การเพิ่มและเล่นภาพยนตร์ในงานนำเสนอ

ในบทความนี้


ภาพรวมเกี่ยวกับภาพยนตร์และแฟ้ม GIF แบบเคลื่อนไหว

ภาพยนตร์เป็นแฟ้มวิดีโอเดสก์ท็อปที่มีรูปแบบต่างๆ ได้แก่ AVI หรือ MPEG และนามสกุลแฟ้ม เช่น .avi, .mov, .mpg และ .mpeg ภาพยนตร์ทั่วไปสามารถมีการพูดของผู้บรรยาย ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารที่ไม่สามารถเข้าร่วมการนำเสนอจริง คุณสามารถใช้ภาพยนตร์ฝึกอบรมผู้อื่นหรือดำเนินการสาธิต

แฟ้ม GIF (GIF: รูปแบบแฟ้มแบบกราฟิก (นามสกุล .gif บน Windows) ที่ใช้ในการแสดงกราฟิกที่มีสีตามดัชนีบนเวิลด์ไวด์เว็บ ทั้งนี้ GIF สนับสนุนสีถึง 256 สีและใช้การบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูล ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีข้อมูลของรูปสูญหายเมื่อแฟ้มถูกบีบอัด) แบบเคลื่อนไหวจะมีการเคลื่อนไหวและมีนามสกุลแฟ้ม .gif แม้ในทางเทคนิคแล้วจะไม่ใช่ภาพยนตร์ แต่แฟ้ม GIF แบบเคลื่อนไหวมีหลายรูปที่สตรีมเพื่อสร้างลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหว แฟ้มชนิดนี้มักจะใช้เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับงานออกแบบหรือเว็บไซต์ แฟ้ม GIF จัดอยู่ในประเภทคลิปภาพยนตร์ตามคุณลักษณะภาพตัดปะใน Microsoft Office แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่วิดีโอแบบดิจิทัล ดังนั้นตัวเลือกภาพยนตร์บางตัวจึงไม่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้ม GIF แบบเคลื่อนไหว

คุณสามารถเพิ่มภาพยนตร์และแฟ้ม GIF แบบเคลื่อนไหวลงในภาพนิ่งจากแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ, Microsoft Clip Organizer, เครือข่าย หรืออินทราเน็ต เมื่อต้องการเพิ่มภาพยนตร์หรือแฟ้ม GIF แบบเคลื่อนไหว คุณจะต้องแทรกลงในภาพนิ่งที่ระบุ คุณสามารถเริ่มภาพยนตร์หรือแฟ้ม GIF ได้หลายวิธี เช่น กำหนดให้เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อแสดงภาพนิ่ง คลิกโดยตรง หรือสร้างการกำหนดเวลาเพื่อให้เล่นหลังจากการหน่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดให้ภาพยนตร์เล่นต่อไปบนภาพนิ่งหลายภาพ หรือเล่นอย่างต่อเนื่องตลอดงานนำเสนอของคุณ อีกทั้งคุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกภาพยนตร์ เช่น ซ่อนเฟรมภาพยนตร์หรือปรับขนาดภาพยนต์ได้

แฟ้มภาพยนตร์แตกต่างจากรูปภาพหรือรูปวาด เพราะแฟ้มภาพยนตร์จะถูกเชื่อมโยง (วัตถุที่ถูกเชื่อมโยง: วัตถุที่ถูกสร้างในแฟ้มแหล่งที่มาและแทรกเข้าไปไว้ในแฟ้มปลายทาง ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อระหว่างแฟ้มทั้งสองอยู่ วัตถุที่ถูกเชื่อมโยงในแฟ้มปลายทางจะถูกปรับปรุงได้เมื่อมีการปรับปรุงแฟ้มแหล่งที่มา)กับงานนำเสนอของคุณตลอดเวลา มากกว่าจะถูกฝังตัว (วัตถุฝังตัว: ข้อมูล (วัตถุ) ในแฟ้มแหล่งที่มาและถูกแทรกเข้าไว้ในแฟ้มปลายทาง เมื่อถูกฝังตัว วัตถุจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มปลายทาง การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับวัตถุที่ฝังตัวจะถูกแสดงในแฟ้มปลายทาง)ไว้ในงานนำเสนอ เมื่อคุณแทรกแฟ้มภาพยนตร์ที่เชื่อมโยง PowerPoint จะสร้างการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของแฟ้มภาพยนตร์ ถ้าคุณย้ายแฟ้มภาพยนตร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในภายหลัง PowerPoint จะไม่สามารถค้นหาตำแหน่งแฟ้มนั้นได้เมื่อคุณต้องการเล่นแฟ้มนั้น ดังนั้นคุณควรคัดลอกภาพยนตร์ไปยังโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณก่อนที่จะแทรกภาพยนตร์ จากนั้น PowerPoint ก็จะสร้างการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มภาพยนตร์ดังกล่าว และสามารถค้นหาแฟ้มภาพยนตร์ได้ตราบใดที่คุณเก็บไว้ในโฟลเดอร์งานนำเสนอนั้น ถึงแม้ว่าคุณจะย้ายหรือคัดลอกโฟลเดอร์ดังกล่าวไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อีกวิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มที่เชื่อมโยงของคุณอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณคือ การใช้คุณลักษณะแพคเกจสำหรับซีดี คุณลักษณะนี้จะคัดลอกแฟ้มทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้ง (ซีดีหรือโฟลเดอร์) เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ และจะปรับปรุงการเชื่อมโยงทั้งหมดสำหรับแฟ้มภาพยนตร์นั้นโดยอัตโนมัติ เมื่องานนำเสนอของคุณมีแฟ้มที่เชื่อมโยง คุณต้องคัดลอกแฟ้มที่เชื่อมโยงดังกล่าวรวมทั้งงานนำเสนอ ถ้าคุณวางแผนที่จะนำเสนอบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือส่งงานนำเสนอให้ผู้อื่นทางอีเมล

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ ลักษณะพิเศษของทริกเกอร์การหยุดชั่วขณะจะถูกเพิ่ม การตั้งค่านี้เรียกว่าทริกเกอร์เนื่องจากคุณต้องคลิกบางสิ่งในภาพนิ่งเพื่อเล่นภาพยนตร์ ในงานนำเสนอ ให้คุณคลิกที่เฟรมภาพยนตร์เพื่อหยุดภาพยนตร์ชั่วขณะ แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อ

วิธีที่ลักษณะพิเศษของการเล่นและการหยุดชั่วขณะทำงานกับภาพยนตร์ที่เริ่มโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ จากนั้นเลือก อัตโนมัติ ลักษณะพิเศษสองอย่างจะถูกเพิ่มลงในบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน: หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดหน้าต่างที่เล็กนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ)การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ซึ่งคือ ลักษณะพิเศษของการหยุดชั่วขณะ และลักษณะพิเศษของการเล่น ถ้าไม่มีลักษณะพิเศษของการหยุดชั่วขณะ ภาพยนตร์จะเริ่มเล่นใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้นในแต่ละครั้งที่คุณคลิกที่ภาพยนตร์ แทนที่จะหยุดชั่วขณะ แล้วเล่นต่อไปเมื่อคุณคลิกอีกครั้ง

หลังจากแทรกภาพยนตร์ คุณจะเห็นสิ่งที่คล้ายกับรูปต่อไปนี้ในบานหน้าต่างงาน การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

ลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ในรายการบานหน้าต่างงาน

ในรูปนี้ บรรทัดแรก (ที่มี "0") เป็นลักษณะพิเศษของการเล่น ซึ่งจะแทนการเริ่มอัตโนมัติ ส่วนไอคอนรูปนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นที่เรียกว่า เริ่มหลังจากก่อนหน้า การตั้งค่านี้จะทำให้ภาพยนตร์ของคุณสามารถเล่นโดยอัตโนมัติหลังจากที่แสดงภาพนิ่ง หรือหลังจากที่เล่นลักษณะพิเศษอื่น (ถ้ามีหนึ่งภาพนิ่ง) ไอคอนรูปสามเหลี่ยม (คล้ายกับสัญลักษณ์บนปุ่มเล่นของเครื่องเล่น VCR หรือ DVD) เป็นตัวบ่งชี้สำหรับลักษณะพิเศษของการเล่น

บรรทัดที่สองเป็นแถบทริกเกอร์ และด้านล่าง (บรรทัดที่มี "1") คือลักษณะพิเศษของการหยุดชั่วขณะ คุณจะเห็นไอคอนรูปเมาส์และสัญลักษณ์แท่งคู่ (คล้ายกับสัญลักษณ์บนปุ่มหยุดชั่วขณะของเครื่องเล่น VCR หรือ DVD) ลักษณะพิเศษนี้จะถูกเพิ่มไม่ว่าภาพยนตร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หรือโดยการคลิกเมาส์ ตำแหน่งที่อยู่ภายใต้แถบทริกเกอร์ระบุว่าคุณจะต้องคลิกที่ภาพยนตร์ (ตรงข้ามกับการคลิกที่ใดก็ตามบนภาพนิ่ง) เพื่อเริ่มภาพยนตร์

