เก็บงานที่กำลังจะมาถึงในมุมมองเสมอ

เมื่อคุณชี้ไปที่ งาน บน แถบนำทาง (แถบนำทาง: คำสั่งที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง Outlook ซึ่งจะช่วยนำทางคุณไปยังจดหมาย ปฏิทิน บุคคล และงานได้อย่างรวดเร็ว) Peek งานจะแสดงงานที่กำลังจะมาถึงของคุณและรายการที่ต้องทำที่ถูกตั้งสถานะไว้ด้วย เพื่อให้ทั้งสองอย่างคงอยู่บนมุมมอง ให้ตรึง Peek งานบนหน้าต่าง Outlook

  • คลิก ปุ่ม ตรึง Peek

Peek งานบนแถบนำทาง

เมื่อต้องการปิด Peek ที่ด้านบนของ Peek งานที่ถูกตรึงไว้ ให้คลิก ปุ่ม เอา Peek ออก

Peek งานที่ถูกตรึงไว้

เมื่อตรึงหรือยกเลิกการตรึง Peek จะมีผลเฉพาะกับมุมมองนั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ใน จดหมาย และตรึง Peek งานไว้ เมื่อคุณสลับไปที่ ปฏิทิน Peek งานก็จะหายไป คุณสามารถตรึงหรือยกเลิกการตรึง Peek งานในมุมมองแต่ละมุมมองได้ด้วยการคลิกที่ ปุ่ม ตรึง Peek หรือ ปุ่ม เอา Peek ออก

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013