เกี่ยวกับการป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการบล็อกไม่ให้ดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติ

ข้อความในรูปแบบ HTML มักจะมีรูปภาพหรือเสียงรวมอยู่ด้วย และในบางครั้ง รูปภาพหรือเสียงเหล่านี้ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในตัวข้อความเอง แต่ถูกดาวน์โหลดมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์เมื่อข้อความอีเมลนั้นถูกเปิดหรือถูกแสดงตัวอย่าง การทำเช่นนี้ตามปกติแล้วจะถูกกำหนดโดยผู้ส่งที่ได้รับอนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่เกินไป อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งอีเมลขยะได้นำการใช้งานในรูปแบบนี้มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วยการรวมสิ่งที่เรียกว่า "เว็บเบคอน" (Web Beacon) ไว้ในข้อความเหล่านี้ โดยเว็บเบคอนจะแจ้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ทราบเมื่อคุณอ่านหรือแสดงตัวอย่างข้อความ แล้วตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมลและส่งผลให้มีข้อความขยะส่งถึงคุณมากขึ้น

เพื่อช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณและต่อต้านเว็บเบคอน Microsoft Office Outlook 2003 ถูกกำหนดโดยค่าเริ่มต้นไม่ให้ดาวน์โหลดรูปภาพและเนื้อหาอื่นโดยอัตโนมัติจากอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณแสดงข้อความใน Outlook และถ้าข้อความอีเมลพยายามเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่แจ้งให้ทราบ Outlook จะบล็อกการเชื่อมต่อนั้นจนกว่าคุณจะตัดสินใจว่าจะแสดงเนื้อหา อย่างไรก็ตาม ข้อความอีเมลที่มาจากหรือที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย (รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย: รายชื่อโดเมนและที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการรับข้อความ ที่อยู่อีเมลในที่ติดต่อและในสมุดรายชื่อส่วนกลางจะรวมอยู่ในรายชื่อนี้โดยค่าเริ่มต้น)และรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย (รายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย: รายการของกลุ่มรายชื่อเมล ชื่อโดเมนอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก และที่อยู่อีเมลของคุณ ซึ่งคุณต้องการรับข้อความที่ส่งมาจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในรายการ โดยข้อความที่ส่งมาจากที่อยู่เหล่านั้นจะไม่จัดเป็นอีเมลขยะ)จะถือเป็นข้อยกเว้น และเนื้อหาที่บล็อกไว้จะถูกดาวน์โหลด นอกจากนั้น คุณลักษณะนี้สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการแสดงเนื้อหาที่มีแนวโน้มว่าไม่เหมาะสม (สำหรับเนื้อหาจากภายนอกที่ถูกเชื่อมโยงมายังข้อความ) และถ้าคุณอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อแบบแบนด์วิธต่ำ จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าการดาวน์โหลดรูปภาพจะใช้เวลาและแบนด์วิธนั้นได้หรือไม่

เมื่อ Outlook บล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติ พื้นที่ในข้อความซึ่งควรมีรูปภาพก็จะปรากฏเป็นตัวอักษร X สีแดงแทน พร้อมกับข้อความที่อธิบายว่า Outlook ป้องกันไม่ให้ดาวน์โหลดรูปภาพนั้นโดยอัตโนมัติ และเมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ของคุณบนรูปภาพที่ถูกบล็อก ข้อความแสดงแทน (ข้อความทดแทน: ใช้โดยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อแสดงข้อความระหว่างการดาวน์โหลดรูปสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการกราฟิก และสำหรับผู้ใช้ที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับอ่านหน้าจอเพื่อแปลงกราฟิกบนหน้าจอให้ออกเป็นเสียงพูด)สำหรับรูปภาพนั้นจะแสดงคำอธิบายว่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติถูกป้องกันไว้ นอกจากนั้น แถบข้อมูล (แถบข้อมูล: แบนเนอร์ที่อยู่ใกล้กับส่วนบนของข้อความอีเมล การนัดหมาย ที่ติดต่อ หรืองานที่เปิดอยู่ ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ พร้อมกับแสดงสถานะออนไลน์ของที่ติดต่อที่กำลังใช้บริการ Instant Messaging เป็นต้น)ของข้อความจะบอกคุณด้วยว่าเนื้อหาได้ถูกบล็อกไว้