วิธีที่ลักษณะพิเศษของการหยุดชั่วขณะทำงานกับภาพยนตร์ที่เริ่มเมื่อคลิก

หลังจากแทรกภาพยนตร์ คุณจะเห็นสิ่งที่คล้ายกับรูปต่อไปนี้ในบานหน้าต่างงาน การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

ลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ในรายการบานหน้าต่างงาน

กรณีนี้จะแตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะเริ่มภาพยนตร์โดยอัตโนมัติ โดยลักษณะพิเศษของการหยุดชั่วขณะเท่านั้นจะถูกนำไปใช้เมื่อคุณเลือกที่จะเริ่มภาพยนตร์ด้วยการคลิกที่ลักษณะพิเศษดังกล่าว นั่นคือ ในบรรทัดที่มีไอคอนรูปเมาส์และสัญลักษณ์แท่งคู่ (หยุดชั่วขณะ)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มภาพยนตร์

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการเชื่อมโยง เป็นความคิดที่ดีที่คุณจะคัดลอกภาพยนตร์ลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ ก่อนที่คุณจะเพิ่มภาพยนตร์ลงในงานนำเสนอของคุณ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มภาพยนตร์หรือแฟ้ม GIF แบบเคลื่อนไหว
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม มีเดียคลิป ให้คลิกลูกศรที่อยู่ภายใต้ ภาพยนตร์

รูปแท็บ แทรก

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 เคล็ดลับ   คุณสามารถแสดงตัวอย่างคลิปก่อนที่จะเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณ ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ในกล่อง ผลลัพธ์ ที่แสดงคลิปที่พร้อมใช้งาน ให้ย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้เหนือรูปขนาดย่อของคลิป แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก แสดงตัวอย่าง/คุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เลือกระหว่าง 'อัตโนมัติ' หรือ 'เมื่อคลิก'

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ คุณจะถูกพร้อมท์ด้วยข้อความที่ถามว่าคุณต้องการให้ภาพยนตร์เริ่มต้นอย่างไร กล่าวคือ โดยอัตโนมัติ (อัตโนมัติ) หรือเมื่อคุณคลิกที่ภาพยนตร์ (เมื่อคลิก)

 • เมื่อต้องการเริ่มภาพยนตร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณแสดงภาพนิ่ง ให้คลิก อัตโนมัติ คุณสามารถหยุดภาพยนตร์ชั่วขณะในขณะที่ภาพยนตร์กำลังเล่นอยู่ด้วยการคลิกที่ภาพยนตร์ เมื่อต้องการเล่นภาพยนตร์ต่อไป ให้คลิกที่ภาพยนตร์อีกครั้ง
 • เมื่อต้องการเริ่มภาพยนตร์ด้วยตนเองเมื่อคุณคลิกที่ภาพยนตร์บนภาพนิ่ง ให้คลิก เมื่อคลิก

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ ลักษณะพิเศษของทริกเกอร์การหยุดชั่วขณะจะถูกเพิ่ม ลักษณะพิเศษนี้เรียกว่าทริกเกอร์เพราะคุณต้องคลิกบางอย่างโดยเฉพาะภายในภาพนิ่งเพื่อเล่นภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น ในงานนำเสนอ คุณจะคลิกที่เฟรมภาพยนตร์เพื่อหยุดภาพยนตร์ชั่วขณะ แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ

 หมายเหตุ   คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกนี้ได้ตลอดเวลา โดยคลิกภาพยนตร์ จากนั้นภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ ให้คลิกแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากรายการ เล่นภาพยนตร์

แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เล่นภาพยนตร์แบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเล่นภาพยนตร์ในลักษณะเต็มหน้าจอในระหว่างที่คุณกำลังนำเสนอ แทนที่จะเล่นเป็นส่วนหนึ่งของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ ซึ่งเรียกว่า การเล่นภาพยนตร์แบบเต็มหน้าจอ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะบิดเบี้ยวเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของแฟ้มภาพยนตร์ดั้งเดิม คุณควรจะแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ของคุณเสมอ เพื่อที่ว่าถ้าภาพยนตร์ปรากฏว่าบิดเบี้ยวหรือพร่ามัว คุณก็จะสามารถเลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอ โดยทั่วไปแล้ว ภาพยนตร์ขนาดเล็กที่ตั้งค่าเพื่อเล่นแบบเต็มหน้าจอจะดูไม่สวยงามเมื่อถูกขยาย

