การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎ

แสดงกฎที่ฉันสร้างไม่ทำงาน

แสดงเมื่อฉันทำงานกับส่วนหัวของจดหมาย กฎของฉันไม่ทำงาน

คุณไม่สามารถตั้งค่ากฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย)ให้ใช้กับส่วนหัวของจดหมายระยะไกลได้ ถ้าคุณต้องการใช้กฎขณะที่กำลังทำงานแบบออฟไลน์ คุณจะต้องดาวน์โหลดข้อความมาทั้งข้อความ

แสดงกฎของฉันถูกนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้อีเมลทั้งหมดของฉันใน กล่องขาเข้า นี้ แต่ฉันต้องการจะใช้กับบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

เมื่อคุณสร้างกฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย)ขึ้น กฎจะถูกนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้อีเมล (บัญชีผู้ใช้อีเมล: ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และที่อยู่อีเมลที่ Outlook ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังบริการอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลใน Outlook ได้โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ)ทั้งหมดของคุณใน กล่องขาเข้า ที่ใช้งานอยู่ เมื่อต้องการนำกฎไปใช้กับบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียว ให้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎและใช้เงื่อนไข ผ่านบัญชีผู้ใช้ตามที่ระบุ

แสดงวิธีการ

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ด้านซ้ายของหน้าต่าง Outlook ที่มีบานหน้าต่างต่างๆ เช่น บานหน้าต่างทางลัด หรือบานหน้าต่างจดหมาย รวมทั้งมีทางลัดหรือโฟลเดอร์อยู่ในแต่ละบานหน้าต่าง ให้คลิกโฟลเดอร์เมื่อต้องการแสดงรายการในโฟลเดอร์) ให้คลิก จดหมาย
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน
 3. ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี ในรายการ ใช้ค่าการเปลี่ยนแปลงกับโฟลเดอร์นี้ ให้คลิก กล่องขาเข้า ที่คุณต้องการ
 4. ในรายการของกฎ ให้คลิกกฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย)ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 5. คลิก เปลี่ยนกฎ แล้วคลิก แก้ไขการตั้งค่ากฎ
 6. ทำตามคำแนะนำที่เหลือในตัวช่วยสร้างกฎ

แสดงกฎที่จะใช้ย้ายข้อความอีเมลจากรายชื่อการแจกจ่ายไม่ทำงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางของข้อความอีเมลที่ส่งไปยังกลุ่มการแจกจ่าย ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้กำหนดเงื่อนไขเป็น ส่งถึงบุคคลทั่วไปหรือรายชื่อการแจกจ่าย ถ้ากำหนดเงื่อนไขเป็น ส่งจากบุคคลทั่วไปหรือรายชื่อการแจกจ่าย จะไม่มีการย้ายข้อความอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ

แสดงฉันได้สร้างกฎขึ้น แต่ฉันไม่เห็นกฎของฉันในกล่องขาเข้าอื่นๆ ของฉัน

กฎที่คุณสร้างขึ้นถูกนำไปใช้กับ กล่องขาเข้า ที่คุณกำลังใช้งานอยู่เท่านั้น เมื่อต้องการใช้กฎกับกล่องขาเข้าอื่น คุณจะต้องคัดลอกกฎไปยังกล่องขาเข้านั้น

แสดงวิธีการ

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ด้านซ้ายของหน้าต่าง Outlook ที่มีบานหน้าต่างต่างๆ เช่น บานหน้าต่างทางลัด หรือบานหน้าต่างจดหมาย รวมทั้งมีทางลัดหรือโฟลเดอร์อยู่ในแต่ละบานหน้าต่าง ให้คลิกโฟลเดอร์เมื่อต้องการแสดงรายการในโฟลเดอร์) ให้คลิก จดหมาย
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน
 3. ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมล (บัญชีผู้ใช้อีเมล: ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และที่อยู่อีเมลที่ Outlook ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังบริการอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลใน Outlook ได้โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ)มากกว่าหนึ่งบัญชี ในรายการ ใช้ค่าการเปลี่ยนแปลงกับโฟลเดอร์นี้ ให้คลิก กล่องขาเข้า ที่คุณต้องการ
 4. ในรายการของกฎ ให้คลิกกฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย)ที่คุณต้องการคัดลอก
 5. คลิก คัดลอก
 6. ในรายการ โฟลเดอร์ ให้คลิก กล่องขาเข้า ที่คุณต้องการคัดลอกกฎไป แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ  ถ้าคุณคัดลอกกฎที่มีอยู่แล้วซึ่งถูกเปิดใช้งานอยู่ใน กล่องขาเข้า เดียวกัน สำเนาของกฎจะถูกปิดการทำงาน

