การสร้างและนำเสนอการนำเสนอแบบกำหนดเอง

ด้วยการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใน Microsoft Office PowerPoint 2007 คุณสามารถปรับใช้งานนำเสนอเดียวสำหรับผู้ชมที่หลากหลาย ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองเพื่อนำเสนอกลุ่มภาพนิ่งที่แยกอิสระจากงานนำเสนอของคุณ หรือเพื่อสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ (การเชื่อมโยงหลายมิติ: ข้อความที่มีสีและขีดเส้นใต้ หรือรูปภาพที่คุณคลิกเพื่อไปยังแฟ้ม ตำแหน่งในแฟ้ม เว็บเพจบนเวิลด์ไวด์เว็บ หรือเว็บเพจบนอินทราเน็ต การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถไปยังกลุ่มข่าว และไปยังไซต์ Gopher, Telnet และ FTP ได้)ให้กับกลุ่มภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ

ในบทความนี้


ภาพรวมของการนำเสนอแบบกำหนดเอง

การนำเสนอแบบกำหนดเองมีอยู่ 2 ชนิดคือ แบบพื้นฐานและแบบที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเองแบบพื้นฐานเป็นงานนำเสนอแบบแยกต่างหากหรือเป็นงานนำเสนอที่รวมภาพนิ่งต้นฉบับบางภาพ การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติเป็นวิธีการที่นำทางไปยังงานนำเสนอที่แยกต่างหากอย่างน้อยหนึ่งรายการอย่างรวดเร็ว

นำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐานเพื่อให้งานนำเสนอแบบแยกต่างหากกับกลุ่มอื่นๆ ในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้างานนำเสนอของคุณมีภาพนิ่งทั้งหมดห้าภาพ คุณสามารถสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองชื่อ "ไซต์ 1" ที่มีเพียงภาพนิ่ง 1, 3 และ 5 และคุณสามารถสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองรายการที่สองชื่อ "ไซต์ 2 " ที่มีเพียงภาพนิ่ง 1, 2 ,4 และ 5 เมื่อคุณสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองจากงานนำเสนอ คุณสามารถเรียกใช้งานนำเสนอทั้งหมดตามลำดับเดิมได้เสมอ

การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

คำบรรยายภาพ 1 ภาพนิ่งสำหรับไซต์ 1

คำบรรยายภาพ 2 ภาพนิ่งสำหรับไซต์ 2

นำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติจัดระเบียบเนื้อหาในงานนำเสนอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองหลักเกี่ยวกับองค์กรโดยรวมใหม่ของบริษัทคุณ จากนั้นคุณจะสามารถสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละแผนกภายในองค์กรและเชื่อมโยงการนำเสนอเหล่านี้จากงานนำเสนอหลักได้

การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

คำบรรยายภาพ 1  ภาพนิ่งที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

คำบรรยายภาพ 2  การนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแผนก A

คำบรรยายภาพ 3   การนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแผนก B

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อสร้างภาพนิ่งของสารบัญ ภาพนิ่งของสารบัญจะนำทางให้คุณไปยังส่วนอื่นๆ ของงานนำเสนอของคุณ ดังนั้นคุณสามารถเลือกส่วนที่จะนำเสนอสู่ผู้ชมของคุณในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง
 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิก สร้าง
 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่เรียงต่อเนื่องกัน ให้คลิกที่ภาพนิ่งแรก และกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกภาพนิ่งสุดท้ายที่ต้องการเลือก หากต้องการเลือกภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่ไม่เรียงต่อเนื่องกัน ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกภาพนิ่งแต่ละภาพที่คุณต้องการ

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกภาพนิ่ง แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ
 2. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองเพิ่มเติมด้วยภาพนิ่งใดๆ ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกชื่อของการนำเสนอในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง
 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิก สร้าง
 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอหลักแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่เรียงต่อเนื่องกัน ให้คลิกที่ภาพนิ่งแรก และกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกภาพนิ่งสุดท้ายที่ต้องการเลือก หากต้องการเลือกภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่ไม่เรียงต่อเนื่องกัน ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกภาพนิ่งแต่ละภาพที่คุณต้องการ

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกภาพนิ่ง แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ
 2. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองเพิ่มเติมด้วยภาพนิ่งใดๆ ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
 3. เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติจากการนำเสนอหลักไปยังการนำเสนอรอง ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการแสดงการเชื่อมโยงหลายมิติ
 4. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ
 5. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้
 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอแล้วกลับไปที่เดิม
  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งในงานนำเสนอปัจจุบัน ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกชื่อของการนำเสนอในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เริ่มการนำเสนอแบบกำหนดเองจากภายใน Office PowerPoint 2007

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการนำเสนอ ภายใต้ แสดงภาพนิ่ง ให้คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ
 3. คลิก ตกลง
 4. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการให้แสดงเป็นการนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง
 5. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่งรูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007