ตั้งค่าสถานะข้อความขาเข้าสำหรับการติดตาม

บางข้อความอาจต้องการเวลานานกว่าก่อนที่คุณจะตอบกลับ ค่าสถานะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณต้องการกลับมายังข้อความนั้นในภายหลัง

ใน รายการข้อความ (รายการข้อความ: คือ รายการของข้อความที่อยู่ภายในโฟลเดอร์จดหมาย แต่ละข้อความจะแสดงข้อมูลอยู่ด้วย เช่น ผู้ส่ง วันที่ เรื่อง และมีสิ่งที่แนบมาหรือไม่) ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก การตั้งค่าสถานะเพื่อการติดตาม เพื่อตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับการติดตามวันนี้
  • คลิกขวาที่ การตั้งค่าสถานะเพื่อการติดตาม เพื่อเลือกตัวเลือกวันที่อื่น

ถ้าคุณเปิดข้อความแล้วและกำลังอ่านข้อความในหน้าต่างข้อความ ให้คลิกแท็บ ข้อความ คลิก การตามงาน แล้วจึงคลิกเมื่อคุณต้องการติดตาม

ตามงานวันพรุ่งนี้

ระบุเวลาที่คุณต้องการให้ตามงาน

Peek งาน บน แถบนำทาง (แถบนำทาง: คำสั่งที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง Outlook ซึ่งจะช่วยนำทางคุณไปยังจดหมาย ปฏิทิน บุคคล และงานได้อย่างรวดเร็ว) แสดงรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะทั้งหมดและงานใดๆ ที่คุณสร้างขึ้น ถ้าคุณตรึงช่องมองของ งาน ที่ด้านขวาของหน้าต่าง Outlook ข้อความที่ได้รับการตั้งค่าสถานะจะปรากฏขึ้นตรงนั้นด้วย

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับรายการที่มีความสำคัญกว่า

ถ้าคุณมีข้อความที่ได้รับค่าสถานะจำนวนมาก คุณจะพลาดรายการที่สำคัญกว่าได้ง่ายๆ ในกรณีนี้ ตัวเตือนสามารถช่วยคุณได้ ค่าสถานะเป็นตัวเตือนที่มองเห็นได้ไม่ชัดนัก แต่ตัวเตือนจะปรากฏขึ้นและเรียกร้องความสนใจ เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนที่คุณเห็นเมื่อใกล้ถึงเวลาการประชุมหรือการนัดหมาย

คลิกขวาที่ค่าสถานะ แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

เพิ่มตัวเตือน

คลิกขวาที่ค่าสถานะ แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง เราแนะนำให้เปลี่ยนข้อความเริ่มต้น ตั้งค่าสถานะเป็น เป็นคำอธิบายหรือการกระทำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ Send Anne an answer to the permit question

กล่อง ตัวเตือน จะถูกเลือกไว้แล้ว ดังนั้นให้ใส่วันที่และเวลาเมื่อคุณต้องการให้แสดงป็อปอัพตัวเตือน

กล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง

ใส่วันที่และเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

วันนี้เร็วเกินไป ฉันต้องการเลือกวันอื่น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่หรือเวลาติดตามของค่าสถานะหรือตัวเตือน ในรายการข้อความ ให้คลิกขวาที่ค่าสถานะ แล้วคลิก พรุ่งนี้, สัปดาห์นี้, สัปดาห์หน้า, ไม่มีวันที่ หรือ กำหนดเอง

ถ้าข้อความเปิดในหน้าต่างของตัวเอง ให้คลิกแท็บ ข้อความ คลิก ตามงาน แล้วจึงคลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง

ถ้าคุณมักจะเปลี่ยนจาก วันนี้ เป็นตัวเลือกอื่น คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกดังกล่าวเป็นค่าสถานะด่วน ซึ่งคือชนิดค่าสถานะที่ถูกตั้งค่าเมื่อคุณคลิกค่าสถานะเป็นครั้งแรก

  • ในรายการข้อความ คลิกขวาที่ค่าสถานะใดๆ คลิก ตั้งค่าการคลิกด่วน และเลือก วันนี้, พรุ่งนี้, สัปดาห์นี้, สัปดาห์หน้า หรือ ไม่มีวันที่

ตัวเลือก ไม่มีวันที่ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณตั้งค่าสถานะข้อความและสามารถตั้งเป็น คลิกด่วน ได้ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะที่ต้องติดตาม แต่ไม่มีกำหนดเวลา ตัวเลือก กำหนดเอง อนุญาตให้คุณใส่วันที่เฉพาะสำหรับรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะ

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013