แสดงกล่องกาเครื่องหมาย สร้างกฎนี้สำหรับบัญชีทั้งหมด ไม่สามารถใช้ได้ แม้ว่าฉันจะมีบัญชีผู้ใช้อีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชีก็ตาม

ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณมีและขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบัญชีผู้ใช้มี กล่องขาเข้า ของแต่ละบัญชีหรือไม่ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีบัญชีผู้ใช้ IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): มีความแตกต่างจากอินเทอร์เน็ตอีเมลโพรโทคอล เช่น POP3 โดย IMAP จะสร้างโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บ/จัดระเบียบข้อความเพื่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถเรียกข้อมูลได้ คุณจะสามารถอ่านได้เฉพาะส่วนหัวของข้อความเท่านั้น จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกข้อความที่ต้องการดาวน์โหลด) สองบัญชีขึ้นไป หรือมีบัญชีผู้ใช้ IMAP เพิ่มเติมจากบัญชีผู้ใช้ Exchange หรือ POP3 (POP3: โพรโทคอลที่ใช้กันทั่วไปในการเรียกข้อความอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตอีเมล) ใดๆ

แสดงฉันหากฎที่ฉันสร้างไว้ไม่พบ

คุณได้ปรับรุ่นกฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย)ของคุณให้เป็นกฎที่ใช้กับ Microsoft Office Outlook 2003 แต่ในขณะนี้คุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้าอยู่ และ Outlook รุ่นก่อนหน้าจะแสดงเฉพาะชื่อกฎ Office Outlook 2003 ของคุณเท่านั้น โดยไม่มีคำอธิบาย นอกจากนี้ กฎจะไม่ทำงานถ้าไม่ได้ถูกเรียกใช้งานจากเซิร์ฟเวอร์ (กฎ "ที่มีพื้นฐานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์")

แสดงฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดระบุว่า กฎบางข้อถูกปิดการใช้งานเพราะไม่สามารถอัปโหลดกฎเหล่านั้นไปยัง Exchange Server ได้

เนื้อที่สำหรับกฎของคุณจำกัดไว้ที่ 32 กิโลไบต์ ถ้ากฎทั้งหมดของคุณมีขนาดรวมกันเกินขีดจำกัดนี้ บางกฎอาจถูกปิดการใช้งาน

เมื่อต้องการลดขนาดของกฎของคุณ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

แสดงชื่อกฎของฉันมีคำว่า "ถูกเปลี่ยนแปลง" หรือ "ล้มเหลว"

ถ้าคุณเห็นคำว่า "ถูกเปลี่ยนแปลง" ในชื่อกฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย)ของคุณ นั่นหมายความว่า Outlook ได้ปรับเปลี่ยนข้อยกเว้นในกฎของคุณเพื่อให้เหมาะกับการกระทำและเงื่อนไขที่ได้รับการสนับสนุน

ถ้าคุณเห็นคำว่า "ล้มเหลว" ในชื่อกฎของคุณ นั่นหมายความว่า Outlook ไม่สามารถนำเข้ากฎของคุณมาทั้งหมดได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของความล้มเหลวในการนำเข้าคือ กฎมีความซับซ้อนมากเกินไป ตัวอย่างเช่น กฎมีเงื่อนไขมากเกินไป คุณควรจะตรวจสอบและปรับเปลี่ยนกฎเหล่านี้ด้วยตนเอง

