ชนิดแฟ้มที่แนบมาที่ถูกปิดกั้นโดย Outlook

ความปลอดภัยของสิ่งที่แนบมาแบ่งออกเป็นสองระดับ การเข้าถึงแฟ้มระดับ 1 จะถูกบล็อกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าสิ่งที่แนบมาเป็นชนิดแฟ้มระดับ 2 จะมีข้อความเตือนให้คุณบันทึกแฟ้มนั้นลงในฮาร์ดดิสก์ ถ้าคุณใช้ Microsoft Exchange Server ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่มหรือเอาชนิดแฟ้มที่มีความปลอดภัยของอีเมลทั้งสองระดับออกได้ ถ้าแฟ้มชนิดหนึ่งถูกเพิ่มเข้าในทั้งสองระดับ จะถือว่าแฟ้มนั้นเป็นชนิดแฟ้มระดับ 1

ระดับ 1

ส่วนขยายของแฟ้ม ชนิดแฟ้ม
ade ส่วนขยายของโครงการ Access (Microsoft)
adp โครงการ Access (Microsoft)
app โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้งานได้
asp Active Server Page
bas รหัสต้นฉบับของภาษา BASIC
bat การประมวลผลแบบ batch
cer แฟ้มใบรับรองความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
chm วิธีใช้ที่เป็น HTML แบบคอมไพล์แล้ว
cmd แฟ้มคำสั่ง CP/M ของ DOS, แฟ้มคำสั่งสำหรับ Windows NT
com คำสั่ง
cpl ส่วนขยายของแผงควบคุมของ Windows (Microsoft)
crt แฟ้มใบรับรอง
csh สคริปต์ csh
exe แฟ้มปฏิบัติการ
fxp รหัสที่คอมไพล์แล้วของ FoxPro (Microsoft)
hlp แฟ้มวิธีใช้ของ Windows
hta โปรแกรมประยุกต์ Hypertext
inf แฟ้มข้อมูลหรือแฟ้มติดตั้ง
ins การตั้งค่า Internet Communications ใน IIS (Microsoft)
isp การตั้งค่า Internet Service Provider ใน IIS (Microsoft)
its ชุดเอกสารอินเทอร์เน็ต การแปลสากล
js รหัสต้นฉบับของ JavaScript
jse แฟ้มสคริปต์แบบ JScript ที่เข้ารหัส
ksh สคริปต์ UNIX Shell
lnk แฟ้มทางลัดของ Windows
mad ทางลัดโมดูลของ Access (Microsoft)
maf Access (Microsoft)
mag ทางลัดไดอะแกรมของ Access (Microsoft)
mam ทางลัดแมโครของ Access (Microsoft)
maq ทางลัดแบบสอบถามของ Access (Microsoft)
mar ทางลัดรายงานของ Access (Microsoft)
mas กระบวนงานที่เก็บไว้ของ Access (Microsoft)
mat ทางลัดตารางของ Access (Microsoft)
mau
mav ทางลัดวิวของ Access (Microsoft)
maw Data Access Page ของ Access (Microsoft)
mda Add-in สำหรับ Access (Microsoft), Workgroup ใน MDA Access 2 (Microsoft)
mdb โปรแกรมประยุกต์ Access (Microsoft), ฐานข้อมูล MDB ของ Access (Microsoft)
mde แฟ้มฐานข้อมูล MDE ของ Access (Microsoft)
mdt ข้อมูล Add-in ของ Access (Microsoft)
mdw ข้อมูล Workgroup ของ Access (Microsoft)
mdz แม่แบบตัวช่วยสร้างของ Access (Microsoft)
msc แฟ้มควบคุม snap-in ของ Microsoft Management Console (Microsoft)
msi แฟ้ม Windows Installer (Microsoft)
msp โปรแกรมแก้ไขสำหรับ Windows Installer
mst สคริปต์การแปลงของ Windows SDK Setup
ops แฟ้มการตั้งค่าส่วนกำหนดค่าของ Office
pcd Visual Test (Microsoft)
pif แฟ้มข้อมูลโปรแกรมของ Windows (Microsoft)
prf แฟ้มระบบของ Windows
prg แฟ้มโปรแกรม
pst แฟ้มสมุดรายชื่อของ MS Exchange, แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Outlook (Microsoft)
reg ข้อมูล/คีย์การลงทะเบียนสำหรับ W95/98, แฟ้มข้อมูลรีจิสทรี
scf คำสั่งของ Windows Explorer
scr ตัวรักษาหน้าจอของ Windows
sct คอมโพเนนต์สคริปต์ของ Windows, Foxpro Screen (Microsoft)
shb ทางลัดของ Windows ไปยังเอกสาร
shs แฟ้มวัตถุ Shell Scrap
tmp แฟ้ม/โฟลเดอร์ชั่วคราว
url ตำแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ต
vb แฟ้ม VBScript หรือต้นฉบับใดๆ ของ VisualBasic
vbe แฟ้มสคริปต์แบบ VBScript ที่เข้ารหัส
vbs แฟ้มสคริปต์แบบ VBScript, สคริปต์ของ Visual Basic for Applications
vsmacros โครงการแมโครแบบไบนารีของ Visual Studio .NET (Microsoft)
vss Stencil ของ Visio (Microsoft)
vst แม่แบบของ Visio (Microsoft)
vsw แฟ้ม Workspace ของ Visio (Microsoft)
ws แฟ้มสคริปต์ของ Windows
wsc คอมโพเนนต์ของสคริปต์ Windows
wsf แฟ้มสคริปต์ของ Windows
wsh แฟ้มการตั้งค่า Script Host ของ Windows

ระดับ 2

ตามค่าเริ่มต้นแล้วจะไม่มีแฟ้มระดับ 2 ถ้าคุณใช้ Microsoft Exchange Server ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเพิ่มและเอาชนิดแฟ้มระดับ 2 ออก หรืออนุญาตให้คุณลดแฟ้มระดับ 1 ให้เป็นระดับ 2

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook