งานพื้นฐานใน Outlook 2013

Microsoft Outlook 2013 จะจัดระเบียบอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณไว้ทั้งหมดในที่เดียว ทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ จากตรงนั้นคุณสามารถเริ่มการทำงานกับอีเมล เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานหรือการนัดหมาย และจัดเก็บบุคคลที่คุณโต้ตอบด้วยไว้ในที่ติดต่อของคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องจำที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ลองมาฝึกซ้อมวิธีพื้นฐานเหล่านั้นอย่างคร่าวๆ กันก่อน

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

ขั้นตอนแรกคือการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ หลังจากนั้น คุณก็พร้อมที่จะเริ่มการรับและส่งอีเมล ใช้ปฏิทิน สร้างที่ติดต่อ และทำงานกับงานต่างๆ ได้  

การตั้งค่าจะได้รับการดูแลโดยอัตโนมัติถ้าคุณใช้ Outlook เวอร์ชันก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้น การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติจะเริ่มต้นครั้งแรกที่คุณเริ่ม Outlook และจะนำคุณผ่านขั้นตอนต่างๆ

การตั้งค่าดังกล่าวจะถามชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน โดยปกตินั่นก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าการตั้งค่าอัตโนมัติล้มเหลว Outlook จะถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เช่น ชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ

ถ้าคุณไม่มีข้อมูลนั้น ผู้ให้บริการอีเมลของคุณสามารถให้รายละเอียดได้

ปุ่ม บัญชีผู้ใช้ใหม่ ในมุมมอง Backstage

 หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่นในภายหลัง ให้คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ เพื่อเริ่ม การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างข้อความอีเมลใหม่

ใน จดหมาย ให้คลิก อีเมลใหม่

อีเมลใหม่

คีย์บอร์ดลัด    เมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมล ให้กด Ctrl+Shift+M

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิก ส่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ส่งต่อหรือตอบกลับข้อความอีเมล

ใน บานหน้าต่างการอ่าน (บานหน้าต่างการอ่าน: หน้าต่างใน Outlook ที่ ๆ คุณสามารถแสดงตัวอย่างรายการนั้นโดยไม่ต้องเปิดออกดู หากต้องการแสดงผลรายการในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกที่รายการนั้น) หรือบน Ribbon ให้คลิก ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

ตอบกลับ

เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง ให้คลิกที่ชื่อนั้น แล้วกด Delete เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับ ให้คลิกในกล่อง ถึง สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง แล้วใส่ผู้รับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล

เมื่อต้องการแชร์ไฟล์ คุณสามารถแนบไปกับข้อความของคุณได้ คุณยังสามารถแนบรายการ Outlook อื่น เช่น ข้อความ ที่ติดต่อ หรืองานได้

  1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ
  2. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิก ข้อความ > แนบไฟล์

แนบไฟล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แนบไฟล์ ข้อความ ที่ติดต่อ หรืองานไปกับข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปิดหรือบันทึกสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาได้จาก บานหน้าต่างการอ่าน (บานหน้าต่างการอ่าน: หน้าต่างใน Outlook ที่ ๆ คุณสามารถแสดงตัวอย่างรายการนั้นโดยไม่ต้องเปิดออกดู หากต้องการแสดงผลรายการในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกที่รายการนั้น)หรือจากข้อความที่เปิดอยู่ หลังจากเปิดและดูสิ่งที่แนบมา คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาได้ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาเหล่านั้นเป็นกลุ่มหรือทีละรายการก็ได้

เปิดสิ่งที่แนบมา

ดับเบิลคลิกสิ่งที่แนบมา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดสิ่งที่แนบมา

บันทึกสิ่งที่แนบมา

  1. คลิกสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่
  2. บนแท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกเป็น คุณยังสามารถคลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น ได้อีกด้วย

บันทึกเป็นสิ่งที่แนบมา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ บันทึกสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายเซ็นอีเมลลงในข้อความ

สร้างลายเซ็นที่ปรับให้เป็นแบบของคุณโดยปรากฏที่ด้านล่างของข้อความ ลายเซ็นสามารถรวมถึงข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์: มุมมองของข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับที่ติดต่อในรูปแบบที่คล้ายกับนามบัตรกระดาษ ซึ่งสามารถแทรกลงในข้อความได้) ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปลายเซ็นแบบลายมือของคุณ