แสดงวิธีการ

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ด้านซ้ายของหน้าต่าง Outlook ที่มีบานหน้าต่างต่างๆ เช่น บานหน้าต่างทางลัด หรือบานหน้าต่างจดหมาย รวมทั้งมีทางลัดหรือโฟลเดอร์อยู่ในแต่ละบานหน้าต่าง ให้คลิกโฟลเดอร์เมื่อต้องการแสดงรายการในโฟลเดอร์) ให้คลิก จดหมาย
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน
 3. ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี ในรายการ ใช้ค่าการเปลี่ยนแปลงกับโฟลเดอร์นี้ ให้คลิก กล่องขาเข้า ที่คุณต้องการ
 4. ในรายการของกฎ ให้คลิกกฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย)ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงเปลี่ยนเงื่อนไข การกระทำ หรือ ข้อยกเว้น

  1. คลิก เปลี่ยนกฎ แล้วคลิก แก้ไขการตั้งค่ากฎ
  2. ทำตามคำแนะนำที่เหลือในตัวช่วยสร้างกฎ

  แสดงเปลี่ยนชื่อกฎ

  1. คลิก เปลี่ยนกฎ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อกฎ

  2. ในกล่อง ชื่อกฎใหม่ ให้พิมพ์ชื่อ

แสดงชื่อกฎของฉันมีคำว่า "เฉพาะไคลเอ็นต์"

คุณได้สร้างกฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย)ให้กระทำการอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้

 • พิมพ์กฎ
 • กำหนดกฎให้กับประเภท ประเภท
 • ตอบกลับโดยใช้ แม่แบบที่ระบุ
 • ตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับ การกระทำในจำนวนวันที่กำหนด
 • ตั้งค่าสถานะสีให้ข้อความ
 • เล่น เสียง
 • เรียกใช้ สคริปต์
 • เริ่ม โปรแกรมประยุกต์
 • ทำเครื่องหมายว่า สำคัญ
 • เปลี่ยนเป็นส่งไปยัง บุคคลทั่วไปหรือรายชื่อการแจกจ่าย
 • ให้เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับโดยใช้ ข้อความที่ระบุ
 • แสดง ข้อความที่ระบุ ในหน้าต่างการแจ้งเตือนรายการใหม่
 • แสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎสำหรับไคลเอ็นต์เท่านั้น มีอยู่ในวิธีใช้ Outlook

แสดงปุ่ม เปลี่ยนกฎ ของฉันไม่สามารถใช้งานได้

คุณได้สร้างกฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย)ที่มีการกระทำ เปลี่ยนเป็นส่งไปยังบุคคลทั่วไปหรือรายชื่อการแจกจ่าย กฎนี้สามารถใช้งานกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server และการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงกฎ ให้สลับการทำงานไปที่บัญชีผู้ใช้ Exchange Server แล้วคลิก เปลี่ยนกฎ

แสดงฉันไม่สามารถจบการทำงานของตัวช่วยสร้างกฎได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากถูกขอให้ระบุค่า

หลายขั้นตอนของกระบวนการสร้างกฎ คุณจะต้องระบุเงื่อนไข การกระทำ หรือข้อยกเว้น ซึ่งบางรายการจะต้องมีการระบุค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ คุณจะต้องระบุชื่อของโฟลเดอร์ที่จะย้ายข้อความไป เมื่อต้องการระบุค่า ให้คลิกข้อความที่ถูกขีดเส้นใต้ในกล่อง แก้ไขคำอธิบายกฎ ของตัวช่วยสร้างกฎ หลังจากที่คุณตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นในขั้นตอนต่อๆ มา ของตัวช่วยสร้างกฎได้

แสดงกล่องโต้ตอบ การแจ้งเตือนรายการใหม่ ไม่แสดงในเวลาที่สมควร

คุณอาจเปิดกล่องโต้ตอบ การแจ้งเตือนรายการใหม่ อยู่แล้ว อินสแตนซ์ของกล่องโต้ตอบจะสามารถเปิดขึ้นได้ครั้งละหนึ่งอินสแตนซ์เท่านั้น เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ให้สลับไปยังกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก ปิด

แสดงฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่ากฎของฉันอยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม

กฎของคุณเสียหาย คุณต้องลบและสร้างกฎทั้งหมดขึ้นใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ออกจาก Microsoft Outlook
 2. ค้นหาแฟ้ม Outlook ที่เรียกใช้งานได้ นั่นคือ Outlook.exe และจดเส้นทางไปยัง Outlook.exe ตัวอย่างเช่น เส้นทางอาจเป็น C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Outlook.exe
 3. คลิก เริ่ม (Start) แล้วคลิก เรียกใช้ (Run)
 4. ในกล่อง เปิด (Open) ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มซึ่งคุณได้จดบันทึกไว้แล้วในขั้นตอนที่ 2 รวมทั้งชื่อแฟ้ม กด SPACEBAR หนึ่งครั้ง แล้วพิมพ์เครื่องหมายทับ (/) ตามด้วย Cleanrules

  คำสั่งที่คุณพิมพ์ในกล่อง เปิด (Open) ควรมีลักษณะดังนี้

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Outlook.exe" /Cleanrules

  หมายเหตุ  เส้นทางที่มีช่องว่างระหว่างคำจะต้องล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ (") และเทียบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 5. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่ง ให้คลิก ตกลง
 6. ถ้าจำเป็น ให้เลือกส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ที่มีกฎอยู่
 7. เริ่มโปรแกรม Outlook แล้วสร้างกฎของคุณขึ้นใหม่

แสดงฉันได้รับข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถเรียกกฎบางข้อของฉันโดยสมบูรณ์ได้

คุณพยายามนำเข้า กฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย) จากผู้ช่วยกล่องขาเข้าที่มีเงื่อนไขและข้อยกเว้นหลายข้อ ตัวช่วยสร้างกฎไม่สามารถจดจำกฎที่มีความซับซ้อนมากเกินไปได้ ถ้าต้องการสร้างกฎใหม่ คุณจะต้องทำให้กฎมีความซับซ้อนน้อยลงโดยการเอาเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นบางข้อออกไป

แสดงฉันเลือกชุดของกฎที่จะนำเข้าไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณได้นำเข้าชุดที่ไม่ถูกต้องของ กฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย) คุณสามารถที่จะนำเข้าสำเนาสำรองของกฎหรือสร้างกฎขึ้นมาใหม่ด้วยตนเองได้

 1. ลบกฎที่ไม่ถูกต้อง
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แสดงนำเข้าสำเนาสำรองของกฎ

เมื่อคุณนำเข้ากฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย) กฎจะถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนท้ายของรายการของกฎ คุณสามารถนำเข้ากฎได้เพียงครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น เมื่อคุณส่งออกกฎ กฎจะถูกบันทึกในแฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น .rwz

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ด้านซ้ายของหน้าต่าง Outlook ที่มีบานหน้าต่างต่างๆ เช่น บานหน้าต่างทางลัด หรือบานหน้าต่างจดหมาย รวมทั้งมีทางลัดหรือโฟลเดอร์อยู่ในแต่ละบานหน้าต่าง ให้คลิกโฟลเดอร์เมื่อต้องการแสดงรายการในโฟลเดอร์) ให้คลิก จดหมาย
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน
 3. ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมล (บัญชีผู้ใช้อีเมล: ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และที่อยู่อีเมลที่ Outlook ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังบริการอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลใน Outlook ได้โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ)มากกว่าหนึ่งบัญชี ในรายการ ใช้ค่าการเปลี่ยนแปลงกับโฟลเดอร์นี้ ให้คลิก กล่องขาเข้า ที่คุณต้องการ
 4. คลิก ตัวเลือก
 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แสดง นำเข้ากฎ

  1. ให้คลิก นำเข้ากฎ
  2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์เส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับชุดของกฎที่คุณต้องการนำเข้า
  3. ถ้าคุณต้องการนำเข้าแฟ้มที่มีกฎอื่นๆ นอกเหนือจากกฎของ Office Outlook 2003 ให้คลิกที่ชนิดแฟ้มในรายการ ชนิดแฟ้ม
  4. คลิก เปิด

