การแนบแฟ้มหรือรายการไปกับข้อความอีเมล

แนบแฟ้มไปกับข้อความ

  1. ในข้อความที่เปิดอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบแฟ้ม
  2. เรียกดูและคลิกแฟ้มที่คุณต้องการแนบ แล้วคลิก แทรก

ถ้าคุณไม่เห็นแฟ้มที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่เหมาะสม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า All Files (*.*) ถูกเลือกในกล่อง ชนิดแฟ้ม และ Windows Explorer ถูกกำหนดค่าเป็น แสดงนามสกุลของชื่อแฟ้ม

 เคล็ดลับ   คุณสามารถแนบแฟ้มโดยใช้แท็บ แทรก ของข้อความที่เปิดอยู่ หรือลากแฟ้มจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วปล่อยลงบนข้อความอีเมลที่เปิดอยู่

แนบรายการ Outlook ไปกับข้อความ

คุณสามารถแนบรายการ (รายการ: รายการเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เก็บข้อมูลใน Outlook (ทำหน้าที่เหมือนแฟ้มในโปรแกรมอื่น) ซึ่งรายการจะรวมถึงข้อความอีเมล การนัดหมาย ที่ติดต่อ งาน รายการบันทึกรายวัน บันทึกย่อ รายการที่ประกาศ และเอกสาร)ของ Outlook เช่น ข้อความอีเมลอื่นๆ งาน ที่ติดต่อ หรือรายการปฏิทิน ลงในข้อความได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการส่งต่อรายการหรือข้อความจำนวนมาก

  1. ในข้อความที่เปิดอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบแฟ้ม
  2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก ข้อความจดหมาย
  3. คลิกชนิดของรายการ Outlook ที่คุณต้องการแนบ ถ้าคุณคลิก รายการ Outlook อื่น ให้เรียกดูรายการโฟลเดอร์ของคุณเพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่มีรายการที่คุณต้องการ ในชุดรายการภายใต้กลุ่ม รายการ ให้คลิกรายการที่คุณต้องการแนบ
  4. ภายใต้ แทรกเป็น ให้เลือก สิ่งที่แนบมา

 เคล็ดลับ   คุณสามารถแนบรายการโดยใช้แท็บ แทรก ของข้อความที่เปิดอยู่ หรือลากรายการจากโฟลเดอร์ Outlook แล้วปล่อยลงบนข้อความอีเมลที่เปิดอยู่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010