การเปิดการทำงานหรือลงทะเบียนโปรแกรมใน Microsoft Office System

ใช้ได้กับ
Microsoft Office System

หากต้องการใช้คุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจำเป็นต้องเปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ Microsoft Product Activation เป็นเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อรับรองความถูกต้องว่า ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย เทคโนโลยีนี้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย ไม่ขลุกขลัก และช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค Product Activation ทำงานด้วยการตรวจสอบว่า หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่คุณต้องใช้เพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ ไม่ถูกใช้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องอื่นที่ไม่ใช่เครื่องที่มีใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในซอฟต์แวร์

ข้อมูลการเปิดการทำงานที่นำส่งให้กับ ไมโครซอฟท์จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์มีความเป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณมอบให้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปิดการทำงานค่อนข้างมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ไมโครซอฟท์นำมาใช้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่ Microsoft Office Activation/Registration Privacy Statement

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดการทำงาน โปรดเยี่ยมชมไซท์ Microsoft Software Piracy Protection

การลงทะเบียนเป็นเรื่องของความสมัครใจ และต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับคนอื่น การลงทะเบียนจะช่วยให้คุณเข้าสู่ข้อเสนอและคำประกาศพิเศษ

การเปิดการทำงานซอฟต์แวร์ของคุณ

คุณมีสองตัวเลือกสำหรับเวลาที่จะเปิดการทำงานของซอฟต์แวร์:

 • เมื่อคุณเรียกใช้ซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรก    เมื่อคุณเริ่มต้นซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรกหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ตัวช่วยสร้างการเปิดการทำงาน (Activation Wizard) จะทำงานโดยอัตโนมัติ

 • ภายหลัง   หากต้องการเปิดการทำงานในภายหลัง บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก Activate Product

เมื่อคุณตัดสินใจเปิดการทำงาน ตัวช่วยสร้างการเปิดการทำงาน (Activation Wizard) จะให้คุณเลือกวิธีดำเนินการต่อสองวิธี ได้แก่:

 • เปิดการทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ต   ตัวช่วยสร้างการเปิดการทำงาน (Activation Wizard) จะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องจัดเตรียมไว้ให้ก็คือ ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากคุณกำลังใช้หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ที่ไม่เกินจำนวนของหมายเลขสำหรับการติดตั้งที่อนุญาต ผลิตภัณฑ์ของคุณจะเปิดการทำงานโดยทันที

  เมื่อคุณเปิดการทำงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต ID ผลิตภัณฑ์ของคุณ (ที่ได้มาจากหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง) จะถูกส่งไปให้กับไมโครซอฟท์ด้วยวิธีการเข้ารหัส การตอบรับ (ID ยืนยัน) จะถูกส่งกลับมาที่คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดการทำงานของผลิตภัณฑ์ หากคุณเลือกเปิดการทำงานผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ต และคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตัวช่วยสร้างจะช่วยคุณทำการเชื่อมต่อ

 • การเปิดการทำงานผ่านทางโทรศัพท์   คุณสามารถโทรติดต่อกับศูนย์การเปิดการทำงาน (Activation Center) และเปิดการทำงานของผลิตภัณฑ์ด้วยการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ การเปิดการทำงานทางโทรศัพท์อาจใช้เวลานานกว่าการเปิดการทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ต คุณควรอยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อคุณโทร และจัดเตรียมหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคุณไว้ให้พร้อม เบอร์โทรศัพท์จะแตกต่างกันไปตามใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และประเทศ/ภูมิภาค ในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้างการเปิดการทำงาน (Activation Wizard) ให้โทรติดต่อศูนย์การเปิดการทำงานของไมโครซอฟท์ (Microsoft Activation Center) ตามหมายเลขที่ได้รับ

  1. ในขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้างการเปิดการทำงาน (Activation Wizard) ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนัก และจะใช้ผลิตภัณฑ์

   เมื่อคุณเลือกประเทศ/ภูมิภาคแล้ว เบอร์โทรศัพท์หนึ่งหรือหลายเบอร์จะปรากฏ

  2. ในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้างการเปิดการทำงาน (Activation Wizard) ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าประจำศูนย์การเปิดการทำงาน (Activation Center) จะขอให้คุณแจ้ง ID การติดตั้ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  3. หลังจากมีการตรวจสอบความถูกต้องของ ID การติดตั้งแล้ว คุณจะได้รับ ID ยืนยัน เพื่อป้อนลงในช่องว่างที่ด้านล่างของหน้าจอ ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่ 3

  หมายเหตุ  บริการ Microsoft Text Telephone (TT/TTY) พร้อมเปิดให้บริการแก่บุคคลที่หูหนวกหรือประสบปัญหาในการได้ยิน เมื่อต้องการใช้โมเด็ม TT/TTY ในสหรัฐฯ ให้หมุนเบอร์ (800) 718-1599 ส่วนการใช้โมเด็ม TT/TTY นอกสหรัฐฯ ให้หมุนเบอร์ (716) 871-6859 ทั้งนี้ บริการ TT/TTY มีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

หลังจากทำการเปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉบับปรับปรุง และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ที่ส่งตรงมาจากไมโครซอฟท์ คุณจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกการลงทะเบียนหากคุณเปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ผ่านทางโทรศัพท์

คุณยังสามารถลงทะเบียนได้ในภายหลัง คำแนะนำการเลือกลงทะเบียนในภายหลังอยู่ในส่วนของคำถามที่ถามบ่อยด้านล่าง

การลงทะเบียนเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจ และต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่น เช่น ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง ข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณให้จะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและแยกออกจากข้อมูลการเปิดการทำงานอื่น ๆ ไม่มีข้อมูลใดที่จะให้ยืมหรือขายให้กับบุคคลภายนอก

การลงทะเบียนจะช่วยให้คุณเข้าสู่ข้อเสนอและคำประกาศพิเศษ

คำถามที่ถามบ่อย

แสดงฉันจะใช้วิธีใดเพื่อเปิดการทำงานในภายหลัง?

หากคุณไม่ต้องการเปิดการทำงานสำเนาโปรแกรมเมื่อคุณติดตั้ง คุณสามารถเปิดการทำงานได้ในภายหลัง
 • บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก Activate Product
ตัวช่วยสร้างจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอน ผ่านกระบวนการเปิดการทำงานทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

หากคุณประสบปัญหาในการเปิดการทำงาน โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏในตัวช่วยสร้าง

แสดงฉันจะใช้วิธีใดเพื่อลงทะเบียนในภายหลัง?

คุณสามารถใช้ ตัวช่วยสร้างการลงทะเบียน Microsoft Office 2003 ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

แสดงฉันจะต้องใช้เวลาเท่าใดเพื่อเปิดการทำงาน?

คุณสามารถเริ่มต้นซอฟต์แวร์ได้ถึง 50 ครั้งโดยไม่ต้องเปิดการทำงาน

แสดงฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "The Activation Wizard is unable to find a connection" จากตัวช่วยสร้างการเปิดการทำงาน (Activation Wizard)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดดูที่ บทความเรื่องพื้นฐานความรู้ของไมโครซอฟท์ 822519

แสดงเหตุใดคุณไม่จดเบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อโทรติดต่อ?

คุณสามารถขอรับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้หลายวิธี รวมถึง ผ่านใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับการค้าปลีก ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบหลายชุด (Volume License) เบอร์ติดต่อจะแตกต่างกันตามใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และประเทศ/ภูมิภาค ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้างการเปิดการทำงาน (Activation Wizard) เพื่อโทรเข้าศูนย์การเปิดการทำงานของไมโครซอฟท์ (Microsoft Activation Center)

แสดงจะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่เปิดการทำงาน?

ก่อนจะเปิดการทำงาน คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ได้ถึง 50 ครั้ง หลังจากนั้น ซอฟต์แวร์จะเข้าสู่โหมดลดการทำงาน (Reduced Functionality) ซึ่งคุณจะไม่สามารถบันทึกการแก้ไขใด ๆ ที่ทำกับเอกสารหรือสร้างเอกสารใหม่ และฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมจะถูกลดลง ฟังก์ชันการทำงานแบบสมบูรณ์จะกลับมาอีกครั้งเมื่อคุณเปิดการทำงานของซอฟต์แวร์

แฟ้มหรือเอกสารที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบในระหว่างโหมดลดการทำงาน (Reduced Functionality)

แสดงการเปิดการทำงานและการลงทะเบียนเป็นเรื่องเดียวกันใช่หรือไม่?

การเปิดการทำงานเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ แต่การลงทะเบียนเป็นเรื่องของความสมัครใจ

แสดงฉันจะบอกได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ของฉันถูกเปิดการทำงานแล้ว?

คุณทำได้ดังนี้:
 • บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก Activate Product

หากซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดการทำงานแล้ว คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้:

The product has already been activated.

แสดงฉันจะดูข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ (EULA) ได้จากที่ใด?

คุณทำได้ดังนี้:
 • บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ product name และคลิกที่คำว่า View the End-User License Agreement

หากคุณต้องการดู EULA และยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณสามารถดู EULA แบบออนไลน์ได้ที่ http://www.microsoft.com/office/eula

แสดงฉันจะดูแถลงการณ์เรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคลของการเปิดการทำงาน/การลงทะเบียนได้จากที่ใด?

แถลงการณ์เรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคลมีให้ เลือกดูแบบออนไลน์
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Office 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003, Access, Excel, FrontPage, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project (std) , Publisher, Visio Standard, Word