การใช้แผนภูมิและกราฟในงานนำเสนอของคุณ

 สิ่งสำคัญ   ถ้า Microsoft Office Excel 2007 ไม่ได้ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะไม่สามารถได้รับประโยชน์ของความสามารถในการสร้างแผนภูมิขั้นสูงใน ระบบ Microsoft Office 2007 ถ้า Office Excel 2007 ไม่ได้ถูกติดตั้ง เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใหม่ใน Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Graph จะเปิดขึ้น แล้วแผนภูมิจะปรากฏพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตารางที่เรียกว่าแผ่นข้อมูล คุณสามารถป้อนข้อมูลของคุณเองในแผ่นข้อมูล นำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อความลงในแผ่นข้อมูล หรือวางข้อมูลจากโปรแกรมอื่นลงในแผ่นข้อมูลได้

Office PowerPoint 2007 จะรวมชนิดของแผนภูมิและกราฟที่แตกต่างกันไปจำนวนมากซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อแจ้งผู้ชมของคุณเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง การเปลี่ยนแปลงทางองค์กร ตัวเลขการขาย และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิหรือกราฟในงานนำเสนอของคุณจากหนึ่งในสองวิธีดังนี้

แผนภูมิจากข้อมูลตัวอย่าง

แผนภูมิใน PowerPoint ที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่างจากแผ่นงาน Excel

 หมายเหตุ 

 • ถ้าคุณเปิดงานนำเสนอที่สร้างใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ และงานนำเสนอมีกราฟหรือแผนภูมิที่สร้างโดยใช้ Microsoft Graph Office รุ่น 2007 จะคงลักษณะหน้าตา และให้คุณทำการปรับปรุงกราฟหรือแผนภูมิของคุณต่อไป
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิ ให้ดูที่ ภาพรวมของการทำแผนภูมิ
 • เมื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของแผนภูมิแบบต่างๆ ที่คุณสามารถเพิ่มในงานนำเสนอของคุณได้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มี

การฝังและแทรกแผนภูมิในงานนำเสนอของคุณ

ให้ทำดังต่อไปนี้เมื่อคุณต้องการคงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนภูมิใน PowerPoint

 1. ใน PowerPoint ให้คลิกตัวยึด (ตัวยึด: กล่องที่มีขอบประจุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครงภาพนิ่งเกือบทั้งหมด กล่องเหล่านี้จะยึดตำแหน่งสำหรับข้อความของชื่อเรื่องและเนื้อหา หรือสำหรับวัตถุ เช่น แผนภูมิ ตาราง และรูปภาพ)ที่คุณต้องการให้มีแผนภูมิ
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก แผนภูมิ
 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ให้คลิกแผนภูมิ แล้วคลิก ตกลง

Office Excel 2007 จะเปิดหน้าต่างที่แยกต่างหากและแสดงข้อมูลตัวอย่างบนแผ่นงาน

ข้อมูลตัวอย่างสำหรับแผนภูมิ

ข้อมูลตัวอย่างบนแผ่นงาน Excel
 1. ใน Excel เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูลตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์บนแผ่นงาน แล้วพิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการ

คุณยังสามารถแทนที่ป้ายชื่อแกน (แกน: เส้นที่ล้อมรอบพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิซึ่งใช้เป็นกรอบของการอ้างอิงสำหรับหน่วยวัด โดยปกติแล้วแกน y จะเป็นแกนแนวตั้งและแสดงข้อมูล ส่วนแกน x จะเป็นแกนแนวนอนและแสดงประเภท)ตัวอย่างใน คอลัมน์ A และชื่อรายการ คำอธิบายแผนภูมิ (คำอธิบายแผนภูมิ: กล่องที่ระบุลวดลายหรือสีที่ถูกกำหนดให้กับชุดข้อมูลหรือประเภทในแผนภูมิ) ใน แถว 1 ได้

 หมายเหตุ   หลังจากคุณปรับปรุงแผ่นงาน แผนภูมิใน PowerPoint จะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติพร้อมด้วยข้อมูลใหม่

 1. ใน Excel ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น
 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกใน ให้เลือกโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่คุณต้องการบันทึกแผ่นงานลงไป

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการบันทึกแผ่นงานในโฟลเดอร์ที่ต่างกัน ให้เลือกไดรฟ์ที่ต่างกันในรายการ บันทึกใน หรือโฟลเดอร์ที่ต่างกันในรายการโฟลเดอร์ เมื่อต้องการบันทึกแผ่นงานในโฟลเดอร์ใหม่ ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่รูปปุ่ม

 1. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแฟ้ม
 2. คลิก บันทึก
 3. ใน Excel บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ปิด

การวางแผนภูมิ Excel ลงในงานนำเสนอของคุณ และเชื่อมโยงไปยังข้อมูลใน Excel

ให้ทำตามขั้นตอนนี้ เมื่อคุณต้องการเชื่อมโยงข้อมูลบนแผ่นงาน Office Excel 2007 ภายนอก คุณสามารถสร้างและคัดลอกแผนภูมิใน Office Excel 2007 แล้ววางแผนภูมินั้นลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ เมื่อคุณปรับปรุงข้อมูลใน Office Excel 2007 แผนภูมิใน PowerPoint จะถูกปรับปรุงเช่นเดียวกัน

 1. ใน Excel ให้เลือกแผนภูมิด้วยการคลิกเส้นขอบของแผนภูมินั้น จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด
 2. ใน PowerPoint ให้คลิกตัวยึด (ตัวยึด: กล่องที่มีขอบประจุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครงภาพนิ่งเกือบทั้งหมด กล่องเหล่านี้จะยึดตำแหน่งสำหรับข้อความของชื่อเรื่องและเนื้อหา หรือสำหรับวัตถุ เช่น แผนภูมิ ตาราง และรูปภาพ)บนหน้าของภาพนิ่งหรือบันทึกย่อที่คุณต้องการแทรกแผนภูมิ
 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรใต้ วาง แล้วคลิก วาง

 หมายเหตุ   คุณยังสามารถสร้างการแสดงข้อมูลที่มองเห็นได้โดยใช้กราฟิก SmartArt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูสร้างกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007