การพิมพ์ ใช้ร่วมกัน และปกป้องแฟ้มในรูปแบบแฟ้ม PDF และ XPS

แฟ้มรูปแบบ PDF และ XPS สามารถช่วยรักษาการจัดรูปแบบในแฟ้มของคุณเมื่อคุณใช้ร่วมกันกับผู้อื่นหรือพิมพ์แฟ้มนั้นด้วยวิธีการเชิงพาณิชย์ต่างๆ ตัวอย่างเอกสารที่ควรใช้แฟ้มรูปแบบ PDF และ XPS คือ ประวัติส่วนตัว เอกสารทางกฎหมาย จดหมายข่าว และแฟ้มต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ่านและพิมพ์

คุณต้องการทำสิ่งใด


เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม PDF และ XPS

ด้วยการใช้ Add-in ซึ่งเป็นฟังก์ชันพิเศษที่คุณดาวน์โหลดเพิ่มเข้ามา คุณสามารถแปลงแฟ้มจากโปรแกรม Microsoft Office ของคุณ ให้มาเป็นรูปแบบ PDF หรือ XPS ได้

  • Portable Document Format (PDF)    รักษาการจัดรูปแบบเอกสารและทำให้ใช้แฟ้มร่วมกันได้ เมื่อแฟ้มรูปแบบ PDF แสดงแบบออนไลน์หรือถูกพิมพ์ออกมา แฟ้มจะรักษารูปแบบที่คุณต้องการไว้ นอกจากนี้ รูปแบบ PDF ยังมีประโยชน์สำหรับเอกสารที่จะผลิตซ้ำโดยใช้การพิมพ์เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย
  • XML Paper Specification (XPS)    เป็นรูปแบบที่รักษาการจัดรูปแบบของเอกสารและทำให้ใช้แฟ้มร่วมกันได้ เมื่อแสดงแฟ้มรูปแบบ XPS แบบออนไลน์หรือพิมพ์ จะคงการจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการไว้ทุกประการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ติดตั้งและใช้ Add-in บันทึกเป็น PDF หรือ XPS จากไมโครซอฟท์

เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มเป็นรูปแบบ PDF หรือ XPS คุณจะต้องติดตั้ง Add-in บันทึกเป็น PDF หรือ XPS สำหรับ ระบบ Microsoft Office 2007 เสียก่อน

  1. ไปที่ Add-in บันทึกเป็น PDF หรือ XPS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office 2007 ของไมโครซอฟท์ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนเพจนั้น
  2. หลังจากติดตั้ง Add-in บันทึกเป็น PDF หรือ XPS แล้ว คุณจะสามารถบันทึกแฟ้มของคุณเป็น PDF หรือ XPS ได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ติดตั้งโซลูชันของบริษัทอื่น

นอกจาก PDF หรือ XPS แล้ว ยังอาจมีโซลูชันอื่นๆ สำหรับบันทึกหรือส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Office ของคุณไปเป็นรูปแบบอื่น

 หมายเหตุ   ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยผู้ขายที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อเรา ดังนั้นเราจะไม่รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่ว่าโดยนัยหรือโดยอื่นใด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007