การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

ใน Microsoft Office PowerPoint 2007 การเชื่อมโยงหลายมิติ คือการเชื่อมต่อจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่งหนึ่งในงานนำเสนอเดียวกัน (เช่น การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง (การนำเสนอแบบกำหนดเอง: การนำเสนองานนำเสนอที่คุณได้ทำการจัดกลุ่มภาพนิ่งในงานนำเสนอที่คุณมีอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถแสดงงานนำเสนอส่วนนั้นให้กับผู้ฟังท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะ)) หรือไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น ที่อยู่อีเมล เว็บเพจ หรือแฟ้ม

คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติได้จากข้อความหรือวัตถุ เช่น รูปภาพ กราฟ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ (WordArt: วัตถุข้อความที่คุณสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษสำเร็จรูปซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้)

คุณต้องการทำสิ่งใด

การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

ไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

ไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น

ไปยังที่อยู่อีเมล

ไปยังเพจหรือแฟ้มบนเว็บ

ไปยังแฟ้มใหม่

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ
 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้
 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เชื่อมโยงไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเองในงานนำเสนอปัจจุบัน
   1. ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางของการเชื่อมโยงหลายมิติ
   2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอแล้วกลับไปที่เดิม
  • การเชื่อมโยงไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอปัจจุบัน
 • ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางของการเชื่อมโยงหลายมิติ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ
 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่
 4. กำหนดตำแหน่งงานนำเสนอที่มีภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยง
 5. คลิก ที่คั่นหน้า แล้วคลิกชื่อของภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังที่อยู่อีเมล

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ
 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ที่อยู่อีเมล
 4. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยง หรือในกล่อง ที่อยู่อีเมลที่ใช้ล่าสุด ให้คลิกที่อยู่อีเมล
 5. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเพจหรือแฟ้มบนเว็บ

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ
 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่ แล้วคลิก เรียกดูเว็บรูปปุ่ม
 4. กำหนดตำแหน่งและเลือกเพจหรือแฟ้มที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังไปที่แฟ้มใหม่

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ
 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก สร้างเอกสารใหม่
 4. ในกล่อง ชื่อเอกสารใหม่ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มที่คุณต้องการสร้างและเชื่อมโยง

ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารในตำแหน่งอื่น ภายใต้ เส้นทางแบบเต็ม ให้คลิก เปลี่ยน แล้วเรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างแฟ้ม จากนั้นคลิก ตกลง

 1. ภายใต้ แก้ไขเมื่อไร ให้คลิกว่าคุณต้องการแก้ไขแฟ้มเดี๋ยวนี้หรือจะแก้ไขในภายหลัง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007