การแสดงหรือเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

บทความนี้จะอธิบายวิธีการตรวจทานและเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณกำหนดค่าไว้ใน Microsoft Office Outlook 2007 การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด) ของคุณ หรือถ้าชื่อของเซิร์ฟเวอร์จดหมายหรือการตั้งค่าความปลอดภัยเปลี่ยนไป หรือเมื่อคุณต้องการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ด้วยตัวเองเพิ่มเติม

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่ ให้ไปตามการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด


ตรวจทานหรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange

 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

แสดงคำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ 'วิธีใช้' ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู 'วิธีใช้' ใน Outlook Express มื่อต้องการความช่วยเหลือ

 1. เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปลี่ยน

ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติโดยยึดตามข้อมูลประจำตัวในเครือข่าย Microsoft Windows ของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดโหมด Cached Exchange ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange

แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด Cached Exchange

เมื่อคุณใช้โหมด Cached Exchange สำเนาของกล่องจดหมายของคุณจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำเนานี้จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกับ Exchange อยู่บ่อยครั้งและช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดโหมด Cached Exchange อาจเป็นเพราะสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 1. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม
 2. คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้
  • บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ บัญชีผู้ใช้ Exchange ให้พิมพ์ชื่อที่จะช่วยคุณระบุบัญชีผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ทำงานของฉัน
  • บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ เมื่อเริ่มต้น ให้คลิกว่าคุณต้องการระบุสถานะการเชื่อมต่ออย่างไรเมื่อ Outlook เริ่มขึ้น
  • บนแท็บ ขั้นสูง คุณสามารถระบุกล่องจดหมาย Exchange ที่จะเปิดเพิ่มเติมได้ คุณสามารถใช้วิธีนี้ ถ้าบุคคลอื่นอนุญาตให้คุณเข้าถึงโฟลเดอร์ Exchange บางโฟลเดอร์ของเขา หรือมีคนมอบสิทธิ์การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ให้คุณ
  • เมื่อต้องการลดขนาดแฟ้ม .ost ของคุณ บนแท็บ ขั้นสูง ให้คลิก การตั้งค่าแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ แล้วคลิก กระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้
  • การตั้งค่าความปลอดภัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้บนแท็บ ความปลอดภัย คุณไม่ควรปรับการตั้งค่าเหล่านี้เว้นแต่ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณจะแนะนำให้คุณทำเช่นนั้น
  • เมื่อต้องการเปิด Outlook Anywhere บนแท็บ การเชื่อมต่อ ภายใต้ Outlook Anywhere ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange โดยใช้ HTTPจากนั้นคลิก การตั้งค่า Exchange Proxy สำหรับการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook Anywhere ให้ค้นหาในส่วน ดูเพิ่มเติม
  • คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าจดหมายระยะไกลได้บนแท็บ จดหมายระยะไกล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ตรวจทานหรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ POP3, IMAP หรือ HTTP

ในส่วนนี้


เปลี่ยนลักษณะที่ชื่อของคุณจะปรากฏให้ผู้อื่นเห็น

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

แสดงคำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ 'วิธีใช้' ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู 'วิธีใช้' ใน Outlook Express มื่อต้องการความช่วยเหลือ

 1. คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยน
 2. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้พิมพ์ชื่อของคุณในลักษณะที่คุณต้องการให้ปรากฏแก่ผู้อื่น

กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้อีเมล

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

เมื่อต้องการทำให้ระบบของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ คุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ

ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา ซึ่งรวมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดาจะไม่รวมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา: Y6dh!et5 รหัสผ่านแบบไม่เข้มงวด: House27 รหัสผ่านควรมีความยาวอย่างน้อย 8 อักขระ วลีรหัสผ่านที่ใช้อักขระ 14 ตัวขึ้นไปจะดีกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยรหัสผ่านแบบเข้มงวด (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

 หมายเหตุ   เปลี่ยนรหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน Outlook หลังจากที่คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณในการเปลี่ยนรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

แสดงคำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู วิธีใช้ ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 1. เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยน
 2. ภายใต้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณจัดให้หรือรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเอง

กล่องโต้ตอบเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้อีเมล

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน

 หมายเหตุ   คุณมีตัวเลือกที่จะให้ Outlook จำรหัสผ่านของคุณด้วยการพิมพ์รหัสผ่านลงในช่อง รหัสผ่าน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ บัญชีผู้ใช้ของคุณจะมีความเสี่ยงที่ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณจะเข้ามาใช้ได้

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณ

บางครั้ง ชื่อโดเมนของอีเมลอาจเปลี่ยนไปได้ซึ่งหมายความว่าคนที่มีที่อยู่อีเมล someone@example.com อาจต้องเปลี่ยน example.com เป็นโดเมนใหม่ตามที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระบุ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณคือ krittiya@contoso.com ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ Contoso, Ltd. แจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะรวมกิจการกับอีกบริษัทหนึ่งและจะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณเป็น krittiya@example.com

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

แสดงคำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู วิธีใช้ ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 1. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ซึ่งผู้ดูแลระบบอีเมลหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณกำหนดให้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้รวมชื่อผู้ใช้ @ ชื่อโดเมน เข้าไป ตัวอย่างเช่น krittiya@example.comกล่องโต้ตอบเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม
 3. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ ข้อมูลของผู้ใช้รายอื่น ถ้าคุณระบุที่อยู่อีเมลไว้ในกล่อง ที่อยู่อีเมลตอบกลับ แล้ว ควรตรวจดูให้แน่ใจว่ายังคงถูกต้อง ถ้าคุณปล่อยให้กล่อง ที่อยู่อีเมลตอบกลับ ว่างไว้ เมื่อผู้อื่นตอบกลับอีเมลของคุณ ก็จะใช้ที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในขั้นที่ 2

เปลี่ยนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ

ในกรณีที่พบได้ยาก เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเชื่อมต่อเพื่อรับและส่งอีเมลอาจเปลี่ยนไป

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเซิร์ฟเวอร์เอีเมล POP3 (POP3: โพรโทคอลที่ใช้กันทั่วไปในการเรียกข้อความอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตอีเมล) และ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): โพรโทคอลที่ใช้กันทั่วไปในการส่งข้อความอีเมลทางอินเทอร์เน็ต) ปัจจุบันของคุณคือ incoming.example.com และ smtp.example.com ISP ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบว่าได้ปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์เสร็จสมบูรณ์และจะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3 ของคุณเป็น mail.example.com

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

แสดงคำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู วิธีใช้ ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 1. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปลี่ยน

แท็บอีเมลในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 1. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ในกล่องรายการ ชนิดบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก POP3, IMAP หรือ HTTP

 เคล็ดลับ   ISP ของคุณสามารถบอกชนิดบัญชีผู้ใช้ที่คุณมี แต่ POP3 เป็นชนิดปกติทั่วไป

กล่องโต้ตอบเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้อีเมล

 1. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณจัดให้ ซึ่งบ่อยครั้งจะใช้ mail. ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.example.com
 2. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณจัดให้ ซึ่งบ่อยครั้งจะใช้ smtp. ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น smtp.example.com

ตั้งค่าเพิ่มเติม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

แสดงคำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู วิธีใช้ ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 1. เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยน
 2. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม จากนั้นคุณจึงจะสามารถเปลี่ยนค่าต่อไปนี้ได้
  • บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ บัญชีผู้ใช้จดหมาย ให้พิมพ์ชื่อที่จะช่วยคุณระบุบัญชีผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น อีเมล ISP ที่บ้านของฉัน
  • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะลบรายการออกไปเมื่อไร ภายใต้ ตัวเลือกการกำจัดข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กําจัดรายการเมื่อมีการสลับโฟลเดอร์ในขณะออนไลน์
  • บนแท็บ โฟลเดอร์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้บันทึกจดหมายที่คุณส่งจากบัญชีผู้ใช้นี้ไว้ที่ใด
  • บนแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก คุณสามารถระบุได้ว่าเซิร์ฟเวอร์จดหมาย SMTP ขาออกต้องมีการรับรองความถูกต้องหรือไม่ ซึ่งมักจำเป็นเสมอถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณอนุญาตให้คุณส่งข้อความอีเมลผ่านบัญชีผู้ใช้อีเมลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยตรง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการส่งข้อความอีเมลด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่บ้าน แต่คุณไม่ได้อยู่บ้านและเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานของคุณ

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล

 • แท็บ การเชื่อมต่อ คือตำแหน่งที่คุณสามารถกำหนดค่าว่าจะให้ Outlook เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายอย่างไร
 • ถ้าคุณได้รับคำแนะนำจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณให้เปลี่ยนหมายเลขพอร์ตหรือวิธีการเข้ารหัสลับที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณใช้ คุณก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบนแท็บ ขั้นสูง ได้

แท็บขั้นสูงในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007