ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มของ Outlook

ต่อไปนี้เป็นรายการของที่เก็บข้อมูลและแฟ้มการกำหนดค่าที่ Microsoft Outlook ใช้ บางโฟลเดอร์อาจเป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์เหล่านั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แสดงWindows XP

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน
  2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิกตัวเลือก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

แสดงWindows 2000

  1. คลิกสองครั้งที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน บนเดสก์ท็อปของคุณ
  2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิกตัวเลือก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

การกำหนดค่าของคุณอาจไม่ได้รวมแฟ้มต่อไปนี้ทั้งหมด บางแฟ้มจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณกำหนดคุณลักษณะ Outlook เอง

แสดงแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

แสดงแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

แสดงสมุดรายชื่อส่วนบุคคล (.pab)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

แสดงสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ (.oab)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

แสดงการกำหนดแถบคำสั่งและเมนูเอง (.dat)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Outlook

แสดงการตั้งค่าบานหน้าต่างนำทาง (.xml)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlook.xml

แฟ้มนี้รวมการเชื่อมโยงไปยังทางลัด ปฏิทิน และที่ติดต่อ

แสดงส่วนขยาย Microsoft Exchange ที่ลงทะเบียน (.dat)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

แสดงชื่อเล่นของที่ติดต่อ Outlook (.nk2)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Outlook

แสดงกฎ (.rwz)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Outlook

ถ้าคุณปรับรุ่นจาก Outlook รุ่นก่อนหน้านี้มาเป็น Outlook 2002 คุณอาจมีแฟ้ม .rwz บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้มนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป และขณะนี้ข้อมูลกฎสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของ Microsoft Exchange จะถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ส่วนบัญชีผู้ใช้ของ POP3 และ IMAP จะเก็บอยู่ที่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) (แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst): แฟ้มข้อมูลที่เก็บข้อความและรายการอื่นๆ ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถกำหนดแฟ้ม .pst เป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับการส่งข้อความอีเมล และสามารถใช้แฟ้ม .pst เพื่อจัดระเบียบและสำรองรายการสำหรับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย) คุณสามารถลบแฟ้มนี้ได้

ถ้าคุณใช้คุณลักษณะการนำเข้าหรือส่งออกกฎ ตำแหน่งเริ่มต้นของแฟ้ม .rwz จะอยู่ที่ ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\My Documents

แสดงลักษณะการพิมพ์ (Outlprnt ที่ไม่มีส่วนขยาย)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Outlook

แสดงลายเซ็น (.rtf, .txt, .htm)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Signatures

แสดงสเตชันเนอรี (.htm)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Stationary

แสดงฟอร์มที่กำหนดเอง

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

แสดงพจนานุกรม (.dic)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Proof

แสดงแม่แบบ (.oft)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Templates

แสดงการตั้งค่า ส่ง/รับ (.srs)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Outlook

แสดงข้อความ (.msg, .htm, .rtf)

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\My Documents

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook