หน้า 1 จาก 17ย้อนกลับถัดไป

ปฏิทิน I: พื้นฐานของปฏิทิน Outlook

รูปของการประชุม เหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร และกระดิ่ง

ความเข้าใจชนิดพื้นฐานของ Microsoft Office Outlook 2007 รายการปฏิทิน การจองกิจกรรมลงในปฏิทินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ จดจำวันที่ที่สำคัญได้ด้วยกิจวัตรและตัวเตือน

ระดับ:
ความยาว:
การจัดอันดับ:
ใช้กับ:

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • บทเรียนทดสอบตนเองสองบท และเซสชันแบบฝึกหัดสำหรับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง บทเรียนต้องการ Outlook 2007
  • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียนแต่ละบท โดยไม่มีการเก็บคะแนน
  • บัตรอ้างอิงด่วนจากหลักสูตรที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • ใช้ชนิดรายการปฏิทินที่ถูกต้องสำหรับแต่ละโอกาส
  • ใช้ตัวเตือนเพื่อให้ปฏิทินของคุณทำให้คุณแน่ใจได้ว่าคุณจะจำกิจกรรมได้
  • ใช้กิจวัตรเพื่อจัดกำหนดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้สีและตัวบ่งชี้เวลาว่าง/ไม่ว่างเพื่อแสดงรายการปฏิทินโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคุณ

เมื่อคุณเขียนบางอย่างลงในปฏิทินกระดาษ คุณไม่มีทางเลือกมากนักว่าจะเขียนอย่างไร คุณหยิบดินสอ หรือปากกาของคุณ ถ้าคุณใจกล้าพอ แล้วคุณก็เขียนบางอย่างลงไป ฟังดูง่ายดี

ใน Outlook คุณมีทางเลือก ตัวอย่างเช่น ระหว่างการประชุมและการนัดหมาย หรือระหว่างครั้งเดียวและเกิดซ้ำๆ คุณสามารถทำเครื่องหมายเวลาที่จัดกำหนดการได้เป็นไม่ว่าง ว่าง หรือไม่แน่นอน และถ้าคุณเลือกว่าเมื่อใดจะเป็นเวลาไปเข้าร่วมประชุม Outlook ก็จะเตือนคุณ

เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โปรดอ่านข้อความใน เป้าหมาย และ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ หรือดูในสารบัญ จากนั้นคลิก ถัดไป เพื่อเริ่มต้นบทเรียนแรก

หน้า 1 จาก 17ย้อนกลับถัดไป