เล่น Macromedia Flash Animation ในโปรแกรม PowerPoint 2002

ปรับใช้กับ
Microsoft Access 2002

หากคุณมีกราฟิกซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว ที่สร้างจากโปรแกรม Macromedia Flash? และบันทึกเป็นแฟ้ม Shockwave? (มีนามสกุลแฟ้มเป็น .swf) คุณสามารถเล่นกราฟิกนี้ได้ในงานนำเสนอของโปรแกรม Microsoft PowerPoint? 2002 โดยใช้ชุดควบคุม ActiveX เฉพาะ และ Macromedia Flash Player ถ้าต้องการเรียกใช้แฟ้ม Flash คุณต้องเพิ่มชุดควบคุม ActiveX ลงในภาพนิ่งของโปรแกรม PowerPoint และสร้างลิงค์จากภาพนิ่งนั้นสู่แฟ้ม Flash คุณยังสามารถกำหนดให้มีตัวเลือกการฝังตัวแฟ้มในงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ  

 • ชุดควบคุม ActiveX หรือที่เรียกว่า Shockwave Flash Object ต้องถูก "ลงทะเบียน" ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเล่นแฟ้ม Flash ภายในโปรแกรม PowerPoint หากลงทะเบียนชุดควบคุมนี้แล้ว ชุดควบคุมนี้จะแสดงผลในรายการชุดควบคุมที่สามารถเปิดจาก Control Toolbox (รายละเอียดในขั้นตอนด้านล่าง) หากยังไม่ได้ลงทะเบียนชุดควบคุมนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม Macromedia Flash Player ได้จากเว็บไซต์ Macromedia การทำเช่นนี้จะช่วยลงทะเบียนชุดควบคุมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คุณอาจลงทะเบียนเวอร์ชั่นเดิมของ Shockwave Flash Object ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หากต้องการให้ภาพเคลื่อนไหวที่สลับซับซ้อนทำงานได้อย่างเหมาะสมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม Macromedia Flash Player

ถ้าต้องการเล่นแฟ้ม Flash ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ติดตั้งโปรแกรม Macromedia Flash Player บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ในมุมมองปกติในโปรแกรม PowerPoint ให้เลือกแสดงผลภาพนิ่งที่คุณต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหวบนภาพนิ่งนั้น
 3. บนเมนูมุมมอง ให้ชี้ไปที่แถบเครื่องมือ และคลิก Control Toolbox
 4. ใน Control Toolbox ให้คลิกตัวควบคุมเพิ่มเติม (ปุ่มรูปฆ้อนและรูปประแจ)
 5. ในรายการ ให้เลื่อนลงมา และคลิกที่คำว่า Shockwave Flash Object และลากไปที่ภาพนิ่งเพื่อใช้ชุดควบคุม คุณสามารถปรับขนาดชุดควบคุมได้ตลอดเวลา ด้วยการลากตัวปรับขนาดหากคุณต้องการปรับให้ได้ขนาดเดียวกับภาพเคลื่อนไหว
 6. คลิกขวาที่ Shockwave Flash Object และคลิก Properties
 7. บนแท็บ Alphabetic ให้คลิกที่คุณสมบัติ Movie
 8. ในคอลัมน์ค่า (เซลล์สีดำที่อยู่ถัดจากคำว่า Movie) ให้พิมพ์ชื่อเต็มของไดร์วพาธ รวมชื่อแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น C\:My Documents\MyFile.swf) หรือ Uniform Resource Locator (URL) ถึงแฟ้ม Flash ที่คุณต้องการเล่น
 9. ถ้าต้องการกำหนดตัวเลือกเฉพาะสำหรับวิธีการเล่นภาพเคลื่อนไหว ให้ทำดังนี้ และเมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปิดกล่องโต้ตอบ Properties:
  • ดูให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ Playing ถูกตั้งเป็น True การทำเช่นนี้จะช่วยให้ระบบเล่นแฟ้มโดยอัตโนมัติ เมื่อภาพนิ่งแสดงผล หากแฟ้ม Flash มีปุ่มควบคุม Start/Rewind อยู่บนแฟ้ม คุณสามารถตั้งตัวเลือก Playing เป็น False
  • หากคุณไม่ต้องการให้ภาพเคลื่อนไหวเล่นซ้ำไปซ้ำมา เมื่ออยู่ในคุณสมบัติ Loop ให้เลือก False (คลิกเซลล์เพื่อแสดงลูกศรชี้ลง คลิกลูกศรนี้ และเลือก False)
  • ถ้าต้องการฝังแฟ้ม Flash เพื่อส่งต่องานนำเสนอนี้ให้กับบุคคลอื่น เมื่ออยู่ในคุณสมบัติ EmbedMovie ให้คลิก True (อย่างไรก็ดี ถ้าต้องการเรียกใช้แฟ้ม Flash ชุดควบคุม Shockwave Flash Object จะต้องถูกลงทะเบียนไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่จะเปิดงานนำเสนอนี้)
 10. ถ้าต้องการเรียกใช้ภาพเคลื่อนไหว: ในขณะที่แสดงผลภาพนิ่งในมุมมองปกติ ให้คลิกปุ่มนำเสนอภาพนิ่ง ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง PowerPoint (หรือกด F5 หรือเมื่ออยู่บนเมนูนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกชมการนำเสนอ)
 11. ถ้าต้องการออกจากการชมการนำเสนอ และกลับมาที่มุมมองปกติ ให้กด ESC

