บทนำสู่นามสกุลของชื่อแฟ้มใหม่และ XML รูปแบบเปิด

ระบบ Microsoft Office 2007 แนะนำรูปแบบแฟ้มใหม่ที่มีพื้นฐานจาก XML มีชื่อว่ารูปแบบ Microsoft Office Open XML และนำไปใช้กับ Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007และ Microsoft Office PowerPoint 2007 บทความนี้จะสรุปประโยชน์หลักๆ ของรูปแบบใหม่นี้ โดยจะอธิบายว่าส่วนขยายชื่อแฟ้มใหม่คืออะไร และอภิปรายว่าคุณจะสามารถใช้แฟ้ม Office รุ่น 2007 ร่วมกับผู้อื่นที่ใช้ Office รุ่นก่อนหน้านี้ได้อย่างไร

ชื่อของนามสกุลแฟ้ม ในบทความนี้

ประโยชน์ของ XML รูปแบบเปิดคืออะไร

นามสกุลของชื่อแฟ้มใหม่คืออะไร

Office ต่างรุ่นสามารถใช้แฟ้มเดียวกันร่วมกันได้หรือไม่

ฉันจะรับข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมได้ที่ไหน

ประโยชน์ของ XML รูปแบบเปิดคืออะไร

แฟ้ม XML รูปแบบเปิดของ Office รุ่น 2007 ให้ประโยชน์มากมาย  ไม่เพียงแต่สำหรับนักพัฒนาและโซลูชันที่พวกเขาสร้างขึ้นเท่านั้น แต่ยังสำหรับบุคคลทั่วไปและองค์กรทุกขนาดด้วย

  • แฟ้มกระชับ    แฟ้มจะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติและอาจเล็กลงได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ในบางกรณี XML รูปแบบเปิดของ Office รุ่น 2007 จะใช้เทคโนโลยีการบีบอัดแบบซิปเพื่อเก็บเอกสาร ซึ่งอาจช่วยประหยัดต้นทุนได้เพราะลดเนื้อที่ดิสก์ที่ต้องใช้ในการเก็บแฟ้มและลดแบนด์วิดท์ที่จำเป็นในการส่งแฟ้มผ่านอีเมล ผ่านเครือข่าย และผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเปิดแฟ้ม ระบบก็จะคลายซิปโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับซิปเป็นพิเศษเพื่อเปิดและปิดแฟ้มใน Office รุ่น 2007
  • การกู้คืนแฟ้มที่เสียหายที่ผ่านการปรับปรุงให้ดีขึ้น    แฟ้มจะมีโครงสร้างแบบโมดูลซึ่งจะเก็บคอมโพเนนต์ที่แตกต่างกันในแฟ้มแยกออกจากกัน การทำเช่นนี้เป็นการอนุญาตให้เปิดแฟ้มได้ แม้คอมโพเนนต์ภายในแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น แผนภูมิหรือตาราง) จะเสียหายหรือมีปัญหา
  • การตรวจหาเอกสารที่มีแมโครทำได้ง่ายขึ้น    แฟ้มที่บันทึกไว้โดยใช้ "x" ตามหลังเป็นค่าเริ่มต้น (เช่น .docx และ .pptx) ไม่สามารถมีแมโคร Visual Basic for Applications (VBA) หรือตัวควบคุม ActiveX ได้ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอันเกี่ยวข้องกับชนิดของโค้ดฝังตัวเหล่านั้น มีเพียงแฟ้มที่มีนามสกุลของชื่อแฟ้มลงท้ายด้วย "m" (เช่น .docm และ xlsm) ที่สามารถมีแมโคร VBA และตัวควบคุม ActiveX ได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอีกส่วนหนึ่งต่างหากภายในแฟ้ม นามสกุลของชื่อแฟ้มเฉพาะจะทำให้แยกแฟ้มที่มีแมโครออกจากแฟ้มที่ไม่มีได้ง่าย และทำให้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสแยกแยะแฟ้มที่มีโค้ดที่อาจเป็นอันตรายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ IT สามารถบล็อกเอกสารที่มีแมโครหรือตัวควบคุมที่ไม่พึงประสงค์ได้ ทำให้เปิดเอกสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
  • มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีขึ้น    คุณสามารถใช้เอกสารร่วมกันได้โดยไม่รั่วไหล เพราะข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้และข้อมูลที่มีผลต่อธุรกิจ เช่น ชื่อผู้สร้าง ข้อคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และเส้นทางแฟ้มสามารถระบุได้และเอาออกได้ง่ายโดยใช้ตัวตรวจสอบเอกสาร สำหรับรายละเอียดดูที่ การเอาข้อมูลที่ซ่อนและข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเอกสาร Office
  • มีความมั่นคงมากขึ้นและการดำเนินการระหว่างข้อมูลทางธุรกิจดีขึ้น    การใช้ XML รูปแบบเปิดเป็นกรอบการทำงานในการดำเนินการระหว่างข้อมูลสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ของระบบ Microsoft Office หมายความว่าเอกสาร แผ่นงาน งานนำเสนอ และฟอร์มนั้นสามารถบันทึกในรูปแบบแฟ้ม XML ซึ่งแจกฟรีสำหรับให้ทุกคนใช้งานและได้รับสิทธิ์การใช้งานได้ โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ Office ยังสนับสนุน XML Schema ที่ลูกค้ากำหนดด้วย ซึ่งจะขยายชนิดเอกสาร Office ที่มีอยู่ นั่นหมายความว่าลูกค้าสามารถปลดล็อคข้อมูลในระบบที่มีอยู่ได้โดยง่าย และกระทำการนี้ในโปรแกรม Office ที่คุ้นเคย ข้อมูลที่สร้างภายใน Office นั้นสามารถนำไปใช้ได้โดยง่ายโดยโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอื่นๆ สิ่งที่คุณต้องใช้เพื่อเปิดและแก้ไขแฟ้ม Office ก็มีเพียงโปรแกรมอรรถประโยชน์ ZIP และโปรแกรมแก้ไข XML

