หน้า 1 จาก 41ย้อนกลับถัดไป

ใช้กล่องจดหมายเข้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Outlook 2007


ข้อความอีเมล
ควบคุมความยุ่งเหยิงในกล่องจดหมายเข้าของคุณ เรียนรู้วิธีที่คุณลักษณะเดิมและคุณลักษณะใหม่ใน Microsoft Office Outlook 2007 ช่วยคุณให้สามารถใช้งานข้อความในกล่องจดหมายได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและอื่นๆ

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 ชุดและเซสชันการฝึกปฎิบัติ 5 เซสชันสำหรับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้ต้องใช้ Outlook 2007 ในการฝึกปฎิบัติ
  • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียนแต่ละบท โดยไม่มีการเก็บคะแนน
  • บัตรอ้างอิงด่วนจากหลักสูตรที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • ใช้ข้อความของคุณเพื่อจัดกำหนดการงาน จัดการประชุม หรือสร้างที่ติดต่อ
  • ตั้งค่าสถานะข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณเพื่อสร้างรายการที่ต้องทำ
  • โค้ดสีข้อความโดยใช้ป้ายชื่อประเภทที่คุณสร้าง
  • จัดระเบียบข้อความเป็นกลุ่มด้วยโฟลเดอร์
  • ค้นหาข้อความใดๆ อย่างรวดเร็ว

ในขณะที่อีเมลสามารถทำให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเรื่องจริง แต่ปริมาณของข้อความสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วก็เป็นเรื่องจริงด้วยเช่นกัน และจำนวนอีเมลที่มากเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมได้

Outlook 2007 มีคุณลักษณะที่ช่วยคุณควบคุมปริมาณอีเมล ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ และดำเนินการในเวลาและในตำแหน่งที่ต้องการการกระทำ คุณลักษณะเหล่านี้บางอย่างมีใน Outlook มาตลอดและบางอย่างเป็นสิ่งใหม่ในรุ่นนี้ ข่าวดีก็คือคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดยืดหยุ่น ดังนั้นคุณจะสามารถดัดแปลงคุณลักษณะเหล่านี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรของคุณได้

หลักสูตรนี้จะให้ตัวอย่างว่าสิ่งใดพร้อมใช้งานสำหรับคุณ ในขณะที่คุณเรียนรู้ คุณอาจพบว่าคุณเหมาะสมกับบางคุณลักษณะมากกว่าคุณลักษณะอื่น นั่นไม่ใช่เรื่องแปลก เมื่อคุณทราบว่าสิ่งใดใช้การได้สำหรับคุณ คุณจะเห็นว่าไม่ยากเลยที่จะใช้เวลากับกล่องจดหมายเข้าของคุณให้น้อยลง และมีเวลาให้กับเรื่องอื่นๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โปรดอ่านข้อความใน เป้าหมาย และ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ หรือดูในสารบัญ จากนั้นคลิก ถัดไป เพื่อเริ่มต้นบทเรียนแรก

หน้า 1 จาก 41ย้อนกลับถัดไป