เพิ่มแมโครที่ใช้บ่อย ๆ ไปที่แถบเครื่องมือใน PowerPoint

ใช้ได้กับ
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft PowerPoint® 2002

ปัญหา

ฉันสร้างแมโครของ Microsoft Visual Basic® for Applications ที่ฉันใช้บ่อย ๆ เมื่อสร้างงานนำเสนอใหม่ แต่ทุกครั้งที่ฉันต้องการใช้แมโครนี้ ฉันต้องคัดลอกมาไว้ที่งานนำเสนอของฉันหรือเรียกใช้แมโครจากเมนู เครื่องมือ

วิธีแก้ปัญหา

หากต้องการเพิ่มปุ่มสำหรับแมโครไปไว้ที่แถบเครื่องมือ ให้ทำตามขั้นตอนนี้:

  1. เปิดงานนำเสนอที่มีแมโคร หากคุณเพิ่งเพิ่มแมโครลงในงานนำเสนอปัจจุบัน ให้บันทึกงานนำเสนอของคุณ หากต้องการให้ขั้นตอนนี้ใช้ได้ผล คุณต้องบันทึกแฟ้มก่อนสร้างปุ่ม
  2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง
  3. คลิกแท็บ คำสั่ง และใต้คำว่า ประเภท ให้คลิก แมโคร
  4. ในรายการ คำสั่ง ให้ลากชื่อแมโครของคุณไปไว้ที่แถบเครื่องมือหนึ่งของคุณ วิธีนี้คือการเพิ่มปุ่มไปไว้ที่แถบเครื่องมือเพื่อเปิดการทำงานของแมโคร
  5. คลิก ปิด

หมายเหตุ  Microsoft PowerPoint จัดเก็บแมโครไว้ในงานนำเสนอ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มนี้ งานนำเสนอที่มีแมโครอยู่ด้วยจะเปิดออกแบบเบื้องหน้า หากคุณลบหรือเปลี่ยนชื่องานนำเสนอที่มีแมโคร ปุ่มก็จะหยุดทำงาน

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนรูปภาพบนปุ่ม

ลบปุ่มหรือคำสั่งเมนู

เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมสำหรับปุ่ม คำสั่งหรือแถบเครื่องมือ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, PowerPoint 2003, Office XP, PowerPoint