ภาพรวมของเค้าโครง

คุณสามารถใช้เค้าโครงในการจัดเรียงวัตถุและข้อความบนภาพนิ่ง เค้าโครงเป็นส่วนหนึ่งของ ต้นแบบภาพนิ่ง ที่กำหนดข้อมูลการวางตำแหน่งเนื้อหาที่จะปรากฏบนภาพนิ่งในภายหลัง เค้าโครงมีตัวยึด (ตัวยึด: กล่องที่มีเส้นขอบแบบเส้นจุดหรือเส้นประซึ่งเป็นส่วนของเค้าโครงภาพนิ่งโดยส่วนใหญ่ กล่องเหล่านี้จะยึดชื่อเรื่อง ตัวข้อความ หรือวัตถุ เช่น แผนภูมิ ตาราง และรูปภาพ)ซึ่งในขณะเดียวกันมีข้อความ เช่น ชื่อเรื่องและรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รวมทั้งเนื้อหาภาพนิ่ง เช่น กราฟิก SmartArt, ตาราง, แผนภูมิ, รูปภาพ, รูปร่าง และภาพตัดปะ (ภาพตัดปะ: ชิ้นส่วนของภาพที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งมักจะปรากฏเป็นบิตแมปหรือเป็นการผสมกันของรูปร่างที่วาดไว้แล้ว) ในขณะที่คุณสามารถเพิ่มข้อความและตัวยึดวัตถุลงในเค้าโครงหรือต้นแบบภาพนิ่ง แต่คุณไม่สามารถเพิ่มตัวยึดลงในภาพนิ่งได้โดยตรง

เค้าโครงจะเพียงแค่กำหนดการวางตำแหน่งและการจัดรูปแบบสำหรับเนื้อหาที่จะปรากฏบนภาพนิ่งในภายหลัง

Microsoft Office PowerPoint 2007 ประกอบด้วยเค้าโครงมาตรฐานที่มีอยู่แล้วภายใน 5 แบบ หรือคุณจะสามารถสร้าง เค้าโครงแบบกำหนดเอง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะภายในองค์กรของคุณ จากนั้นผู้ที่สร้างงานนำเสนอในองค์กรของคุณจะสามารถใช้เค้าโครงที่มีอยู่แล้วภายในหรือเค้าโครงที่คุณกำหนดเองเพื่อสร้างงานนำเสนอ

ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงองค์ประกอบเค้าโครงทั้งหมดที่คุณสามารถรวมไว้บนภาพนิ่ง Office PowerPoint 2007

โครงสร้างของเค้าโครง

งานนำเสนออาจมีต้นแบบภาพนิ่งอย่างน้อยหนึ่งภาพ ต้นแบบภาพนิ่งแต่ละภาพมีเค้าโครงอย่างน้อยหนึ่งเค้าโครง ซึ่งจะสร้างแม่แบบ (แม่แบบการออกแบบ: แฟ้มที่มีลักษณะของงานนำเสนอ รวมถึงชนิดและขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แบบอักษร ขนาดและตำแหน่งของตัวยึด การออกแบบพื้นหลัง โครงร่างการออกแบบ โครงร่างสีเติมพื้นหลัง ต้นแบบภาพนิ่ง และตัวเลือกของต้นแบบชื่อเรื่อง) แม่แบบแต่ละแม่แบบอาจมีข้อมูลชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ) เช่น สี ลักษณะพิเศษ แบบอักษร ลักษณะพื้นหลังภาพนิ่ง และข้อมูลเริ่มต้นที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีการนำชุดรูปแบบและข้อมูลการจัดรูปแบบอื่นๆ ไปใช้กับเนื้อหาในภาพนิ่งของคุณ

เค้าโครงมาตรฐาน

เค้าโครงมาตรฐานที่พร้อมใช้งานใน Office PowerPoint 2007 จะคล้ายกับเค้าโครงมาตรฐานที่พร้อมใช้งานใน PowerPoint 2003 และรุ่นก่อนหน้า

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอเปล่าใน PowerPoint เค้าโครงเริ่มต้นซึ่งมีชื่อว่า ภาพนิ่งชื่อเรื่อง จะปรากฏขึ้น แต่ยังมีเค้าโครงมาตรฐานอื่นๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้และใช้ได้

เค้าโครงเริ่มต้น คือ ภาพนิ่งชื่อเรื่อง

เค้าโครงมาตรฐานเริ่มต้นของ PowerPoint คือ ภาพนิ่งชื่อเรื่อง

เมื่อต้องการนำเค้าโครงไปใช้กับงานนำเสนอ ให้ดูที่ นำเค้าโครงไปใช้

เค้าโครงแบบกำหนดเอง

ถ้าคุณไม่พบเค้าโครงมาตรฐานที่เหมาะกับความต้องการของคุณหรือความต้องการของผู้สร้างงานนำเสนอภายในองค์กรของคุณ คุณอาจสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองได้

คุณอาจสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยเค้าโครงดังกล่าวจะระบุจำนวน ขนาด และตำแหน่งที่ตั้งของตัวยึด เนื้อหาพื้นหลัง รวมทั้งภาพนิ่งและคุณสมบัติระดับตัวยึดที่มีหรือไม่มีก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแจกจ่ายเค้าโครงแบบกำหนดเองโดยเป็นส่วนของแม่แบบ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอันมีค่าในการตัดและวางเค้าโครงของคุณลงบนภาพนิ่งใหม่ หรือลบเนื้อหาบนภาพนิ่งที่คุณต้องการใช้กับเนื้อหาใหม่และเนื้อหาที่ต่างกัน

ชนิดข้อความและตัวยึดที่ยึดตามวัตถุ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเพื่อสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองของคุณที่มีสิ่งต่อไปนี้

  • เนื้อหา
  • ข้อความ
  • รูปภาพ
  • แผนภูมิ
  • ตาราง
  • ไดอะแกรม
  • สื่อ
  • ภาพตัดปะ

เมื่อต้องการสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ เพิ่มเค้าโครง

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007