การกู้คืนรายการที่ถูกลบ

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แสดงกู้คืนรายการหรือโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 1. บนเมนู ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ (รายการโฟลเดอร์: รายการโฟลเดอร์จะแสดงโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ย่อย ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากโฟลเดอร์ ถ้าไม่ปรากฏรายการโฟลเดอร์ บนเมนู 'ไปที่' ให้คลิก 'รายการโฟลเดอร์') จากนั้นใน บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ด้านซ้ายของหน้าต่าง Outlook ที่มีบานหน้าต่างต่างๆ เช่น บานหน้าต่างทางลัด หรือบานหน้าต่างจดหมาย รวมทั้งมีทางลัดหรือโฟลเดอร์อยู่ในแต่ละบานหน้าต่าง ให้คลิกโฟลเดอร์เมื่อต้องการแสดงรายการในโฟลเดอร์) ให้คลิก รายการที่ถูกลบ
 2. เลือกรายการที่คุณต้องการกู้คืน
 3. คลิกขวาที่ส่วนที่เลือก แล้วคลิก ย้ายไปโฟลเดอร์ บนเมนูทางลัด

 4. ในรายการ ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายรายการไป

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการกู้คืนรายการที่ถูกลบอย่างรวดเร็ว ให้ลากรายการจากโฟลเดอร์ Deleted Items ไปไว้ในโฟลเดอร์อื่นๆ
 • ถ้าคุณกู้คืนงานที่ถูกลบซึ่งคุณได้กำหนดให้กับบุคคลอื่นแล้ว และคุณยังรับรายงานสถานะสำหรับงานนั้นอยู่ คุณก็จะไม่ได้รับรายงานสถานะสำหรับงานนั้นในคราวต่อไปอีก

แสดงการกู้คืนรายการหรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบโดยถาวรแล้ว

 1. บนเมนู ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ (รายการโฟลเดอร์: รายการโฟลเดอร์จะแสดงโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ย่อย ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากโฟลเดอร์ ถ้าไม่ปรากฏรายการโฟลเดอร์ บนเมนู 'ไปที่' ให้คลิก 'รายการโฟลเดอร์') จากนั้นใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รายการที่ถูกลบ
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กู้คืนรายการที่ถูกลบ
 3. ในรายการ ให้คลิกโฟลเดอร์หรือรายการที่คุณต้องการกู้คืน แล้วคลิกไอคอน กู้คืนรายการที่เลือก ไอคอนกู้คืนรายการที่เลือก

  รายการนั้นจะได้รับการกู้คืนและบันทึกลงในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

หมายเหตุ

 • คุณลักษณะนี้กำหนดให้คุณต้องใช้บัญชีอีเมล Microsoft Exchange Server นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดการใช้งานคุณลักษณะนี้บน Microsoft Exchange Server รุ่น 5.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • บางรายการหรือโฟลเดอร์อาจไม่สามารถถูกกู้คืนได้ เพราะผู้ดูแลระบบของคุณได้ตั้งค่าระยะเวลาที่จะเก็บรายการที่ถูกลบไว้บนเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ Public Folder วันหมดอายุจะมีผลเหนือระยะเวลาที่ผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าไว้
 • ถ้าคุณทำงานแบบออฟไลน์เป็นหลัก คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบกล่องจดหมายของคุณบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อกู้คืนรายการที่ถูกลบ
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook