การสร้างบันทึกย่อ

บันทึกย่อเป็นวิธีที่สะดวกในการบันทึกและติดตามข้อมูลปลีกย่อยจำนวนมากที่คุณได้รับมาทุกวัน บันทึกย่อสามารถเก็บข้อมูลแบบข้อความใดๆ ก็ได้ โดยจะเก็บไว้ใน Microsoft Outlook 2010 บนเดสก์ท็อปของคุณ หรือในโฟลเดอร์อื่นในเครื่องพิวเตอร์ของคุณก็ได้

คุณสามารถสร้างบันทึกย่อจากโฟลเดอร์ใน Outlook 2010 โฟลเดอร์ใดก็ได้

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างรายการ แล้วคลิก รายการเพิ่มเติม จากนั้นคลิก บันทึกย่อ

แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการสร้างบันทึกย่อ ให้กด Ctrl+Shift+N

  1. พิมพ์ข้อความของบันทึกย่อ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่คุณทำกับบันทึกย่อจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ
  2. เมื่อต้องการปิดบันทึกย่อ ให้คลิกไอคอนบันทึกย่อ ภาพไอคอน ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่างบันทึกย่อ จากนั้นคลิก ปิด

คุณสามารถเปิดบันทึกย่อทิ้งไว้ในขณะที่คุณทำงานอยู่ได้ และสามารถลากไปที่ตำแหน่งใดๆ บนหน้าจอของคุณก็ได้เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการคัดลอกบันทึกย่อไปยังเดสก์ท็อปของคุณ ให้ลากบันทึกย่อจากโฟลเดอร์ บันทึกย่อ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

เมื่อต้องการอ่านหรือทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อ ให้คลิกสองครั้งที่บันทึกย่อในโฟลเดอร์ บันทึกย่อ เพื่อเปิดบันทึกย่อนั้น คุณสามารถ กำหนดบันทึกย่อเอง เพื่อให้สามารถค้นหาและจัดระเบียบบันทึกย่อได้ง่ายขึ้นได้

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเชื่อมโยงบันทึกย่อกับรายการ Outlook ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ หรือรายการปฏิทิน ให้กำหนดประเภทสี (ประเภทสี: สีที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับคำสำคัญหรือวลี เพื่อช่วยในการเรียงลำดับ จัดกลุ่ม หรือติดตามรายการ เช่น ข้อความ งาน ที่ติดต่อ หรือการนัดหมาย)ให้กับบันทึกย่อนั้นๆ

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010