การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออก

ใน Microsoft Outlook 2010 คุณสามารถตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออกสำหรับรายการต่างๆ รวมทั้งข้อความอีเมล การนัดหมาย และที่ติดต่อได้

การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนสำหรับการนัดหมายและการประชุมในปฏิทินออก

สำหรับการนัดหมาย หรือการประชุมใหม่ทั้งหมดที่คุณจะสร้าง

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage แล้วคลิก ตัวเลือก
  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Outlook ให้คลิก ปฏิทิน
  3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่ทั้งหมด ภายใต้ ตัวเลือกปฏิทิน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือนเริ่มต้น
  4. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่ระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏ

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมที่มีอยู่แล้ว (ที่คุณหรือผู้อื่นได้สร้างขึ้น)

  1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม

 หมายเหตุ   ถ้ากล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ปรากฏขึ้น คุณต้องตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่คุณเปิดหรือเหตุการณ์ทั้งหมดในชุด คลิก เปิดเหตุการณ์นี้ หรือ เปิดชุดเหตุการณ์ แล้วคลิก ตกลง

  1. บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ในรายการแบบหล่นลง ตัวเตือน ให้เลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น เมื่อต้องการปิดตัวเตือน ให้เลือก ไม่มี

 หมายเหตุ   สำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เวลาตัวเตือนเริ่มต้นคือ 18 ชั่วโมงล่วงหน้า ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวันทั้งหมดที่คุณสร้างได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเวลาตัวเตือนในการนัดหมายแต่ละการนัดหมายทีละรายการได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออกสำหรับข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงาน

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก รูปปุ่ม ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

 เคล็ดลับ   คุณสามารถกำหนดค่าสถานะของข้อความอีเมลให้เป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วได้โดยใช้ตัวเตือน ให้คลิกขวาที่คอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ในรายการข้อความ หรือถ้าคุณเปิดข้อความอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก รูปปุ่ม ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่วันและเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น
  2. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010