การจัดเก็บงานนำเสนอโดยใช้คำสั่งบรรจุและส่งต่อ

หากคุณต้องการจัดเก็บงานนำเสนอนี้ (เพื่อนำไปเล่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น) คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการบรรจุและส่งต่อ ในโปรแกรม PowerPoint และโปรดจำไว้ว่า:

 • เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการบรรจุและส่งต่อ คุณจะได้รับข้อความที่แจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถจัดเก็บชุดควบคุม ActiveX ข้อความนี้ หมายความว่า ตัวช่วยสร้างการบรรจุและส่งต่อ ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้เพื่อลงทะเบียนชุดควบคุมบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง ข้ามข้อความนี้ด้วยการคลิกตกลง เพื่อทำให้ขั้นตอนการจัดเก็บเกิดขึ้นต่อเนื่อง
 • เว้นแต่ว่าคุณได้ฝังแฟ้ม Flash ลงในงานนำเสนอแล้ว (ในกล่องโต้ตอบ Properties ให้ตั้ง Embed เป็น True) ตัวช่วยสร้างการบรรจุและส่งต่อจะไม่รวมแฟ้ม Flash ไว้ในสิ่งที่บรรจุ หากคุณไม่ได้ฝังแฟ้ม Flash ในงานนำเสนอที่ถูกบรรจุแล้ว คุณจำเป็นต้องคัดลอกแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง เน็ตเวิร์คแชร์ หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ และอัพเดทคุณสมบัติ Movie ในชุดควบคุม ActiveX ไปยังพาธใหม่สำหรับแฟ้ม
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่า ได้ติดตั้งโปรแกรม Macromedia Flash Player ไว้บนคอมพิวเตอร์ปลายทางแล้ว เพื่อรับประกันว่า Shockwave Flash Object จะได้รับการลงทะเบียนบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 • หากคุณตั้งใจเรียกใช้งานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint Viewer แทนโปรแกรม PowerPoint คุณจะไม่สามารถเล่นแฟ้ม Flash ในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ แต่คุณจะสามารถเล่นแฟ้มนี้ได้ในโปรแกรม Macromedia Flash Player

การออกอากาศงานนำเสนอบนเว็บ

หากคุณออกอากาศงานนำเสนอที่มีแฟ้ม Flash บนเว็บ คุณต้องไม่ฝังแฟ้ม Flash ในงานนำเสนอ แต่ให้เลือกเชื่อมต่อ หรือลิงค์กับแฟ้มนี้ และตรวจดูให้แน่ใจว่า คุณกำหนดพาธที่ถูกต้องไว้แล้วในกล่องโต้ตอบ Properties

หมายเหตุ  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่แสดงไว้ในบทความชิ้นนี้ มาจากผู้ผลิตที่ไม่ใช่ไมโครซอฟท์ ดังนั้น เราจึงไม่ขอรับประกัน ทั้งโดยนัยยะหรือโดยวิธีอื่นใดถึง สมรรถนะหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, PowerPoint 2003, Office XP, PowerPoint