 หมายเหตุ   บางครั้ง คุณอาจต้องบันทึกแฟ้มของคุณในรูปแบบของแฟ้มไบนารีที่เคยใช้ใน Office รุ่นก่อน ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำงานกับเอกสารร่วมกับผู้ที่มี Office รุ่นก่อนหน้านี้ ด้วยเหตุนี้ Office รุ่น 2007 จึงยังคงอนุญาตให้คุณบันทึกแฟ้มในรูปแบบไบนารี

บันทึกเป็นรายการชนิด

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะบันทึกแฟ้มในรูปแบบไบนารี ให้อ่านหัวข้อ Office ต่างรุ่นสามารถใช้แฟ้มเดียวกันร่วมกันได้หรือไม่ ของบทความนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

นามสกุลของชื่อแฟ้มใหม่คืออะไร

ตามค่าเริ่มต้น เอกสาร แผ่นงาน และงานนำเสนอที่คุณสร้างใน Office รุ่น 2007 จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ XML พร้อมนามสกุลชื่อแฟ้มใหม่ที่เพิ่ม "x" หรือ "m" ลงที่นามสกุลชื่อแฟ้มที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้ว ตัว "x" เป็นสัญลักษณ์หมายถึงแฟ้ม XML ที่ไม่มีแมโคร และตัว "m" หมายถึงแฟ้ม XML ที่มีแมโคร ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณบันทึกเอกสารใน Word ขณะนี้แฟ้มจะใช้นามสกุลชื่อแฟ้ม .docx ตามค่าเริ่มต้น แทนที่จะเป็นนามสกุลชื่อแฟ้ม .doc

