คงปฏิทินและการนัดหมายและการประชุมของคุณไว้ในมุมมองเสมอ

คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปยังปฏิทินเพื่อดูการนัดหมายและการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น ตรึงช่องมองของปฏิทินกับมุมมองใดๆ ใน Outlook

  1. ช่องมองของปฏิทินจะปรากฏบน แถบนำทาง (แถบนำทาง: คำสั่งที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง Outlook ซึ่งจะช่วยนำทางคุณไปยังจดหมาย ปฏิทิน บุคคล และงานได้อย่างรวดเร็ว) เมื่อคุณชี้และหยุดเหนือ ปฏิทิน
  2. เมื่อต้องการคงให้ช่องมองของปฏิทินอยู่ในมุมมองเสมอ ปุ่ม ตรึงช่องมอง ให้คลิก เพื่อตรึงเข้ากับขอบด้านขวาของหน้าต่าง Outlook

ช่องมองของปฏิทิน

เมื่อต้องการเอาช่องมองของปฏิทินออกจากหน้าต่าง Outlook ให้คลิก ปุ่ม เอาช่องมองออก

คำสั่ง เอาช่องมองออก บนช่องมองของปฏิทินที่ตรึงไว้

ถ้าคุณตรึงหรือปิดช่องมองของปฏิทินที่ตรึงไว้ในมุมมองหนึ่ง เช่น จดหมาย ปฏิทิน บุคคล หรือ งาน ช่องมองของปฏิทินจะไม่เพิ่มหรือเอาออกจากมุมมองอื่น

ปฏิทินเป็นมากกว่าการแสดงเดือนปัจจุบัน แต่ยังทำให้คุณข้ามไปดูวันที่อื่นและดูการนัดหมายและการประชุมต่างๆ ในวันนั้นได้ด้วย

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013