การนำชุดรูปแบบเอกสารไปใช้หรือการกำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

คุณสามารถจัดรูปแบบทั้งเอกสารให้มีลักษณะหน้าตาที่ทันสมัยและดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยการนำชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)เอกสารไปใช้ ชุดรูปแบบเอกสารคือชุดของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่มีชุดของสีของชุดรูปแบบ ชุดของแบบอักษรของชุดรูปแบบ (รวมทั้งแบบอักษรของเนื้อความและหัวข้อ) และชุดของลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ (รวมทั้งเส้นและการเติมลักษณะพิเศษ)

โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint มีชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้หลายชุด แต่คุณยังสามารถสร้างชุดรูปแบบเอกสารของคุณเองได้ด้วยการกำหนดชุดรูปแบบเอกสารที่มีอยู่แล้วเอง แล้วด้วยการบันทึกเป็นชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง ชุดรูปแบบเอกสารถูกใช้ร่วมกันในโปรแกรม Office เพื่อให้เอกสาร Office ของคุณสามารถมีลักษณะหน้าตาที่เป็นแบบเดียวกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด


นำชุดรูปแบบเอกสารไปใช้

คุณสามารถเปลี่ยนชุดรูปแบบเอกสารที่ถูกนำไปใช้ตามค่าเริ่มต้นในโปรแกรม Office เช่น Word, Excel และ PowerPoint ได้ด้วยการเลือกชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเองชุดอื่น ชุดรูปแบบเอกสารที่คุณนำมาใช้จะมีผลกระทบกับลักษณะ (ลักษณะ (style): การรวมกันของคุณลักษณะรูปแบบเช่น รูปแบบอักษร ขนาดอักษร และการเยื้องซึ่งคุณตั้งชื่อและเก็บไว้เป็นชุดได้ เมื่อคุณใช้ลักษณะนี้ คำสั่งในการจัดรูปแบบในลักษณะนี้จะใช้กับข้อความนั้นในครั้งเดียว)ที่คุณสามารถใช้ในเอกสารของคุณทันที

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Word หรือ Excel:     บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 • ใน PowerPoint:     บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการ หรือคลิก เพิ่มเติมรูปปุ่ม เพื่อดูชุดรูปแบบเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมด

รูป Ribbon ของ PowerPoint

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ให้คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้ภายใต้ ที่มีอยู่แล้วภายใน
  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเองไปใช้ ให้คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้ภายใต้ กำหนดเอง

 หมายเหตุ   กำหนดเอง จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณได้สร้างอย่างน้อยหนึ่งชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง ให้ดูที่กำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

 1. ถ้าชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้ไม่ได้แสดงรายการอยู่ ให้คลิก เรียกดูชุดรูปแบบ เพื่อค้นหาในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือตำแหน่งบนเครือข่าย
 2. เมื่อต้องการค้นหาชุดรูปแบบเอกสารอื่นบน Office Online ให้คลิก ค้นหา Office Online

 เคล็ดลับ   ใน PowerPoint คุณสามารถนำชุดรูปแบบเอกสารไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด ภาพนิ่งที่เลือกเท่านั้น หรือกับภาพนิ่งต้นแบบได้ ให้คลิกขวาชุดรูปแบบเอกสาร แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

กำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

เมื่อต้องการกำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง ให้คุณเริ่มด้วยการเปลี่ยนสี แบบอักษร หรือเส้นและการเติมลักษณะพิเศษที่ใช้อยู่ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับอย่างน้อยหนึ่งคอมโพเนนต์ชุดรูปแบบเหล่านี้จะมีผลกระทบกับลักษณะที่คุณได้นำไปใช้ในเอกสารที่ใช้งานอยู่ทันที ถ้าคุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปใช้กับเอกสารใหม่ คุณสามารถบันทึกเป็นชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง

กำหนดสีของชุดรูปแบบเอง

สีของชุดรูปแบบจะมีสีพื้นหลังและข้อความสี่สี สีส่วนที่ถูกเน้นหกสี และสีการเชื่อมโยงหลายมิติสองสี สีต่างๆ ในปุ่ม สีของชุดรูปแบบรูปปุ่ม จะแสดงถึงสีพื้นหลังและข้อความในปัจจุบัน ชุดของสีที่คุณเห็นถัดจากชื่อ สีของชุดรูปแบบ หลังจากที่คุณคลิกปุ่ม สีของชุดรูปแบบ จะแสดงถึงสีของการเชื่อมโยงหลายมิติและส่วนที่ถูกเน้นสำหรับชุดรูปแบบนั้น เมื่อคุณเปลี่ยนสีใดสีหนึ่งในสีเหล่านี้เพื่อสร้างชุดสีของรูปแบบของคุณเอง สีต่างๆ ที่แสดงในปุ่ม สีของชุดรูปแบบ และที่อยู่ถัดจากชื่อ สีของรูปแบบ ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Word หรือ Excel:     บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก สีของชุดรูปแบบ

รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 • ใน PowerPoint:     บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก สีของชุดรูปแบบ

รูป Ribbon ของ PowerPoint

 1. คลิก สร้างสีของชุดรูปแบบใหม่
 2. ภายใต้ สีของชุดรูปแบบ ให้คลิกปุ่มขององค์ประกอบของสีของชุดรูปแบบที่คุณต้องการเปลี่ยน
 3. ภายใต้ สีของชุดรูปแบบ ให้เลือกสีที่คุณต้องการใช้

 เคล็ดลับ   ภายใต้ ตัวอย่าง คุณจะมองเห็นลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำได้ เมื่อต้องการดูว่าสีที่คุณเลือกมีผลกระทบกับลักษณะที่คุณได้นำมาใช้ในเอกสารของคุณอย่างไร ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

 1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับองค์ประกอบทั้งหมดของสีของชุดรูปแบบที่คุณต้องการเปลี่ยน
 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับสีของชุดรูปแบบใหม่
 3. คลิก บันทึก

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการให้องค์ประกอบทั้งหมดของสีของชุดรูปแบบกลับเป็นสีของชุดรูปแบบดั้งเดิม คุณสามารถคลิก ตั้งค่าใหม่ ก่อนคุณคลิก บันทึก

กำหนดแบบอักษรของชุดรูปแบบเอง

แบบอักษรของชุดรูปแบบจะประกอบด้วยแบบอักษรของหัวเรื่องและแบบอักษรของเนื้อความ เมื่อคุณคลิกปุ่ม แบบอักษรของชุดรูปแบบรูปปุ่ม คุณสามารถมองเห็นชื่อของแบบอักษรของหัวเรื่องและแบบอักษรของเนื้อความที่จะใช้ในแต่ละแบบอักษรของชุดรูปแบบด้านล่างชื่อ แบบอักษรของชุดรูปแบบ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรทั้งสองแบบเหล่านี้เพื่อสร้างชุดของแบบอักษรของชุดรูปแบบของคุณเองได้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Word หรือ Excel:     บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก แบบอักษรของชุดรูปแบบ

รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 • ใน PowerPoint:     บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก แบบอักษรของชุดรูปแบบ

รูป Ribbon ของ PowerPoint

 1. คลิก สร้างแบบอักษรของชุดรูปแบบใหม่
 2. ในกล่อง แบบอักษรของหัวเรื่อง และ แบบอักษรของเนื้อความ ให้เลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

 เคล็ดลับ   ตัวอย่างจะถูกปรับปรุงด้วยแบบอักษรที่คุณเลือก

 1. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับแบบอักษรของชุดรูปแบบใหม่
 2. คลิก บันทึก

เลือกชุดของลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ

ลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบคือ ชุดของเส้นและการเติมลักษณะพิเศษ เมื่อคุณคลิกปุ่ม ลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบรูปปุ่ม คุณสามารถมองเห็นเส้นและการเติมลักษณะพิเศษที่ใช้สำหรับแต่ละชุดของลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบในกราฟิกที่แสดงขึ้นด้วยชื่อ ลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ แม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างชุดของลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบของคุณเองได้ แต่คุณสามารถเลือกชุดที่คุณต้องการใช้ในชุดรูปแบบเอกสารของคุณเองได้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Word หรือ Excel:     บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ

รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 • ใน PowerPoint:     บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ

รูป Ribbon ของ PowerPoint

 • เลือกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บันทึกชุดรูปแบบเอกสาร

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับสี แบบอักษร หรือเส้นและการเติมลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบเอกสารสามารถบันทึกเป็นชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้กับเอกสารอื่นได้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Word หรือ Excel:     บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 • ใน PowerPoint:     บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก เพิ่มเติมรูปปุ่ม

รูป Ribbon ของ PowerPoint

 1. คลิก บันทึกชุดรูปแบบปัจจุบัน
 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับชุดรูปแบบ

 หมายเหตุ   ชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเองจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ชุดรูปแบบเอกสาร และจะถูกเพิ่มลงในรายการของชุดรูปแบบแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007