ถ้าคุณตั้งค่าภาพยนตร์ให้แสดงเต็มหน้าจอ และเริ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมภาพยนตร์ออกจากภาพนิ่งไปไว้ในพื้นที่สีเทา เพื่อไม่ให้มองเห็นบนภาพนิ่ง หรือกะพริบในช่วงสั้นๆ ก่อนที่ภาพยนตร์จะแสดงเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนภาพนิ่งที่คุณต้องการเล่นเต็มหน้าจอ
 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเต็มหน้าจอ

แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างภาพยนตร์

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมภาพยนตร์บนภาพนิ่งที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง
 • ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เล่น ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

เคล็ดลับ    

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เล่นภาพยนตร์บนภาพนิ่งหลายๆ ภาพ

คุณอาจต้องการให้ภาพยนตร์ที่คุณแทรกในงานนำเสนอยังคงเล่นต่อไปเมื่อคุณข้ามไปยังภาพนิ่งถัดไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณจะต้องระบุว่าจะให้ภาพยนตร์หยุดเล่นเมื่อไร มิฉะนั้นภาพยนตร์จะหยุดลงเมื่อคุณคลิกเมาส์ครั้งต่อไป

 หมายเหตุ   คุณต้องกำหนดให้ลักษณะพิเศษของการเล่นทำกระบวนงานต่อไปนี้ ถ้าคุณได้แทรกภาพยนตร์แล้วเลือก เมื่อคลิก เมื่อถูกพร้อมท์ คุณก็สามารถสลับไปที่ อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มลักษณะพิเศษของการเล่น

สลับจาก 'เมื่อคลิก' ให้เป็น 'อัตโนมัติ'

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกที่ภาพยนตร์
 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ในรายการ เล่นภาพยนตร์ ให้คลิก อัตโนมัติ

แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

กำหนดให้ภาพยนตร์เล่นต่อไปในภาพนิ่งทั้งหมด

 หมายเหตุ   กระบวนงานนี้จะเล่นภาพยนตร์ครั้งเดียวตลอดความยาวของแฟ้มภาพยนตร์ โดยจะไม่เล่นภาพยนตร์ซ้ำ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนภาพนิ่ง
 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ในรายการ เล่นภาพยนตร์ ให้คลิก เล่นในภาพนิ่งทั้งหมด

แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

 1. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 1. ในบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน: หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดหน้าต่างที่เล็กนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิกเส้นที่แสดงถึงลักษณะพิเศษในการเล่นภาพยนตร์ (เส้นที่มีรูปสามเหลี่ยม) คลิกลูกศรดังกล่าว จากนั้นคลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ
 2. เมื่อต้องการให้เล่นภาพยนตร์สำหรับภาพนิ่งหลายภาพ ภายใต้ หยุดเล่น ให้คลิก หลังจาก จากนั้นจึงตั้งค่าจำนวนภาพนิ่งที่แฟ้มควรจะเล่นทั้งหมด

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณตั้งค่านี้ไว้ที่ 999 (ค่าสูงสุด) และภาพยนตร์มีความยาวเพียงพอ ภาพยนตร์จะเล่นตลอดทั้งงานนำเสนอ และคุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนค่าถ้าคุณเพิ่มหรือลบภาพนิ่งจากงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เล่นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงานนำเสนอ

คุณอาจต้องการให้ภาพยนตร์เล่นในระหว่างการนำเสนอ หรือให้เล่นต่อไปจนกว่าคุณหยุด ถ้าความยาวของภาพยนตร์น้อยกว่าความยาวของงานนำเสนอ คุณสามารถตั้งค่าให้ภาพยนตร์เริ่มอีกครั้งหลังจากที่เล่นจบ เพื่อที่ว่าบางส่วนของภาพยนตร์จะยังคงเล่นต่อไปในระหว่างการนำเสนอของคุณ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนภาพนิ่ง
 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

 เคล็ดลับ   เมื่อคุณวนรอบภาพยนตร์ ภาพยนตร์นั้นจะเล่นซ้ำจนกว่าคุณจะคลิกที่ภาพยนตร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเล่นภาพยนตร์ในภาพนิ่งหลายๆ ภาพ

 หมายเหตุ 

ส่วนต่างๆ ของบทความนี้ถูกตัดตอนมาจากการฝึกอบรมบน Microsoft Office Online

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007