การติดตั้ง Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 ที่มี Business Contact Manager เป็น add-in (add-in: โปรแกรมเพิ่มเติมที่เพิ่มคำสั่งหรือคุณลักษณะแบบกำหนดเองให้กับ Microsoft Office) สำหรับ Microsoft Office Outlook 2003 ซึ่งมาพร้อมกับ Microsoft Office System 2003 คุณสามารถสร้างและจัดการกับที่ติดต่อทางธุรกิจ บัญชี และโอกาสทางการขายได้ในที่เดียวกัน ซึ่งก็คือใน Outlook 2003 โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สิ่งที่แนบมา รูปภาพ บันทึกย่อในการติดต่อทางธุรกิจ และข้อมูลผลิตภัณฑ์สามารถจัดเก็บไว้ในที่ติดต่อของ Outlook 2003 ได้ ทำให้ง่ายต่อการรวมข้อมูลที่ติดต่อที่มีการนัดหมาย งาน การแจ้งเตือน และโปรแกรม Office อื่นๆ เช่น Microsoft Office Excel 2003

หมายเหตุ  Outlook 2003 ที่มี Business Contact Manager ไม่ได้ติดตั้ง Outlook 2003 โดยจะต้องมีการติดตั้ง Outlook 2003 ก่อน จึงจะสามารถติดตั้ง Business Contact Manager ได้

  1. ใส่แผ่นซีดี Microsoft Office Outlook 2003 ที่มี Business Contact Manager
  2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook