การสร้าง แสดง หรือลบกลุ่มปฏิทิน

ถ้าคุณมีชุดของปฏิทินที่คุณใช้ดูด้วยกันบ่อยๆ เช่น เพื่อนร่วมงานหรือครอบครัวของคุณ การใช้กลุ่มปฏิทินช่วยให้คุณสามารถดูกำหนดการรวมๆ กันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว กลุ่มปฏิทินยังอาจมี ทรัพยากร (ทรัพยากร: ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการประชุม ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร เปรียบเทียบตารางเวลาของทรัพยากรกับตารางเวลาของคุณ และทำการจองทรัพยากรในปฏิทินของทรัพยากร โดยคุณสามารถเชิญทรัพยากรมายังการประชุมของคุณด้วยวิธีการเดียวกับที่คุณเชิญบุคคลอื่นมาเข้าร่วมการประชุม) ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต หรือ ปฏิทิน SharePoint อีกด้วย

 หมายเหตุ    คุณลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

การสร้างกลุ่มปฏิทิน

คุณสามารถสร้างกลุ่มปฏิทินได้สองวิธีดังต่อไปนี้

การเลือกสมาชิกจาก สมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อ

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก กลุ่มปฏิทิน แล้วคลิก สร้างกลุ่มปฏิทินใหม่
 2. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มปฏิทินใหม่ แล้วคลิก ตกลง
 3. ใต้ สมุดรายชื่อ ให้เลือกสมุดรายชื่อ (สมุดรายชื่อ: ชุดของสมุดรายชื่อที่คุณสามารถใช้เก็บชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรสาร และรายชื่อการแจกจ่าย สมุดรายชื่ออาจประกอบด้วยสมุดรายชื่อส่วนกลาง สมุดรายชื่อ Outlook และสมุดรายชื่อส่วนบุคคล) หรือรายการที่ติดต่อจากกลุ่มที่คุณต้องการเลือกสมาชิก
 4. เรียกดูชื่อหรือพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา และคลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก สมาชิกกลุ่ม ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับปฏิทินแต่ละรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

การสร้างกลุ่มปฏิทินโดยยึดตามปฏิทินที่คุณกำลังดูอยู่

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก กลุ่มปฏิทิน แล้วคลิก บันทึกเป็นกลุ่มปฏิทินใหม่
 2. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มปฏิทินใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 หมายเหตุ 

การเพิ่มปฏิทินในกลุ่มปฏิทิน

เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินลงในกลุ่มปฏิทินที่มีอยู่แล้ว ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากปฏิทินนั้นไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

ถ้าปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่มไม่อยู่ในบานหน้าต่างนำทางของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก เปิดปฏิทิน แล้วคลิกชนิดปฏิทินที่คุณต้องการ
 2. เรียกดูชื่อหรือพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา และคลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก ปฏิทิน ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับปฏิทินแต่ละรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่ม จากนั้นคลิก ตกลง ปฏิทินที่เพิ่มจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์ ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ในบานหน้าต่างนำทาง

 หมายเหตุ    ในมุมมองกำหนดการ คุณสามารถคลิกกล่อง เพิ่มปฏิทิน ที่ด้านล่างของมุมมอง แล้วใส่ชื่อที่คุณต้องการ ปฏิทินจะถูกเพิ่มในโฟลเดอร์ ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ในบานหน้าต่างนำทาง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากปฏิทินจาก ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ   คุณสามารถย้ายสมาชิกของกลุ่มปฏิทินใดๆ ไปยังกลุ่มอื่นได้ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากปฏิทินไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

การดูกลุ่มปฏิทิน

กลุ่มปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

ปฏิทินกลุ่มจะปรากฏขึ้นเคียงข้างกัน หรือปรากฏขึ้นตามตามแนวนอนใน มุมมองกำหนดการ เมื่อต้องการดูปฏิทินในโหมดวางซ้อน ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก วัน สัปดาห์การทำงาน สัปดาห์ หรือ เดือน

ปฏิทินนั้นจะถูกจัดเรียงเคียงข้างกัน

 1. ให้คลิกลูกศร แสดงในโหมดวางซ้อน บนแท็บบนแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการวางซ้อน

 หมายเหตุ 

 • ปฏิทินใดๆ ที่อยู่ในบานหน้าต่างนำทางสามารถดูพร้อมกันกับกลุ่มใดๆ ก็ได้ แม้ว่าจะไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มดังกล่าวก็ตาม คุณยังสามารถดูกลุ่มปฏิทินหลายกลุ่มพร้อมกันได้อีกด้วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินหรือกลุ่มปฏิทินใดๆ ที่คุณต้องการดู
 • คุณสามารถซ่อนไม่ให้เห็นปฏิทินใดๆ โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินนั้นบนบานหน้าต่างนำทาง หรือโดยการคลิก ปิดปฏิทิน บนแท็บของปฏิทินนั้น ซึ่งจะเปลี่ยนเฉพาะปฏิทินที่อยู่ในมุมมองปัจจุบัน โดยจะไม่เอาปฏิทินใดๆ ออกจากกลุ่มปฏิทิน

การลบกลุ่มปฏิทิน

 • ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่กลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก ลบกลุ่ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010