การดาวน์โหลดส่วนหัวและข้อความสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3

เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล (บัญชีผู้ใช้อีเมล: ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และที่อยู่อีเมลที่ Outlook ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังบริการอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลใน Outlook ได้โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ) POP3 (POP3: โพรโทคอลที่ใช้กันทั่วไปในการเรียกข้อความอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตอีเมล) คุณสามารถเลือกดาวน์โหลด ส่วนหัวข้อความ (ส่วนหัวข้อความ: ข้อมูลสรุปที่คุณดาวน์โหลดมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อพิจารณาว่าจะดาวน์โหลด คัดลอก หรือลบข้อความทั้งข้อความจากเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ส่วนหัวข้อความจะประกอบด้วยเขตข้อมูลเหล่านี้คือ เรื่อง จาก รับเมื่อ ความสำคัญ สิ่งที่แนบมา และขนาด)อีเมล หรือข้อความทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่แนบมา ตามค่าเริ่มต้น หลังจากข้อความถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล ข้อความนั้นจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยให้หลีกเลี่ยงขีดจำกัดความจุของเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดโดย ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด) หรือบริการอีเมลของคุณ

แสดงฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 อยู่แล้วหรือไม่

บทความนี้ถือว่าคุณได้เพิ่มบัญชีอีเมล POP3 ของคุณลงใน Microsoft Outlook แล้ว

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 3. บนแท็บ อีเมล ในคอลัมน์ ชนิด ให้ค้นหา POP/SMTP

การดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัวจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3 ของคุณก่อนจะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณได้รับข้อความขนาดใหญ่ จากนั้น คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดข้อความทั้งหมด โดยดูจากข้อมูลในส่วนหัว ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังเดินทาง คุณอาจใช้การเชื่อมต่อที่ช้าลง และไม่ต้องการดาวน์โหลดข้อความหรือสิ่งที่แนบขนาดใหญ่

คุณต้องการทำสิ่งใด


ดาวน์โหลดส่วนหัว

ส่วนหัวข้อความไม่มีเนื้อหาของข้อความ คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัวสำหรับข้อความทั้งหมด แล้วเลือกบางข้อความเพื่อดาวน์โหลดทันที การดาวน์โหลดส่วนหัวและเฉพาะข้อความที่คุณต้องการเท่านั้นจะลดเวลาในการเชื่อมต่อได้ หลังจากที่ดาวน์โหลดส่วนหัวแล้ว คุณสามารถเลือกว่า มีข้อความใดที่จะดาวน์โหลดหรือลบออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล

 • ดาวน์โหลดส่วนหัวด้วยตนเอง    
  • บนแท็บ ส่ง/รับ ในกลุ่ม ดาวน์โหลด ให้คลิก ดาวน์โหลดส่วนหัว
 • การดาวน์โหลดส่วนหัวโดยอัตโนมัติ    
 1. บนแท็บ ส่ง/รับ ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่ม ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ
 2. ภายใต้ ชื่อกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่มีบัญชีผู้ใช้ POP3 ของคุณ

 หมายเหตุ    ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างกลุ่ม ส่ง/รับ แบบกำหนดเอง ให้เลือกกลุ่ม บัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

 1. คลิก แก้ไข
 2. ภายใต้ ตัวเลือกโฟลเดอร์ ให้คลิก ดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลส่วนหัวเท่านั้น

 หมายเหตุ    ถ้าคุณมีกลุ่มส่ง/รับมากกว่าหนึ่งบัญชี และคุณต้องการดาวน์โหลดรายการทั้งหมดสำหรับบางบัญชี และเฉพาะส่วนหัวสำหรับบัญชีอื่น ให้สร้างกลุ่มส่ง/รับขึ้นอีกกลุ่มหนึ่ง ในกลุ่มส่ง/รับกลุ่มหนึ่ง ให้รวมเอาบัญชีทั้งหมดที่คุณต้องการดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัว ในอีกกลุ่มหนึ่ง ให้รวมเอาบัญชีที่คุณต้องการดาวน์โหลดรายการทั้งหมด

เมื่อคุณดาวน์โหลดส่วนหัว ตัวบ่งชี้ส่วนหัว จะปรากฏขึ้นกับรายการข้อความ

ส่วนหัวของข้อความ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ทำเครื่องหมายข้อความเพื่อดาวน์โหลดหรือลบ

หลังจากดาวน์โหลดส่วนหัวแล้ว คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้กับส่วนหัวแต่ละรายการ

 • ทำเครื่องหมายข้อความที่จะดาวน์โหลดและเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล
 • ทำเครื่องหมายข้อความที่จะคัดลอก (โดยที่ยังมีสำเนาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์)
 • ลบข้อความออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ดาวน์โหลด

ตามค่าเริ่มต้น หลังจากข้อความถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล ข้อความนั้นจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณคัดลอกข้อความของคุณ สำเนาของข้อความนั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ ทำให้คุณสามารถดาวน์โหลดข้อความนั้นได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เมื่อคุณลบข้อความใน Outlook ข้อความนั้นจะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณและจากเซิร์ฟเวอร์

 • ทำเครื่องหมายส่วนหัวสำหรับข้อความที่จะดาวน์โหลดและลบบนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย    
  • ใน กล่องจดหมายเข้า ให้คลิกขวาที่ส่วนหัว แล้วคลิก ทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลดข้อความ

หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายส่วนหัวเพื่อดาวน์โหลดข้อความ จะมีไอคอนปรากฏขึ้น ไอคอนนั้นบ่งชี้ว่า ในครั้งต่อไปที่มีการส่ง/รับ ข้อความจะถูกดาวน์โหลดแล้วถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล

 • ทำเครื่องหมายส่วนหัวสำหรับข้อความที่จะคัดลอกจากเซิร์ฟเวอร์    
  • ใน กล่องจดหมายเข้า ให้คลิกขวาที่ส่วนหัว แล้วคลิก ทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลดสำเนาข้อความ

ดาวน์โหลดสำเนาข้อความ

หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายส่วนหัวเพื่อดาวน์โหลดสำเนาข้อความแล้ว ไอคอน ทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลดสำเนาข้อความ จะปรากฏขึ้น

ไอคอนนี้บอกให้ทราบว่าครั้งต่อไปที่มีการ ส่ง/รับ จะมีการดาวน์โหลดสำเนาข้อความอีเมลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อความที่จะดาวน์โหลด

 • ทำเครื่องหมายส่วนหัวสำหรับข้อความที่จะถูกลบบนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย    
  • ใน กล่องจดหมายเข้า คลิกรายการที่จะลบ และกด DELETE เครื่องหมาย X สีแดงจะปรากฏและบรรทัดแรกของส่วนหัวจะแสดงด้วยข้อความที่ถูกขีดทับ

 หมายเหตุ    คุณสามารถเลือกลบหลายรายการได้ด้วยการกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คลิกข้อความ จากนั้นให้คลิก DELETE

 หมายเหตุ    คุณสามารถเลือกลบหลายรายการได้ด้วยการกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คลิกข้อความ จากนั้นให้คลิก DELETE

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดข้อความ

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • รับข้อความใหม่ด้วยตนเอง    
  • บนแท็บ ส่ง/รับ ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่ม ส่ง/รับ ชี้ไปที่บัญชีนั้น แล้วคลิก กล่องจดหมายเข้า
 • รับข้อความใหม่โดยอัตโนมัติ    
 1. บนแท็บ ส่ง/รับ ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่ม ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ
 2. ภายใต้ ชื่อกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่มีบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 ของคุณ จากนั้นภายใต้ การตั้งค่าสำหรับชื่อกลุ่ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการให้ ส่ง/รับ โดยอัตโนมัติทุกๆ n นาที แล้วใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 1440

 หมายเหตุ    ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างกลุ่ม ส่ง/รับ แบบกำหนดเอง ให้เลือกกลุ่ม บัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

เซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3 ของคุณจะถูกตรวจสอบ และข้อความใหม่จะถูกดาวน์โหลดตามกำหนดการที่คุณเลือก

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 รายการทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่แนบจะถูกดาวน์โหลด แล้วรายการนั้นจะถูกลบจากเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ให้ดึงเฉพาะส่วนหัว คุณสามารถสลับกลับไปเป็นรายการทั้งหมดได้

 1. บนแท็บ ส่ง/รับ ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่ม ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ
 2. ภายใต้ ชื่อกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่มีบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 ของคุณ

 หมายเหตุ    ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างกลุ่ม ส่ง/รับ แบบกำหนดเองใดๆ ให้เลือกกลุ่ม บัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

 1. คลิก แก้ไข
 2. ภายใต้ ตัวเลือกโฟลเดอร์ ให้เลือก ดาวน์โหลดรายการทั้งรายการรวมทั้งสิ่งที่แนบด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบข้อความบนเซิร์ฟเวอร์อีเมล

ตามค่าเริ่มต้น หลังจากข้อความถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล ข้อความนั้นจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัวข้อความ หรือถ้าคุณเปิดใช้ตัวเลือก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ข้อความนั้นก็จะยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อีเมล

คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดข้อความเพื่อที่จะลบข้อความนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถทำเครื่องหมายที่ส่วนหัวข้อความเพื่อระบุข้อความที่ควรถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกรณีที่คุณสามารถบอกได้ว่าจะลบข้อความได้หรือไม่ โดยดูจากส่วนหัวข้อความนั้นเท่านั้น ส่วน ทำเครื่องหมายข้อความเพื่อดาวน์โหลดหรือลบ ในบทความนี้อธิบายถึงวิธีการทำเครื่องหมายส่วนหัวสำหรับการลบ

หลังจากที่ทำเครื่องหมายส่วนหัวสำหรับการลบแล้ว ให้ทำดังนี้

 1. ลบข้อความออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์    
  • ใน กล่องจดหมายเข้า คลิกรายการที่จะลบ และกด DELETE เครื่องหมาย X สีแดงจะปรากฏและบรรทัดแรกของส่วนหัวจะแสดงเป็นข้อความที่ถูกขีดทับ

 หมายเหตุ    คุณสามารถเลือกลบหลายรายการได้ด้วยการกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คลิกข้อความ จากนั้นให้คลิก DELETE

 1. บนแท็บ ส่ง/รับ ในกลุ่ม เซิร์ฟเวอร์ ให้คลิก ดำเนินการกับส่วนหัวที่ทำเครื่องหมายไว้

เมื่อคุณลบส่วนหัวข้อความ ส่วนหัวนั้นจะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และข้อความทั้งหมดจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือโปรไฟล์อื่นที่คุณใช้จะไม่สามารถเรียกข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ได้อีกต่อไป

 หมายเหตุ    ถ้าคุณย้ายส่วนหัวไปยังโฟลเดอร์อื่น ไม่ว่าย้ายด้วยตนเองหรือโดยใช้กฎ แล้วทำเครื่องหมายที่ส่วนหัว เมื่อคุณคลิก ดำเนินการกับส่วนหัวที่ทำเครื่องหมายไว้ จะไม่มีการดำเนินการกับส่วนหัวนั้น ส่วนหัวใน กล่องจดหมายเข้า เท่านั้นที่จะถูกดำเนินการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010