บันทึกแฟ้มเป็น .docx

เมื่อคุณบันทึกแฟ้มเป็นแม่แบบ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน ส่วนขยายแม่แบบที่ใช้ในรุ่นก่อนยังเหมือนเดิม แต่ขณะนี้จะมีตัว "x" หรือ "m" ต่อท้ายด้วย ถ้าแฟ้มของคุณมีโค้ดหรือแมโคร คุณต้องบันทึกโดยใช้รูปแบบแฟ้ม XML ใหม่ที่เปิดใช้งานแมโครได้ ซึ่งจะเพิ่มตัว "m" สำหรับแมโครที่นามสกุลของแฟ้มด้วย

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการนามสกุลของแฟ้มเริ่มต้นทั้งหมดใน Office Word 2007, Office Excel 2007 และ Office PowerPoint 2007

Word

ชนิดแฟ้ม XML นามสกุล
เอกสาร .docx
เอกสารที่เปิดใช้งานแมโครได้ .docm
แม่แบบ .dotx
แม่แบบที่เปิดใช้งานแมโครได้ .dotm

Excel

ชนิดแฟ้ม XML นามสกุล
สมุดงาน .xlsx
สมุดงานที่เปิดใช้งานแมโครได้ .xlsm
แม่แบบ .xltx
แม่แบบที่เปิดใช้งานแมโครได้ .xltm
สมุดงานไบนารีที่ไม่ใช่ XML .xlsb
Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครได้ .xlam

PowerPoint

ชนิดแฟ้ม XML นามสกุล
งานนำเสนอ .pptx
งานนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโครได้ .pptm
แม่แบบ .potx
แม่แบบที่เปิดใช้งานแมโครได้ .potm
Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครได้ .ppam
การแสดง .ppsx
การแสดงที่เปิดใช้งานแมโครได้ .ppsm
ภาพนิ่ง .sldx
ภาพนิ่งที่เปิดใช้งานแมโครได้ .sldm
ชุดรูปแบบของ Office .thmx

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Office ต่างรุ่นสามารถใช้แฟ้มเดียวกันร่วมกันได้หรือไม่

Office รุ่น 2007 อนุญาตให้คุณบันทึกแฟ้มใน XML รูปแบบเปิดใหม่ และในรูปแบบแฟ้มไบนารีของ Office รุ่นก่อนหน้านี้ Office รุ่น 2007 มีทั้งตัวตรวจสอบความเข้ากันได้และตัวแปลงแฟ้มเพื่อให้ความสะดวกในการใช้แฟ้มร่วมกันระหว่าง Office ต่างรุ่น

การเปิดแฟ้มที่มีอยู่ใน Office รุ่น 2007     คุณสามารถเปิดและทำงานบนแฟ้มที่สร้างขึ้นใน Office รุ่นก่อนหน้านี้และบันทึกในรูปแบบที่มีอยู่ได้ เนื่องจากคุณอาจทำงานกับเอกสารร่วมกับผู้อื่นที่ใช้ Office รุ่นก่อนหน้านี้ คุณไม่ต้องการใช้คุณลักษณะใดๆ ที่มีเพียง Office รุ่น 2007 สนับสนุน Office รุ่น 2007 ใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้คุณลักษณะที่ Office รุ่นก่อนหน้านี้ไม่สนับสนุน เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะรายงานคุณลักษณะเหล่านี้ให้คุณทราบแล้วอนุญาตให้คุณเอาออกก่อนที่จะบันทึกต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

การเปิดแฟ้ม Office รุ่น 2007 ใน Office รุ่นก่อนหน้านี้    คุณสามารถเปิดและแก้ไขแฟ้ม XML รูปแบบเปิดใน Word, Excel หรือ PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้ได้โดยดาวน์โหลดตัวแปลงแฟ้มสำหรับโปรแกรมนั้น โดยมีตัวแปลงสำหรับ Office รุ่นก่อนหน้าดังต่อไปนี้

 สิ่งสำคัญ   คุณต้องติดตั้ง Service Pack สำหรับ Office รุ่นของคุณเสียก่อนแล้วจึงดาวน์โหลดตัวแปลง ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนได้แก่ Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันจะรับข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมได้ที่ไหน

มีข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ IT อยู่บนไซต์ Office Resource Kit

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007