กับผู้ชมของคุณ โดย เพิ่มลักษณะพิเศษ อักษรศิลป์ ตาราง หรือรูปภาพเข้าไป หรือคุณจะเพิ่มโลโก้ของบริษัทหรือข้อความอย่างเช่น คำว่าแบบร่าง หรือ ความความลับ เป็นต้น ในหน้าบันทึกย่อทั้งหมดของคุณก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ จัดเรียงตัวยึดใหม่ และ เปลี่ยนแบบอักษรของชุดรูปแบบ, สีของชุดรูปแบบ และลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ ให้เข้ากับภาพนิ่งของคุณเพื่อให้ทั้งภาพนิ่งและเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณมีลักษณะสม่ำเสมอตรงกัน

รูปภาพหรือวัตถุ (วัตถุ: ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ สมการ หรือฟอร์มข้อมูลอื่น สำหรับวัตถุที่ถูกสร้างในโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น กระดาษคำนวณ และถูกเชื่อมต่อหรือฝังตัวอยู่ในโปรแกรมประยุกต์อื่น คือ OLE Object)อื่นๆ ที่คุณเพิ่มในมุมมองหน้าบันทึกย่อจะปรากฎบนหน้าบันทึกย่อที่พิมพ์ของคุณ แต่จะไม่ปรากฏบนหน้าจอของคุณในมุมมองปกติ ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอเป็นเว็บเพจ รูปภาพหรือวัตถุจะไม่ปรากฎเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอในเว็บเบราว์เซอร์ แม้ว่าบันทึกย่อของคุณจะปรากฏก็ตาม

คุณอาจต้องการทดลองและแสดงกระบวนงานต่างๆ ตามลำดับ ที่ด้านล่างด้วย เพื่อสร้างชุดหน้าบันทึกย่อที่น่าสนใจ

หน้าบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

จัดเรียงตัวยึดใหม่

คุณสามารถเคลื่อนย้ายตัวยึดไปไว้ในที่ต่างๆ บนต้นแบบบันทึกย่อ หรือเปลี่ยนการวางแนวจากแนวตั้งเป็นแนวนอนก็ได้ เพื่อให้หน้าบันทึกย่อของคุณแสดงผลได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกราฟฟิก SmartArt บนภาพนิ่งของคุณ คุณอาจต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการวางแนวของตัวยึดรูปบนภาพนิ่ง เพื่อให้กราฟฟิก SmartArt บนหน้าบันทึกย่อของคุณแสดงผลได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

เคลื่อนย้ายตัวยึด

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 1. ในการเคลื่อนย้ายตัวยึด เนื้อความ หรือ รูปบนภาพนิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ชี้ไปที่เส้นขอบของตัวยึดอันหนึ่ง จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ก็ให้ลากตัวยึดไปยังตำแหน่งใหม่
 2. เมื่อคุณจัดวางตำแหน่งของตัวยึดเสร็จเรียบร้อยแล้ว บนแท็บ ต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เปลี่ยนการวางแนวของตัวยึด

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

กลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 1. บนแท็บ ต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
  • ในการเปลี่ยนการวางแนวของตัวยึด เนื้อความ ให้คลิกการวางแนวหน้าบันทึกย่อ จากนั้นคลิกที่แนวตั้งหรือแนวนอน

การวางแนวหน้าบันทึกย่อ

 • ในการเปลี่ยนการวางแนวของตัวยึดรูปบนภาพนิ่ง ให้คลิกการวางแนวภาพนิ่ง จากนั้น คลิกแนวตั้งหรือแนวนอน

รูปการวางแนวภาพนิ่งบันทึกย่อ

 1. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการวางแนวเสร็จเรียบร้อยแล้ว บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด ให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์บนหน้าบันทึกย่อของคุณ

คุณสามารถใช้ กล่องข้อความ (กล่องข้อความ (text box): ที่บรรจุข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดได้ ซึ่งใช้กล่องข้อความในการตั้งตำแหน่งบล็อกของข้อความบนเพจหรือให้ข้อความในทิศทางที่ต่างจากข้อความอื่นในเอกสารนั้น) หรืออักษรศิลป์ (WordArt: วัตถุข้อความที่คุณสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษสำเร็จรูปซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้) เพื่อระบุว่างานนำเสนอของคุณเป็นแบบร่างหรือเป็นความลับได้

การเพิ่มกล่องข้อความ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

กลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความคลิก กล่องข้อความ แล้วคลิกตัวยึด เนื้อความที่ส่วนท้ายของหน้าบันทึกย่อ จากนั้นลากเพื่อวาดกล่องข้อความตามขนาดที่คุณต้องการ

กลุ่มข้อความ

 1. ป้อนข้อความในกล่องข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าบันทึกย่อ
 2. ในการจัดตำแหน่งของกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลาก กล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่
 3. จัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความโดยการใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม แบบอักษร บนแท็บหน้าแรก หรือตัวเลือกในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ภายใต้เครื่องมือวาด บนแท็บแบบอักษร

แท็บรูปแบบของเครื่องมือวาด

ทั้งนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง เพื่อจัดรูปแบบตัวกล่องข้อความเองได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพิ่มหรือลบการเติม เค้าร่าง หรือลักษณะพิเศษสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

 1. หลังจากที่คุณจัดวางตำแหน่งและจัดรูปแบบของข้อความและกล่องข้อความแล้ว บนเท็บ ต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิกที่ ปิดมุมมองต้นแบบ

แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เพิ่มอักษรศิลป์

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

กลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 หมายเหตุ   ในการนำกระบวนงานดังกล่าวนี้ไปใช้กับหน้าบันทึกย่อเพียงหน้าเดียวเท่านั้น ให้คลิกที่ หน้าบันทึกย่อ แทน ต้นแบบบันทึกย่อ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์ แล้วคลิกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

กลุ่มข้อความ

 1. ป้อนข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าบันทึกย่อ
 2. ในการจัดวางตำแหน่งของอักษรศิลป์ใหม่ ให้คลิกที่อักษรศิลป์นั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ก็ให้ลาก อักษรศิลป์นั้นไปยังตำแหน่งใหม่
 3. สำหรับการเปลี่ยนลักษณะของอักษรศิลป์ ให้ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ภายใต้ เครื่องมือวาด บนแท็บ รูปแบบ

แท็บรูปแบบของเครื่องมือวาด

 1. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะของอักษรศิลป์ที่ปรากฏแล้ว บนแท็บ ต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่ม ปิด ให้คลิกที่ ปิดมุมมองต้นแบบ

แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

 เคล็ดลับ   คุณสามารถ หมุนกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ เพื่อให้ยื่นออกมาจากบันทึกย่อใดๆ ที่คุณเพิ่มในหน้าบันทึกย่อ หรือทำให้กล่องข้อความหรืออักษรศิลป์นั้นมีความโปร่งใสมากขึ้นได้ โดยการเปลี่ยน การเติมหรือเค้าร่าง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มรูปภาพหรือภาพตัดปะในหน้าบันทึกย่อของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

กลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้

กลุ่มภาพประกอบ

 1. ในการปรับเปลี่ยนขนาดของรูปภาพหรือภาพตัดปะ หรือจัดวางตำแหน่งของรูปภาพหรือภาพตัดปะใหม่ ให้คลิกขวาที่รูปภาพหรือภาพตัดปะนั้นบนภาพนิ่ง แล้วคลิกที่ขนาดและตำแหน่ง บน เมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10)
 2. เพื่อที่จะปรับขนาดของรูปภาพหรือภาพตัดปะ บนแท็บขนาดภายใต้ มาตราส่วน ให้เพิ่มหรือลดการตั้งค่าในกล่อง ความสูงและ ความกว้าง

ในการรักษาสัดส่วนที่เหมาะสมของความสูงและความกว้างของรูปภาพหรือภาพตัดปะในขณะที่วัดขนาด ให้เลือกที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

ในการจัดให้รูปภาพหรือภาพตัดปะบนหน้าบันทึกย่ออยู่กึ่งกลาง ให้เลือกที่กล่องกาเครื่องหมาย สัมพันธ์กับขนาดรูปภาพเดิม

 1. ในการเคลื่อนย้ายรูปภาพหรือภาพตัดปะบนภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บตำแหน่ง แล้วใส่การตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่คุณต้องการในกล่อง แนวนอน และ แนวตั้ง
 2. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะของรูปภาพและภาพตัดปะที่ปรากฏออกมาแล้ว บนเท็บ ต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิด ให้คลิกที่ ปิดมุมมองต้นแบบ

แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเปลี่ยนความสว่าง, ความคมชัด หรือความโปร่งใสของรูปภาพ เปลี่ยนเส้นขอบรูปภาพ หรือ เพิ่มลักษณะพืเศษ ได้โดยการใช้ตัวเลือก ภายใต้เครื่องมือรูปภาพบนแท็บรูปแบบ

แท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มรูปร่างในหน้าบันทึกย่อของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

กลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 หมายเหตุ   ในการนำกระบวนงานดังกล่าวนี้ไปใช้กับหน้าบันทึกย่อเพียงหน้าเดียวเท่านั้น ให้คลิกที่หน้าบันทึกย่อ แทน ต้นแบบบันทึกย่อ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ตัวยึดเนื้อความ จากนั้นลากเพื่อวางรูปร่างที่ต้องการ

เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 1. ในการเพิ่มการเติม, เค้าร่าง หรือลักษณะพิเศษ ในรูปร่าง ภายใต้เครื่องมือวาดบนแท็บรูปแบบ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง

แท็บรูปแบบของเครื่องมือวาด

 1. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะของรูปร่างที่ปรากฏออกมาแล้ว บนแท็บบันทึกต้นแบบ ในกลุ่ม ปิดให้คลิก ที่ปิดมุมมองต้นแบบ

แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มลักษณะพิเศษในหน้าบันทึกย่อของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

กลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 1. เลือกข้อความกล่องข้อความ (กล่องข้อความ (text box): ที่บรรจุข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดได้ ซึ่งใช้กล่องข้อความในการตั้งตำแหน่งบล็อกของข้อความบนเพจหรือให้ข้อความในทิศทางที่ต่างจากข้อความอื่นในเอกสารนั้น), อักษรศิลป์ (WordArt: วัตถุข้อความที่คุณสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษสำเร็จรูปซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้) รูปภาพ หรือวัตถุ (วัตถุ: ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ สมการ หรือฟอร์มข้อมูลอื่น สำหรับวัตถุที่ถูกสร้างในโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น กระดาษคำนวณ และถูกเชื่อมต่อหรือฝังตัวอยู่ในโปรแกรมประยุกต์อื่น คือ OLE Object) อื่นๆ ที่คุณต้องการจะเพิ่มลักษณะพิเศษเข้าไป
 2. ภายใต้เครื่องมือวาดบนแท็บรูปแบบในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษรูปร่าง จากนั้นคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

แท็บรูปแบบของเครื่องมือวาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มลักษณะพิเศษ โปรดดูที่เพิ่มหรือลบการเติม, เค้าร่าง หรือลักษณะพิเศษสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์หรือเพิ่มหรือลบการเติมรูปร่างหรือลักษณะพิเศษรูปร่าง.

 1. บนแท็บ ต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

 เคล็ดลับ   คุณอาจต้องการที่จะเปลี่ยนการวางแนว ของตัวยึด เนื้อความ หรือ เคลื่อนย้ายตัวยึด เนื้อความ หรือตัวยึด รูปบนภาพนิ่ง เพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของหน้าบันทึกย่อของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแบบอักษรของชุดรูปแบบ, สีของชุดรูปแบบ หรือลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ

ชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)ของเอกสาร คือชุดของตัวเลือกการจัดรูปแบบซึ่งประกอบด้วยชุดสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ),ชุด แบบอักษรของชุดรูปแบบ (แบบอักษรของชุดรูปแบบ: แบบอักษรชุดหลักและรองที่นำมาใช้กับแฟ้ม ชุดรูปแบบอักษร ชุดรูปแบบสีและชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) (รวมถึงแบบอักษรข้อความหัวเรื่องและข้อความเนื้อความ) และชุดลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ: ชุดของคุณลักษณะที่นำมาใช้กับองค์ประกอบในแฟ้ม ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ ชุดรูปแบบสี และชุดรูปแบบอักษรล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) (รวมถึงลักษณะพิเศษเส้นและการเติม) เอกสารทุกเอกสารที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยการใช้ Microsoft Office PowerPoint 2007มีชุดรูปแบบอยู่ข้างใน — แม้แต่กับเอกสารเปล่าหรือเอกสารใหม่ก็ตาม

เปลี่ยนแบบอักษรของชุดรูปแบบ

แบบอักษรของชุดรูปแบบมีแบบอักษรหัวเรื่องและแบบอักษรของข้อความเนื้อความอยู่ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มแบบอักษรของชุดรูปแบบรูปปุ่ม คุณจะเห็นชื่อของแบบอักษรหัวเรื่องและแบบอักษรของข้อความเนื้อความที่ใช้ สำหรับแบบอักษรของชุดรูปแบบแต่ละชุดที่ด้านล่างของชื่อแบบอักษรของชุดรูปแบบ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

กลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 1. บนแท็บ ต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่ม แก้ไขชุดรูปแบบ ให้คลิกที่ แบบอักษร แล้วคลิกแบบอักษรที่ใช้ในภาพนิ่งของคุณ หรือตัวเลือกที่คุณต้องการแท็บต้นแบบบันทึกย่อ
 2. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้ว บนแท็บ ต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิกที่ ปิดมุมมองต้นแบบ

แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เปลี่ยนสีของชุดรูปแบบ

สีของชุดรูปแบบจะมีสีข้อความและพื้นหลังสี่สี สีส่วนที่ถูกเน้นหกสี และสีการเชื่อมโยงหลายมิติสองสี สีต่างๆ ในปุ่ม สีของชุดรูปแบบรูปปุ่ม จะแสดงถึงสีข้อความและพื้นหลังในปัจจุบัน ชุดของสีที่คุณเห็นถัดจากชื่อ สีของชุดรูปแบบ หลังจากที่คุณคลิกปุ่ม สีของชุดรูปแบบ จะแสดงถึงสีของส่วนที่ถูกเน้นและการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับชุดรูปแบบนั้น เมื่อคุณเปลี่ยนสีใดสีหนึ่งในสีเหล่านี้เพื่อสร้างชุดสีของรูปแบบของคุณเอง สีต่างๆ ที่แสดงในปุ่ม สีของชุดรูปแบบ และที่อยู่ถัดจากชื่อ สีของรูปแบบ ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

กลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 1. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่ม แก้ไขชุดรูปแบบ ให้คลิกที่ สี จากนั้นคลิกสีที่ใช้อยู่ในภาพนิ่งของคุณ หรือตัวเลือกที่คุณต้องการ

แท็บต้นแบบบันทึกร่าง

 1. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้ว บนแท็บ ต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิกที่ ปิดมุมมองต้นแบบ

แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เปลี่ยนลักษณะของชุดรูปแบบ

ลักษณะของชุดรูปแบบ คือชุดของลักษณะพิเศษเส้นและการเติม เมื่อคุณคลิกปุ่ม ลักษณะของชุดรูปแบบรูปปุ่ม คุณจะเห็นลักษณะพิเศษเส้นและการเติมที่ใช้สำหรับชุดลักษณะของชุดรูปแบบแต่ละชุดในรูปขนาดย่อพร้อมทั้งชื่อลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

กลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 1. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม แก้ไขชุดรูปแบบ ให้คลิก ลักษณะพิเศษ

แถบต้นแบบบันทึกย่อ

 1. เลือกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการใช้
 2. บนแท็บ ต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิกที่ ปิดมุมมองต้นแบบ

แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

 เคล็ดลับ   คุณสามารถสร้างแบบอักษรของชุดรูปแบบหรือสีของชุดรูปแบบของคุณเองได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้หรือกำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007