ตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล

เมื่อคุณได้รับข้อความ คุณสามารถส่งการตอบกลับไปยังผู้ส่งเท่านั้น หรือถ้ามีผู้รับหลายราย คุณสามารถส่งถึงผู้รับเหล่านั้นได้ด้วย คุณยังมีตัวเลือกที่จะส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่นเพิ่มเติม

  1. ใน บานหน้าต่างการอ่าน (บานหน้าต่างการอ่าน: หน้าต่างใน Outlook ที่ ๆ คุณสามารถแสดงตัวอย่างรายการนั้นโดยไม่ต้องเปิดออกดู หากต้องการแสดงผลรายการในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกที่รายการนั้น) คลิก ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

คำสั่ง ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด และ ส่งต่อ ในบานหน้าต่างการอ่าน

ถ้าบานหน้าต่างการอ่านปิดอยู่ หรือถ้าคุณได้เปิดข้อความในหน้าต่างของข้อความนั้นๆ บนแท็บ หน้าแรก หรือ ข้อความ ให้คลิก ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

กลุ่มตอบกลับ บน Ribbon

  1. เขียนข้อความของคุณ

 หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการเปิดการตอบของคุณในหน้าต่างใหม่ (เพื่อที่คุณจะสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น เปลี่ยนฟอนต์) ให้คลิกที่ ปุ่ม ป็อปเอาท์

ปุ่มตอบกลับแบบป็อปเอาท์ในบานหน้าต่างการอ่าน

  1. คุณสามารถเพิ่มหรือเอาผู้รับออกในกล่อง ถึง สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง (กล่องถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง: ข้อความจะส่งถึงผู้รับในกล่องถึง โดยผู้รับในกล่องสำเนาถึง (carbon copy) และสำเนาลับถึง (blind carbon copy) จะได้รับข้อความด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ชื่อของผู้รับในกล่องสำเนาลับถึง จะไม่ปรากฏให้ผู้รับรายอื่นๆ เห็น) ได้
  • เพิ่มผู้รับ    คลิก ถึง สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง แล้วเลือกผู้รับ คุณยังสามารถพิมพ์ขื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับในกล่องได้
  • เอาผู้รับออก    คลิกชื่อแล้วกด Delete
  1. คลิก ส่ง
     

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการให้การตอบทั้งหมดเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่โดยอัตโนมัติ จากเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก > จดหมาย ภายใต้ ตอบกลับและส่งต่อ ให้เลือกกล่อง เปิดข้อความตอบกลับและส่งต่อไปในหน้าต่างใหม่

เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล บุคคลที่ส่งข้อความให้คุณจะถูกเพิ่มในกล่อง ถึง โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกัน เมื่อคุณใช้ ตอบกลับทั้งหมด กล่อง ถึง จะมีชื่อผู้ส่งและชื่อบุคคลอื่นทั้งหมดที่ได้รับข้อความต้นฉบับ

ก่อนที่คุณจะคลิก ตอบกลับทั้งหมด ให้พิจารณาว่าทุกคนต้องเห็นการตอบของคุณหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อข้อความถูกส่งถึงหลายคนหรือรายการแจกจ่าย โดยทั่วไปจะดีกว่าที่จะคลิก ตอบกลับ แล้วเพิ่มเฉพาะคนที่คุณต้องการรวมจริงๆ หรือ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะคลิก ตอบกลับทั้งหมด ให้ลบผู้อื่นที่ไม่ต้องเห็นข้อความของคุณ

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ กล่อง ถึง สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง จะว่างเปล่า ใส่ผู้รับอย่างน้อยหนึ่งคนในกล่อง ถึง

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณต้องการส่งต่อข้อความสองข้อความหรือมากกว่าไปยังผู้รับคนเดียวกันในข้อความเดียว ในรายการข้อความ ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่ข้อความแต่ละรายการ จากนั้น คลิก หน้าแรก > ส่งต่อ ข้อความแต่ละข้อความจะถูกส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความใหม่ข้อความเดียว

สิ่งที่แนบมา

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ ข้อความจะมีสิ่งที่แนบมาใดๆ ที่ถูกรวมไว้กับข้อความต้นฉบับ นอกจากนี้ สามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมาเข้ากับข้อความได้

สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกรวมเมื่อคุณตอบกลับข้อความ เพราะว่าคุณจะส่งสิ่งที่แนบมาเดียวกับที่ผู้ส่งส่งให้คุณ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, Outlook 2013