หน้า 9 จาก 10ย้อนกลับถัดไป

การสลับไปยัง Outlook 2010

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


ในแบบฝึกหัด คุณได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแสดง เครื่องมือค้นหา หลังจากที่เครื่องมือหายไปแล้ว คุณจะทำให้เครื่องมือกลับมาอีกครั้งได้อย่างไร

คลิกในกล่อง ค้นหา

ปิด Outlook และเริ่ม Outlook ใหม่

คลิกสองครั้งที่แท็บ Ribbon

ที่ที่คุณจะสามารถเพิ่มคำสั่ง Ribbon ที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็วคือ

มุมมอง Backstage

Ribbon

แถบเครื่องมือด่วน

แถบรายการที่ต้องทำ

คุณจะขยายการสนทนาที่มีหลายข้อความออก เพื่อที่คุณจะสามารถเห็นข้อความทั้งหมดในการสนทนาได้อย่างไร

คลิกสองครั้งที่ชื่อของการสนทนา

คลิกที่ลูกศรหรือสามเหลี่ยมขนาดเล็กทางด้านซ้ายของชื่อของการสนทนา

คลิกจุดสีส้มจุดใดจุดหนึ่ง

ลากการสนทนาไปที่บานหน้าต่างการอ่าน

คำสั่งใดจะลบข้อความทั้งหมดในการสนทนา รวมถึงข้อความใดๆ ที่อาจได้รับในอนาคต

ล้างข้อมูล

ละเว้น

ลบ

อีเมลขยะ

คุณจะแสดงทางลัด เคล็ดลับวิธีง่ายๆ ใหม่ได้อย่างไร

กด CTRL+Q

กด ALT+Q

กด CTRL

กด ALT

เมื่อต้องการไปยังแท็บพิมพ์ แท็บวิธีใช้ และแท็บข้อมูล คุณควรกดแท็บใดบน Ribbon ก่อน

มุมมอง

โฟลเดอร์

แฟ้ม

ส่ง/รับ

หน้าแรก

คุณจะพบปุ่มที่เปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก Outlook ได้ที่ใด

ในกลุ่ม เค้าโครง บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon

บนเมนู เริ่ม ของ Windows

ในบานหน้าต่างซ้าย ในมุมมอง Backstage

บนแถบเครื่องมือด่วน

หน้า 9 จาก 10ย้อนกลับถัดไป