ในกรณีของข้อความที่ได้รับอนุญาตที่คุณได้รับ ตัวอย่างเช่น จดหมายข่าวที่คุณสมัครเป็นสมาชิกไว้ คุณจะสามารถดาวน์โหลดรูปภาพและเนื้อหาอื่นๆ ได้สำหรับข้อความเป็นรายๆ ไปด้วยการคลิก แถบข้อมูล หรือคลิกขวาที่รูปภาพที่ถูกบล็อก และเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับจดหมายข่าว ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่ถูกบล็อก แล้วเลือกตัวเลือกบนเมนูทางลัดเพื่อปรับปรุงรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยหรือรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยของคุณเพื่อให้รวมที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่จดหมายข่าวถูกส่งไปหรือถูกส่งมา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติได้สำหรับข้อความ HTML ทั้งหมดที่คุณได้รับด้วยการเลือกตัวเลือกบนแท็บ ความปลอดภัย บนเมนู ตัวเลือก หรือด้วยการเลือกตัวเลือกบนเมนูทางลัดของรูปภาพที่ถูกบล็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การหยุดการบล็อกเนื้อหาจากภายนอกในข้อความ HTML

อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ดูรูปภาพที่ถูกบล็อกไว้โดยคุณลักษณะนี้ คือการคลิก มุมมองในโซนอินเทอร์เน็ต บนเมนู มุมมอง ของข้อความที่เปิดอยู่ ซึ่งจะเป็นการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ Outlook บล็อกไว้ โดยก่อนที่คุณจะยกเลิกการบล็อกรูปภาพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความนั้นมาจากบุคคลที่คุณเชื่อถือหรือเป็นข้อความที่คุณคาดว่าจะได้รับ และเมื่อคุณเปิดข้อความในโซนอินเทอร์เน็ต เนื้อหาทั้งหมดจะถูกแสดงและสคริปต์ต่างๆ ในข้อความจะทำงาน รวมไปถึงสคริปต์ที่ประสงค์ร้ายที่อาจมีอยู่ในข้อความซึ่งสามารถทำให้แฟ้มเสียหายหรือเป็นตัวแพร่ไวรัสได้ และถ้าคุณเปิดข้อความครั้งถัดไปโดยไม่แสดงข้อความนั้นในโซนอินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่บล็อกไว้โดย Outlook จะยังคงถูกบล็อกต่อไป

โดยปกติแล้ว Outlook จะไม่ดาวน์โหลดรูปภาพหรือเนื้อหาอื่นจากเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ยกเว้นว่าเนื้อหาดังกล่าวอยู่บนเว็บไซต์ในโซนของไซต์ที่เชื่อถือได้ ผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบนี้ได้เพื่อให้เนื้อหาจากโซนต่างๆ (ไซต์ที่เชื่อถือได้ อินทราเน็ตท้องถิ่น และอินเทอร์เน็ต) ถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติหรือถูกบล็อกโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณแก้ไข ส่งต่อ หรือตอบกลับข้อความที่มีการอ้างอิงเนื้อหาจากภายนอก คอมพิวเตอร์ของคุณจะพยายามดาวน์โหลดเนื้อหานั้นอีกครั้ง ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นแล้ว Outlook ถูกกำหนดให้แสดงข้อความเตือน และถ้าคุณดำเนินการต่อ เนื้อหาที่บล็อกไว้จะถูกดาวน์โหลดและรวมไว้ในข้อความตอบกลับหรือข้อความที่ส่งต่อดังกล่าว คุณสามารถปิดการเตือนนี้ได้ แต่ไม่ขอแนะนำให้ทำเช่นนั้น

เมื่อคุณพิมพ์ข้อความที่มีเนื้อหาที่ไม่ได้ถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ เนื้อหาที่บล็อกไว้จะถูกดาวน์โหลดและจะปรากฏในข้อความที่พิมพ์

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook