การกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

แถบเครื่องมือด่วนเป็นแถบเครื่องมือที่สามารถกำหนดเองได้ซึ่งมีชุดคำสั่งที่เป็นอิสระจากแท็บซึ่งกำลังแสดงอยู่ คุณสามารถเพิ่มปุ่มซึ่งแทนคำสั่งต่างๆ ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ และคุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนจากตำแหน่งที่ตั้งอันใดอันหนึ่งจากสองตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นไปได้

คุณต้องการทำสิ่งใด


การย้ายแถบเครื่องมือด่วน

แถบเครื่องมือด่วนสามารถอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในสองตำแหน่งต่อไปนี้ได้

 • มุมบนซ้ายถัดจาก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม (ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น)
  แถบเครื่องมือด่วนในมุมบนซ้าย
 • ใต้ Ribbon

แถบเครื่องมือด่วนด้านล่าง Ribbon

ถ้าคุณไม่ต้องการให้แถบเครื่องมือด่วนแสดงในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน คุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ถ้าคุณพบว่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นถัดจาก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม นั้นอยู่ห่างจากพื้นที่ทำงานของคุณจนทำงานไม่สะดวก คุณอาจต้องการย้ายแถบเครื่องมือด่วนให้ใกล้พื้นที่ทำงานของคุณมากขึ้น ตำแหน่งที่ตั้งใต้ Ribbon จะล้ำเข้าไปในพื้นที่ทำงาน ดังนั้น ถ้าคุณต้องการขยายพื้นที่ทำงานให้ใหญ่สุด คุณอาจต้องการเก็บแถบเครื่องมือด่วนไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

 1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองรูปปุ่ม
 2. ในรายการนั้น ให้คลิก แสดงใต้ Ribbon

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วนโดยใช้กล่องโต้ตอบ คำสั่งชื่อโปรแกรม

คุณสามารถเพิ่มคำสั่งไว้ในแถบเครื่องมือด่วนจากรายการของคำสั่งในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกชื่อโปรแกรม โดยที่ ชื่อโปรแกรม นั้นเป็นชื่อของโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกของ Word

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • การใช้ ปุ่ม Microsoft Office
   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ ชื่อโปรแกรม ซึ่ง ชื่อโปรแกรม คือชื่อของโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ ตัวอย่างเช่นตัวเลือกของ Word
   2. คลิก กำหนดเอง
   ใช้แถบเครื่องมือด่วน
 1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองรูปปุ่ม
 2. ในรายการนี้ ให้คลิก คำสั่งเพิ่มเติม
 1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกชื่อโปรแกรม ในรายการ เลือกคำสั่งจากรูปปุ่ม ให้คลิกประเภทคำสั่งที่คุณต้องการ
 2. ในรายการคำสั่งในประเภทที่เลือก ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน แล้วคลิก เพิ่ม
 3. หลังจากคุณเพิ่มคำสั่งอื่นใดที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนโดยตรงจาก Ribbon

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนได้โดยตรงจากคำสั่งที่แสดงอยู่บน Ribbon ได้เช่นกัน

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บหรือกลุ่มที่เหมาะสมเพื่อแสดงคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน
 2. คลิกขวาที่คำสั่ง แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน บนเมนูทางลัด

 หมายเหตุ   เฉพาะคำสั่งเท่านั้นที่สามารถเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ เนื้อหาของรายการส่วนใหญ่ เช่น การเยื้องและค่าระยะห่าง และลักษณะเฉพาะ (ซึ่งปรากฏอยู่ใน Ribbon เช่นกัน) ไม่สามารถเพิ่มลงบนแถบเครื่องมือด่วนได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007, Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007