เคล็ดลับสำหรับการสร้างและการแสดง งานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

ในบทความนี้


เคล็ดลับสำหรับการสร้าง งานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับ รายละเอียด
ย่อจำนวนของภาพนิ่ง เมื่อต้องการให้ข้อความมีความชัดเจนและทำให้ผู้ชมติดตามและตรึงความสนใจของผู้ชม ให้ใช้จำนวนภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณให้น้อยที่สุด
เลือกลักษณะแบบอักษรที่ผู้ชมของคุณสามารถอ่านได้จากระยะไกล

การเลือกลักษณะแบบอักษรที่เหมาะสม เช่น Helvetica หรือ Arial จะช่วยให้สามารถแสดงข้อความของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้หลีกเลี่ยงแบบอักษรที่แคบ เช่น Arial Narrow และแบบอักษรที่มีขอบสวยงาม เช่น Times

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ แบบอักษรของชุดรูปแบบ (แบบอักษรของชุดรูปแบบ: แบบอักษรชุดหลักและรองที่นำมาใช้กับแฟ้ม ชุดรูปแบบอักษร ชุดรูปแบบสีและชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) ที่ออกแบบล่วงหน้าในงานนำเสนอของคุณ โปรดดูที่ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับชุดรูปแบบ ลักษณะด่วน ลักษณะเซลล์ และลักษณะพื้นหลัง

เลือกลักษณะแบบอักษรที่ผู้ชมของคุณสามารถอ่านได้สะดวก

การเลือกลักษณะแบบอักษรที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถแสดงข้อความของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 หมายเหตุ   การวัดต่อไปนี้จะระบุขนาดของแบบอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช่การแสดงบนหน้าจอสำหรับผู้ชมในโหมดเต็มหน้าจอ เมื่อต้องการเริ่มส่งงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่ง

  • ตัวอักษรหนึ่งนิ้วสามารถอ่านได้จากระยะไกล 10 ฟุต
  • ตัวอักษรสองนิ้วสามารถอ่านได้ จากระยะไกล 20 ฟุต
  • ตัวอักษรสามนิ้วสามารถอ่านได้จากระยะไกล 30 ฟุต

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ แบบอักษรของชุดรูปแบบ (แบบอักษรของชุดรูปแบบ: แบบอักษรชุดหลักและรองที่นำมาใช้กับแฟ้ม ชุดรูปแบบอักษร ชุดรูปแบบสีและชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) ที่ออกแบบล่วงหน้าในงานนำเสนอของคุณ โปรดดูที่ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับชุดรูปแบบ ลักษณะด่วน ลักษณะเซลล์ และลักษณะพื้นหลัง

คงข้อความของคุณให้เรียบง่ายโดยใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือประโยคแบบสั้น

ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือประโยคแบบสั้น และพยายามให้อยู่ในบรรทัดเดียว โดยไม่ใช้การตัดข้อความ

คุณต้องการให้ผู้ชมฟังการนำเสนอข้อมูลของคุณ มากกว่าอ่านจากหน้าจอ

โปรเจคเตอร์บางเครื่องจะครอบตัดภาพนิ่งที่ขอบ ซึ่งประโยคแบบยาวอาจจะถูกตัดด้วย

คุณสามารถเอาคำนำหน้าออก เช่น "a" และ "the" เพื่อช่วยลดการนับคำในบรรทัด

ใช้ศิลปะเพื่อช่วยนำเสนอข้อความของคุณ ใช้กราฟิกเพื่อช่วยเล่าเรื่อง แต่อย่ายัดเยียดกราฟิกในภาพนิ่งให้ผู้ชมมากจนเกินไป
ทำป้ายชื่อให้แผนภูมิและกราฟให้เข้าใจง่าย ใช้ข้อความแต่พอเหมาะ เพื่อสร้างองค์ประกอบป้ายชื่อในแผนภูมิหรือกราฟให้เข้าใจง่าย
ทำพื้นหลังภาพนิ่งไม่โดดเด่นเกินไป และรักษาความสม่ำเสมอ

เลือก แม่แบบ (แม่แบบ: แฟ้มหรือชุดของแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับชุดรูปแบบ เค้าโครง และองค์ประกอบอื่นๆ ของงานนำเสนอที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว) หรือ ชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ) ที่ดึงดูดและกลมกลืนกัน และไม่สะดุดตาจนเกินไป เพราะคุณคงไม่ต้องการให้พื้นหลังหรือการออกแบบดึงความสนใจไปจากข้อความของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชุดรูปแบบ ให้ดู ใช้หรือกำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

ใช้ความคมชัดสูงระหว่างสีพื้นหลังและสีข้อความ

ชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ) ตั้งค่าความคมชัดระหว่างพื้นหลังสีอ่อนและข้อความสีเข้ม หรือพื้นหลังสีเข้มและข้อความสีอ่อนโดยอัตโนมัติ

