หน้า 1 จาก 10ย้อนกลับถัดไป

การสลับไปยัง Outlook 2010

Outlook 2010 เปลี่ยนจาก Outlook รุ่นก่อนไปเป็น Outlook 2010 ด้วยความยุ่งยากน้อยที่สุด คุณจะพบคำสั่งที่คุณมีแนวโน้มจะใช้ทุกวันบน Ribbon และในมุมมอง Microsoft Office Backstage ใหม่


เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • บทเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองหนึ่งบทเรียน
  • เซสชันฝึกหัดเพื่อประสบการณ์ตรงหนึ่งเซสชัน การฝึกหัดนี้จำเป็นต้องใช้ Outlook 2010
  • การทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียน การทดสอบนี้จะไม่มีการให้คะแนน
  • บัตรอ้างอิงโดยสรุปที่คุณสามารถบันทึกหรือพิมพ์เพื่อเก็บไว้ได้เมื่อจบหลักสูตร

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • ค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการเพื่อใช้ทำงานประจำวันเช่น การอ่านและการส่งอีเมล การพิมพ์ การจัดกำหนดการนัดหมายและการประชุมในปฏิทินของคุณ และการใช้ที่ติดต่อของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้แล้ว

หน้า 1 จาก 10ย้อนกลับถัดไป