  แสดงส่งออกกฎ

  1. ให้คลิก ส่งออกกฎ
  2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์เส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับชุดของกฎที่คุณต้องการส่งออก
  3. ถ้าคุณต้องการส่งออกแฟ้มซึ่งมีเฉพาะกฎที่เข้ากันได้กับ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้า ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก กฎจากตัวช่วยสร้างกฎที่ใช้ได้กับ Outlook 2002, กฎจากตัวช่วยสร้างกฎที่ใช้ได้กับ Outlook 2000 หรือ กฎจากตัวช่วยสร้างกฎที่ใช้ได้กับ Outlook 98
  4. คลิก บันทึก

แสดงสร้างกฎของคุณใหม่

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ด้านซ้ายของหน้าต่าง Outlook ที่มีบานหน้าต่างต่างๆ เช่น บานหน้าต่างทางลัด หรือบานหน้าต่างจดหมาย รวมทั้งมีทางลัดหรือโฟลเดอร์อยู่ในแต่ละบานหน้าต่าง ให้คลิกโฟลเดอร์เมื่อต้องการแสดงรายการในโฟลเดอร์) ให้คลิก จดหมาย
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน
 3. ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมล (บัญชีผู้ใช้อีเมล: ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และที่อยู่อีเมลที่ Outlook ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังบริการอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลใน Outlook ได้โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ)มากกว่าหนึ่งบัญชี ในรายการ ใช้ค่าการเปลี่ยนแปลงกับโฟลเดอร์นี้ ให้คลิก กล่องขาเข้า ที่คุณต้องการ
 4. คลิก สร้างกฎ
 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิก เริ่มสร้างกฎจากแม่แบบ
  • คลิก เริ่มต้นจากกฎที่ว่างเปล่า

  หมายเหตุ  คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ในการสร้างกฎ (กฎ: การกระทำอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งการกระทำขึ้นไปที่ดำเนินการบนข้อความอีเมลและการเรียกประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้กฎยังถูกอ้างถึงเป็นตัวกรองอีกด้วย)สำหรับโฟลเดอร์สาธารณะ (โฟลเดอร์สาธารณะ: โฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์สาธารณะที่บุคคลต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เช่น ข้อมูลงาน การสนทนา รายชื่อที่ติดต่อ งาน และประกาศรับสมัครงาน โดยสิทธิ์จะใช้กำหนดว่าใครสามารถดูและแลกเปลี่ยนข้อมูลในโฟลเดอร์และสามารถทำอะไรได้บ้าง)ได้

 6. คลิก Next
 7. ทำตามคำแนะนำที่เหลือในตัวช่วยสร้างกฎ

  ถ้าคุณต้องการเรียกใช้กฎที่สร้างขึ้นใหม่กับข้อความที่มีอยู่แล้วใน กล่องขาเข้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียกใช้กฎนี้เดี๋ยวนี้บนข้อความที่มีอยู่แล้วใน "กล่องขาเข้า" บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างกฎ

  เมื่อต้องการใช้กฎกับบัญชีผู้ใช้อีเมลและกล่องขาเข้าทั้งหมดของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างกฎนี้สำหรับบัญชีทั้งหมด บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างกฎ

แสดงเคล็ดลับ

ถ้าคุณต้องการเรียกใช้กฎเป็นครั้งคราว ไม่ใช่ทุกครั้ง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนกล่องโต้ตอบ กฎและการแจ้งเตือน ให้ปิดการใช้กฎโดยล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับกฎนั้น
 2. คลิก เรียกใช้กฎเดี๋ยวนี้
 3. บนกล่องโต้ตอบ เรียกใช้กฎเดี๋ยวนี้ ภายใต้ เลือกกฎที่จะเรียกใช้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับกฎที่คุณต้องการเรียกใช้
 4. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะนำกฎไปใช้
 5. เลือกประเภทของข้อความที่คุณต้องการจะนำกฎไปใช้

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำกฎไปใช้กับข้อความที่ยังไม่ได้อ่านที่อยู่ในโฟลเดอร์เท่านั้น

 6. คลิก เรียกใช้เดี๋ยวนี้

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook