การบันทึกแฟ้มลงในเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือไลบรารีเอกสาร

บางเนื้อหาในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

หมายเหตุ  เมื่อต้องการทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เพียงพอบนเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นในการบันทึกแฟ้ม นอกจากนี้ คุณยังต้องทราบที่อยู่เว็บ (URL) ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มไว้ในนั้นอีกด้วย ถ้าคุณใช้ Microsoft SharePoint Products and Technologies คุณจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มไซต์และมีสิทธิ์ 'เพิ่มรายการ' ซึ่งกลุ่มไซต์เริ่มต้นทั้งหมดยกเว้นกลุ่มไซต์ 'ผู้อ่าน' จะมีสิทธิ์นี้อยู่

  1. ในโปรแกรม Microsoft Office ใดๆ ให้คลิก แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น
  2. ในเขตข้อมูล ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์ เส้นทางไปยังแฟ้ม ชื่อแฟ้ม (หรือใช้ชื่อปัจจุบัน) แล้วคลิก 'บันทึก' คุณสามารถพิมพ์ที่อยู่อินเทอร์เน็ต (เช่น www.example.com) หรือที่อยู่อินทราเน็ต (เช่น http://example) ก็ได้

    หมายเหตุ

    • ถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้ติดตั้ง Microsoft SharePoint Products and Technologies แทนที่จะเป็นโฟลเดอร์ คุณจะเห็นรายการไลบรารีเอกสารจากไซต์ ซึ่งจะช่วยให้การค้นหาและทำงานกับแฟ้มในไซต์ดังกล่าวกระทำได้ง่ายขึ้น
    • หลังจากที่คุณเปิดแฟ้มบนเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จแล้ว ทางลัดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นจะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน (My Network Places) จากนั้นคุณสามารถใช้ทางลัดนี้เพื่อเปิดแฟ้มบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
  3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะบันทึกแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Excel 2003, Office 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003, Access, Excel, Office - General , OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word