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ชุดรูปแบบเพื่อตั้งค่าระดับความคมชัดให้เป็นที่พอใจโดยอัตโนมัติ โปรดดู ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับชุดรูปแบบ ลักษณะด่วน ลักษณะเซลล์ และลักษณะพื้นหลัง

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ เมื่อต้องการเพิ่มและรักษาประสิทธิภาพที่ผู้ชมมีต่อคุณ ให้ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในงานนำเสนอของคุณเสมอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับสำหรับการแสดง งานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับ รายละเอียด
ไปถึงก่อนเวลาและตรวจสอบว่าอุปกรณ์การนำเสนอทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์การนำเสนอทั้งหมดเชื่อมต่อและทำงานอยู่
อย่าเข้าใจว่างานนำเสนอจะทำงานได้ดีกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

การทำงานล้มเหลวของดิสก์ รุ่นของซอฟต์แวร์ไม่ตรงกัน พื้นที่ดิสก์ไม่เพียงพอ หน่วยความจำไม่เพียงพอ และปัจจัยอื่นๆ อีกจำนวนมากสามารถทำให้งานนำเสนอของคุณเสียได้

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่คุณจะแสดงงานนำเสนอเป็นเครื่องอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ดิสก์เพียงพอ ซึ่งคุณจะได้ไม่ต้องนำเสนองานจากซีดี

ปิดโปรแกรมรักษาหน้าจอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแฟ้มและรุ่นของซอฟต์แวร์ที่ต้องการได้ถูกต้อง ซึ่งรวมถึง Microsoft Office PowerPoint

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าทุกแฟ้มมีการนำมาพิจารณาเมื่อคุณคัดลอกแฟ้มเหล่านี้ไปยังซีดีหรือไดรฟ์เครือข่าย และนำไปยังสถานที่ที่นำเสนอผลงาน โปรดดูที่ คัดลอกงานนำเสนอไปยังซีดี เครือข่าย หรือดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่อง

ตรวจสอบว่า ความละเอียด (ความละเอียด: รายละเอียดของรูปภาพหรือข้อความที่สร้างโดยจอภาพหรือเครื่องพิมพ์) ของโปรเจคเตอร์เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้สร้างงานนำเสนอ ถ้าความละเอียดไม่ตรงกัน ภาพนิ่งของคุณอาจถูกครอบตัด หรืออาจเกิดปัญหาอื่นได้
ปิดโปรแกรมรักษาหน้าจอ ทำให้ผู้ชมมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหาของงานนำเสนอ
ตรวจสอบสีทั้งหมดบนหน้าจอโปรเจคชันก่อนการนำเสนอจริง การแสดงสีอาจแตกต่างจากสิ่งที่เห็นในหน้าจอได้
ขอให้ผู้ชมถามคำถามในตอนท้ายของการนำเสนอ คำถามจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเยี่ยมว่าผู้ชมเข้าถึงสาระสำคัญและทักษะการนำเสนอของคุณ แต่ถ้าคุณเก็บคำถามจนถึงตอนท้ายของการนำเสนอ คุณก็จะนำเสนอได้แบบไม่ถูกขัดจังหวะ และคำถามก่อนเวลามักจะตอบประกอบกับภาพนิ่งและคำอธิบาย
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายตัวชี้โดยไม่รู้ตัว เมื่อคุณไม่ใช้ตัวชี้ ให้ปล่อยมือออกจากเมาส์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเคลื่อนย้ายตัวชี้โดยไม่รู้ตัวซึ่งจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ
อย่าอ่านงานนำเสนอ หมั่นฝึกซ้อมการนำเสนอของคุณ จะทำให้คุณสามารถพูดตามหัวข้อย่อย ข้อความควรจะเป็นคำแนะนำให้ผู้บรรยายแทนที่จะเป็นข้อความทั้งหมดสำหรับผู้ชม
ตรงต่อเวลา ถ้าคุณวางแผนเวลาสำหรับงานนำเสนอของคุณไว้ โปรดอย่าใช้เวลามากเกินกว่านั้น ถ้าไม่จำกัดระยะเวลา คุณควรใช้เวลาให้น้อยเข้าไว้ แทนที่จะใช้เวลามากกว่านั้น เพื่อให้ผู้ชมไม่หมดความสนใจไปก่อน
สังเกตปฏิกริยาของผู้ชม แต่ละครั้งที่คุณนำเสนอผลงาน ให้สังเกตปฏิกิริยาของผู้ชมด้วย ถ้าคุณสังเกตว่าผู้ชมคร่ำเคร่งกับภาพนิ่งของคุณ แสดงว่าภาพนิ่งอาจมีข้อมูลมากเกินไป หรือทำให้สับสน หรือมีสิ่งที่เบนความสนใจ ให้ใช้ข้อมูลที่คุณเรียนรู้ในแต่ละครั้งเพื่อปรับปรุงงานนำเสนอชิ้นต่อไปของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007