การใช้ที่ติดต่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ซึ่งอาจจะเป็นโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ที่มีอยู่ของคุณ หรือโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นและโฟลเดอร์ที่คุณคัดลอกเฉพาะที่ติดต่อที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำจดหมายเวียน
 2. กรองมุมมองปัจจุบันของโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตัวกรองเพื่อให้มีแต่ที่ติดต่อที่อยู่ในรัฐหรือจังหวัดที่ระบุในจดหมายเวียนของคุณ

  แสดงวิธีการ

  1. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ จัดเรียงตาม แล้วชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน จากนั้นให้คลิก กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง
  2. คลิก ตัวกรอง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ เมื่อต้องการกรองโดยรัฐ จังหวัด หรือเขตข้อมูลที่อยู่อื่นที่อยู่ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรอง ให้คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก เขตข้อมูล จากนั้นชี้ไปที่ เขตข้อมูลที่อยู่
 3. บนเมนู เครื่องมือ คลิก จดหมายเวียน
 4. ภายใต้ ที่ติดต่อ คลิกตัวเลือกที่ต้องการ
 5. ภายใต้ เขตข้อมูลจดหมายเวียน คลิกตัวเลือกที่ต้องการ
 6. ภายใต้ แฟ้มเอกสาร คลิกตัวเลือกที่ต้องการ

  เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่จะผสานให้กับเอกสารที่คุณได้สร้างขึ้นแล้ว ให้คลิก เอกสารที่มีอยู่ แล้วคลิก เรียกดู เพื่อเลือกเอกสาร

  เมื่อต้องการสร้างเอกสารใหม่สำหรับจดหมายเวียน ให้คลิก สร้างเอกสาร

 7. ถ้าคุณต้องการบันทึกชุดของที่ติดต่อปัจจุบันในแฟ้มที่จะผสาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แฟ้มถาวร แล้วคลิก เรียกดู เพื่อเลือกเอกสาร
 8. ในรายการ ชนิดของเอกสาร ให้เลือกชนิดของจดหมายเวียนที่คุณต้องการ
 9. ในรายการ ผสานกับ ให้เลือกที่ที่คุณต้องการให้ระเบียนที่ถูกผสานถูกส่งออกไปยัง รายชื่อการแจกจ่ายส่วนบุคคลจะไม่ถูกส่งออก
 10. คลิก ตกลง Microsoft Word จะเปิดขึ้น
 11. ใน Word บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและเมล แล้วคลิกที่ ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน หรือใช้แถบเครื่องมือ จดหมายเวียน
 12. ให้ดู วิธีใช้ Word สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook