ปุ่ม 'ส่ง' ของฉันบนแถบเครื่องมืออีเมลหายไป

เพื่อให้ใช้ปุ่ม ส่ง ได้ คุณจะต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลไว้ในส่วนกำหนดค่า Microsoft Outlook ของคุณ คุณอาจเลือกที่จะไม่เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลเอาไว้ เมื่อตอนที่คุณติดตั้ง Outlook หรือคุณอาจได้ยกเลิกตัวช่วยสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมล

หลังจากที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลแล้ว จะสามารถใช้ปุ่ม ส่ง ได้

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Word 2003, Outlook, Word