การเพิ่มหรือลบการเติมสีรูปร่างหรือลักษณะพิเศษของรูปร่าง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนการเติมสีรูปร่างหรือการเพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น เงา เรืองแสง การสะท้อน ขอบนุ่ม การยกนูน และการหมุนสามมิติ (3-D) ลงในรูปร่าง

ในบทความนี้


ภาพรวมของการเติม การไล่ระดับสี และลักษณะพิเศษ

การเติมเป็นการตกแต่งภายในของรูปร่าง เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการเติมสีของรูปร่าง คุณยังสามารถเพิ่มพื้นผิว รูปภาพ หรือการไล่ระดับสีในการเติมได้อีกด้วย การไล่ระดับสีเป็นการไล่สีและเฉดอย่างช้าๆ ซึ่งโดยปกติจะไล่จากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง หรือจากเฉดหนึ่งไปยังอีกเฉดหนึ่งของสีเดียวกัน

กราฟิก SmartArt ที่รูปร่างมีการเติมสีทึบและสีเติมไล่ระดับ

การเปลี่ยนสีเติมของรูปร่างจะมีผลเฉพาะภายในหรือด้านหน้าของรูปร่างเท่านั้น ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษอื่น เช่น เงา และต้องการสีอื่นสำหรับลักษณะพิเศษนั้น คุณต้องเปลี่ยนสีของเงาต่างหาก

ลักษณะพิเศษสามมิติจะเพิ่มความลึกให้กับรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มการรวมของลักษณะพิเศษสามมิติที่มีอยู่แล้วภายในให้รูปร่างของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มการรวมของแต่ละลักษณะพิเศษในรูปร่างของคุณได้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนการเติมสีรูปร่าง

แสดงสำหรับโปรแกรม Office รุ่น 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมเข้าไป

เมื่อต้องการเพิ่มการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 1. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือถ้าต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)เอกสารในภายหลัง

 เคล็ดลับ   คุณสามารถปรับความโปร่งใสของรูปร่างด้วยการคลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้ย้ายแถบเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขลงในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสจาก 0% (ทึบแสงเต็มที่ ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (โปร่งใสเต็มที่)

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก
 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมการไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เฉพาะใน Outlook 2007 และ Word 2007 เท่านั้น เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนลวดลาย ให้คลิก ลวดลาย แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

แสดงสำหรับ Office Publisher 2007

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมเข้าไป

เมื่อต้องการเพิ่มการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 1. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้กด ALT และกด SHIFT+F10)จัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเติมรูปปุ่ม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของรูปร่าง ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้แสดง ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมการไล่ระดับสี ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ ให้คลิกแท็บ ไล่ระดับสี จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมพื้นผิว ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ คลิกแท็บ พื้นผิว แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมลวดลาย ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ คลิกแท็บ ลวดลาย แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมรูปภาพ ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ คลิกแท็บ รูปภาพ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสีอ่อนเติม ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ คลิกแท็บ สีอ่อน แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนลักษณะพิเศษของรูปร่าง

แสดงสำหรับโปรแกรม Office รุ่น 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel และ PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 1. ภายใต้ แถบเครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษของรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานลักษณะพิเศษมีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ
 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)เอกสารในภายหลัง

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดของขอบที่คุณต้องการ
 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ 

 • เมื่อต้องการสร้างลักษณะพิเศษแบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ
 • ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติ เช่น การยกนูน และการหมุนสามมิติ ในรูปร่างแล้วเพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนที่มองเห็นได้ใดๆ ของรูปร่างเนื่องจากลักษณะพิเศษสามมิติจะมีลำดับเหนือกว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบลักษณะพิเศษสามมิติ ลักษณะพิเศษขอบนุ่มจะมองเห็นได้

แสดงสำหรับโปรแกรม Office รุ่น 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Outlook และ Word

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 1. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

รูปแท็บ รูปแบบ ในเครื่องมือการวาด

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเงา ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษเงา แล้วเลือกเงาที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการกำหนดสีเงาเอง ให้ชี้ไปที่ สีเงา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีอยู่ในสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) ให้คลิก สีเงาเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนเอง สีแบบกำหนดเองหรือสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)เอกสารในภายหลัง

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษสามมิติ ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

แสดงสำหรับ Office Publisher 2007

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งเงาหรือสีเงาเอง ให้คลิก การตั้งค่าเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแถบเครื่องมือ การตั้งค่าเงา

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสี การหมุน ความลึก ทิศทาง การจัดแสง หรือลายพิ้นผิวของลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิก การตั้งค่าสามมิติ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแถบเครื่องมือ การตั้งค่าสามมิติ

 หมายเหตุ   คุณไม่สามารถนำทั้งเงาและลักษณะพิเศษสามมิติไปใช้ในรูปร่างเดียวกันได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบการเติมสีรูปร่าง

แสดงสำหรับโปรแกรม Office รุ่น 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบการเติมออก

เมื่อต้องการลบการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 1. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

รูปกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง

แสดงสำหรับ Office Publisher 2007

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบการเติมออก

เมื่อต้องการลบการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 1. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้กด ALT และกด SHIFT+F10)จัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ สีเติมรูปปุ่ม แล้วคลิก ไม่เติม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบลักษณะพิเศษของรูปร่าง

แสดงสำหรับโปรแกรม Office รุ่น 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel และ PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษที่เหมือนกันออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 1. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษของรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

รูปกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง

 • เมื่อต้องการลบการรวมของลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้
 • เมื่อต้องการลบเงาออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา
 • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน
 • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกไม่มีการเรืองแสง
 • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม
 • เมื่อต้องการลบขอบออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน
 • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

 หมายเหตุ   ถ้าคุณได้เพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำเพื่อลบลักษณะพิเศษทั้งหมด

แสดงสำหรับโปรแกรม Office รุ่น 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Outlook และ Word

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษที่เหมือนกันออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 1. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

รูปกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา และ ลักษรณะพิเศษสามมิติ บนแท็บ รูปแบบ

 • เมื่อต้องการลบเงา ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษเงา แล้วคลิก ไม่มีลักษณะพิเศษเงา
 • เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษสามมิติ ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีลักษณะพิเศษสามมิติ

แสดงสำหรับ Office Publisher 2007

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007