สร้างลายเซ็น

  1. ในข้อความใหม่ ให้คลิก ลายเซ็น >ลายเซ็น

ลายเซ็น

  1. ในแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก ใหม่

เพิ่มลายเซ็น

ในข้อความใหม่ ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการ

ลายเซ็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างและเพิ่มลายเซ็นข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างการนัดหมายในปฏิทิน

ใน Outlook การนัดหมายนั้นไม่เหมือนกับการประชุม การนัดหมายเป็นกิจกรรมที่คุณจัดกำหนดการไว้ในปฏิทินของคุณซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญบุคคลอื่นหรือการจองทรัพยากร เช่น ห้องประชุม

คลิก ปฏิทิน

ใน ปฏิทิน คลิก การนัดหมายใหม่ คุณยังสามารถคลิกขวาที่ช่วงเวลาในตารางปฏิทินของคุณ แล้วคลิก การนัดหมายใหม่ ก็ได้

ปฏิทินการนัดหมายใหม่

คีย์บอร์ดลัด    เมื่อต้องการสร้างการนัดหมาย ให้กด Ctrl+Shift+A

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดกำหนดการการนัดหมาย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

จัดกำหนดการการประชุม

ใน Outlook การประชุมจะรวมบุคคลอื่นและสามารถรวมทรัพยากรต่างๆ เช่น ห้องประชุมได้อีกด้วย คุณจะได้การตอบกลับการเรียกประชุมของคุณในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

ใน ปฏิทิน คลิก การประชุมใหม่

ปฏิทินการประชุมใหม่

คีย์บอร์ดลัด    เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมใหม่จากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+Q

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดกำหนดการการประชุมกับบุคคลอื่น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเตือน

ตัวเตือนจะป็อปอัพหน้าต่างการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวันครบกำหนดการที่สำคัญ คุณสามารถเพิ่มหรือเอาตัวเตือนออกสำหรับแทบทุกอย่างใน Outlook รวมถึงข้อความอีเมล การนัดหมาย และที่ติดต่อได้

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุม

เปิด การนัดหมาย หรือ การประชุม และจากนั้นในรายการดรอปดาวน์ ตัวเตือน ให้เลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น เมื่อต้องการปิดตัวเตือน ให้เลือก ไม่มี

สำหรับข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงานต่างๆ

คลิก ตามงาน > เพิ่มตัวเตือน

ตามงาน

 เคล็ดลับ    คุณสามารถกำหนดค่าสถานะของข้อความอีเมลให้เป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวเตือน สิ่งนี้จะทำให้ข้อความปรากฏบน Peek งาน และในงาน แต่จะไม่เพิ่มตัวเตือนโดยอัตโนมัติ คลิกขวาที่ค่าสถานะในรายการข้อความเพื่อเพิ่มตัวเตือน หรือถ้าคุณเปิดข้อความอยู่ ให้คลิก ตามงาน > เพิ่มตัวเตือน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างที่ติดต่อ

ที่ติดต่ออาจเป็นแบบทั่วๆ ไปโดยมีแค่ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือสามารถรวมข้อมูลและรายละเอียด เช่น ที่อยู่ถนน หมายเลขโทรศัพท์หลายๆ หมายเลข รูปภาพ วันเกิด และอื่นๆ สำหรับที่ติดต่อได้

บุคคล

ใน บุคคล ให้คลิก ที่ติดต่อใหม่

ที่ติดต่อใหม่

คีย์บอร์ดลัด    เมื่อต้องการสร้างที่ติดต่อจากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+C

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างหรือเพิ่มที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างงาน

คนส่วนใหญ่มักจะจดรายการสิ่งที่ต้องทำ  ไว้บนกระดาษ ในสเปรดชีต หรือโดยใช้กระดาษร่วมกับวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน Outlook คุณสามารถรวมรายการที่หลากหลายเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียว รับการเตือนจากตัวเตือน และติดตามความคืบหน้าของงานได้

คลิก งาน

ใน งาน ให้คลิก งานใหม่

งานใหม่

คีย์บอร์ดลัด    เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ ให้กด Ctrl+Shift+K

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างงานและรายการที่ต้องทำ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

พิมพ์ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

ภายใต้ ไฟล์ > พิมพ์ คุณสามารถพิมพ์รายการ เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ หรือรายการปฏิทิน หรือพิมพ์มุมมองขนาดใหญ่ เช่น ปฏิทิน สมุดรายชื่อ หรือรายการเนื้อหาสำหรับโฟลเดอร์ จดหมาย

  1. คลิกที่รายการหรือโฟลเดอร์ใน Outlook ที่คุณต้องการพิมพ์
  2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ พิมพ์รายการใน Outlook

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, Outlook 2013, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business