การเลือกหลายรายการ

หมายเหตุ   การเปลี่ยนมุมมอง (มุมมอง: มุมมองจะทำให้คุณสามารถดูข้อมูลเดียวกันในโฟลเดอร์โดยมีการจัดเรียงและการจัดรูปแบบในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้จะมีมุมมองมาตรฐานอยู่ในแต่ละโฟลเดอร์ คุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองได้ด้วย)สำหรับรายการจะทำให้เลือกรายการเฉพาะได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเลือกข้อความทั้งหมดที่มีหัวเรื่องเดียวกัน ในโฟลเดอร์ที่มีข้อความเหล่านั้น บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ จัดเรียงตาม จากนั้นให้คลิก เรื่อง เลือกข้อความที่คุณต้องการจากมุมมอง

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook